Matkustaessa netti on helppo pitää mukana eu-roamingilla

EU-Roaming - Netti EU:n alueella

Matkapuhelimen käyttö voi olla vaivatonta myös reissussa. Tutustu!

In English    På svenska

Roaming EU-alueella ja kohtuullisen käytön politiikka DNA:n kuluttajatuotteissa

Jäljempänä kuvattua hinnoittelua ja kohtuullisen käytön politiikkaa sovelletaan EU/ETA-alueella DNA:n kuluttajaliittymissä toistaiseksi 1.1.2024 alkaen.

Kun EU-roaming on kohtuullista ja ajoittaista, kaikki matkaviestintä EU/ETA-alueella laskutetaan kotimaan hinnalla. Kotimaan hinta on se liittymätyyppikohtainen yksikköhinta soitetuista puheluista, lähetetyistä viesteistä ja tiedonsiirrosta, jonka asiakas maksaa matkaviestinnästä Suomessa. Suomesta ulkomaille suuntautuvat puhelut ja viestit laskutetaan aina erillisen hinnaston mukaan.

Liittymätyyppikohtaisesti määritelty EU-datapaketti ilmaisee kohtuullisen tiedonsiirron määrän EU/ETA-alueilla. Tietyillä liittymätyypeillä liittymän kuukausimaksuun kuuluu rajaton tiedonsiirto Suomen lisäksi myös Pohjolan (Ruotsi, Norja, Tanska) ja Baltian (Viro, Latvia, Liettua) alueilla, eikä näillä alueilla käytetty tiedonsiirto kuluta liittymän EU-datapakettia. Lisätiedot näistä liittymätyypeistä on kerrottu alempana kohdassa Rajaton tiedonsiirto Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa.

Jos matkustat EU:n ulkopuolella voit hankkia DNA Reissudata -palvelun. Jos taas mielessäsi on ulkomaanpuheluiden hinnat, voit tutustua ulkomaan hintahakuun.

EU-area map
Mitä on kohtuullinen verkkovierailupalveluiden käyttö?

Puheluiden ja SMS- ja MMS viestien osalta kohtuullisella EU-verkkovierailukäytöllä ei ole erillistä kuukausikiintiötä. Kohtuullisen käytön rajana sovelletaan kotimaan kohtuukäytön rajoja.

Kohtuulliseksi verkkovierailutiedonsiirron määräksi katsotaan määrä, joka sisältyy liittymätyyppikohtaiseen EU-tiedonsiirron kuukausikiintiöön, eli EU-datapakettiin. Kohtuukäytön kuukausikiintiöt DNA puhelinliittymille ja liikkuva laajakaista -palveluille on listattu jäljempänä taulukoihin gigatavuina (1 Gt = 1000 megatavua) kuukaudessa.

Puhelinliittymien EU-datapaketit

DNA puhelinliittymien EU-datapaketit gigatavuina (=1000 megatavua) kuukaudessa:

Liittymä EU-datapaketti (Gt/kk)
DNA Jämpti 14
DNA Jämpti 4G 20
DNA Jämpti 5M 17
DNA Jämpti Lite 11
DNA Jämpti Mini 8
DNA Kelloliittymä 21
DNA Max 4G Rajaton 52
DNA Mini 21
DNA Nopea 4G Jämpti 28
DNA Nopea 4G Paketti 31
DNA Nopea 4G Rajaton 37
DNA Nopea 4G Rajaton Lite 32
DNA Nopea 4G Rajaton Plus 37
DNA Rajaton 5G 1000M 52
DNA Rajaton 5G 600M 42
DNA Rajaton 5G 400M 39
DNA Rajaton 5G 200M 36
DNA Paketti 19
DNA Paketti 10M 200 25
DNA Puhe Plus 9
DNA Rajaton 26
DNA Rajaton 200M 34
DNA Rajaton 4G 36
DNA Rajaton 4G 10M 28
DNA Rajaton 4G Super 42
DNA Rajaton 4G Teho 32
DNA Rajaton 4G Teho Extra 32
DNA Super 4G Rajaton 42
DNA SuperÄlypaketti 1M 200 13
DNA SuperÄlypaketti 1M 350 18
DNA SuperÄlypaketti 4G 200 26
DNA Äly 50M 21

 

EU-datapaketin ylittävästä tiedonsiirrosta veloitetaan kotimaan hinnan lisäksi EU-lisämaksu (1,922 €/Gt).

Liikkuva laajakaista -liittymien EU-datapaketit

DNA Liikkuva laajakaista -liittymien EU-datapaketit gigatavuina (1 Gt = 1000 megatavua) kuukaudessa:

Liittymä  EU-datapaketti (Gt/kk)
DNA Liikkuva 5G 1000M 47
DNA Liikkuva 5G 600M 42
DNA Liikkuva 5G 400M 37
DNA Liikkuva 4G 200M  32
DNA Liikkuva 4G 100M  26
DNA Liikkuva 50M 18
DNA Matkanetti 4G Max 47
DNA Matkanetti 4G Super 37
DNA Perusnetti 4G 16
DNA Perusnetti 4G Plus 18
DNA Supernetti 4G 32
DNA Tablettinetti 4G 4
DNA Tehonetti 4G 23
DNA Veppi 4G 21
DNA Veppi 4G Super 32
DNA Veppi 4G Teho 21

 

Huom! 
Koskien liittymiä DNA Supernetti 4G, DNA Tehonetti 4G, DNA Perusnetti 4G Plus, DNA Perusnetti 4G, DNA Tablettinetti 4G, DNA Veppi 4G, DNA Veppi 4G Super, DNA Veppi 4G Teho:
Roaming-käyttö näissä liittymissä on oletusarvoisesti estetty, mutta liittymä toimii Ahvenanmaalla. Mikäli asiakas haluaa käyttää liittymää ulkomailla, tulee roaming-mahdollisuus tilata erikseen DNA:n asiakaspalvelusta. Samalla liittymälle lisätään asiakkaan haluaman suuruinen roaming-saldorajoitus.

EU-datapaketin ylittävästä tiedonsiirrosta veloitetaan kotimaan hinnan lisäksi EU-lisämaksu (1,922 €/Gt).

Prepaid-liittymien EU-datapaketit

DNA Prepaid -liittymien EU-datapaketit gigatavuina (1 Gt = 1000 megatavua):

Liittymä

EU-datapaketti

DNA Super Prepaid

1,04 Gt/vrk

DNA Rajaton Prepaid

0,93 Gt/vrk

DNA Rajaton Prepaid 5G

1,24 Gt/vrk

DNA Prepaid

1,04 Gt/vrk

 

 

 

Ladattavat datapaketit

EU-datapaketti

Tehonetti 30 vrk

21 Gt/30 vrk

Hypernetti 30 vrk

26 Gt/30 vrk

Hypernetti 5G 30 vrk

32 Gt/30 vrk

Laitenetti 180 vrk

32 Gt/180 vrk

Rajaton 7 vrk

8,3 Gt/7vrk

Rajaton 30 vrk

26 Gt/30 vrk

Rajaton 5G 30 vrk

37 Gt/30 vrk

Rajaton 90 vrk

68 Gt/90 vrk

 

 

 

 

DNA Prepaid -sovelluksesta ladattavat datapaketit

EU-datapaketti

3 h

0,51 Gt/3 h

8 h

0,83 Gt/8 h

1 vrk

1,0 Gt/vrk

7 vrk

6,8 Gt/7 vrk

30 vrk

25 Gt/30 vrk

 

EU-datapaketin ylittävästä tiedonsiirrosta veloitetaan kotimaan hinnan lisäksi EU-lisämaksu (1,922 €/Gt).

 

 

Rajaton tiedonsiirto Suomessa, Pohjolassa ja Baltiassa

Alla mainituilla liittymillä tiedonsiirto myös Pohjolassa (Ruotsi, Norja, Tanska) sekä Baltiassa (Viro, Latvia, Liettua) kuuluu liittymän kuukausihintaan, eikä se kuluta liittymän EU-datapakettia.

 

Puhelinliittymät 

DNA Rajaton 5G 1000M
DNA Rajaton 5G 600M
DNA Rajaton 5G 400M
DNA Rajaton 5G 200M
DNA Rajaton 4G 10M
DNA Rajaton 200M
DNA Rajaton
DNA Nopea 4G Rajaton Plus
DNA Nopea 4G Rajaton Lite
DNA Nopea 4G Rajaton
DNA Nopea 4G Paketti
DNA Nopea 4G Jämpti
DNA Super 4G Rajaton
DNA Rajaton 4G Super
DNA Max 4G Rajaton
DNA Mini
DNA Paketti
DNA Jämpti
DNA Jämpti Puhe
DNA Jämpti 4G
DNA Jämpti 5M
DNA Jämpti Mini
DNA Jämpti Lite

DNA Puhe Plus

 

Liikkuva laajakaista -liittymät 
DNA Liikkuva 5G 1000M
DNA Liikkuva 5G 400M
DNA Liikkuva 4G 200M
DNA Liikkuva 4G 100M
DNA Liikkuva 4G 50M
DNA Matkanetti 4G Super
DNA Matkanetti 4G Max
EU-lisämaksu kun verkkovierailu ei ole kohtuullista tai ajoittaista

Kohtuulliseksi katsotun käyttömäärän ylittyessä veloitetaan EU/ETA-verkkovierailusta kotimaan hinnan lisäksi EU- lisämaksu. Mikäli verkkovierailua ei katsota ajoittaiseksi, EU-lisämaksu veloitetaan puheluista, viesteistä ja tiedonsiirrosta. Puheluiden, viestien ja tiedonsiirron EU-lisämaksut:
 

puhelin ikoni

PUHELUN SOITTO

EU-lisämaksu 0,027 €/min

Vastaanotto maksutonta

mms ikoni

SMS/MMS LÄHETYS

EU-lisämaksu 0,005 €/kpl

Vastaanotto maksutonta

tiedonsiirto ikoni

TIEDONSIIRTO

EU-lisämaksu 1,922 €/Gt


Mitä on ajoittainen verkkovierailu?

DNA:n liittymätuotteita ei ole tarkoitettu pysyvään verkkovierailuun. Pysyvän verkkovierailun osalta laskutetaan kaikista verkkovierailupalveluista kotimaan hinnan lisäksi EU-lisämaksu. Asiakkaan matkustaminen ja oleskelu ulkomailla katsotaan ajoittaiseksi, kun joko liikennemääräehto (1) tai oleskeluehto (2) toteutuu:

  1. Liikennemääräehto: Tiedonsiirron, soitettujen puheluminuuttien ja lähetettyjen SMS/MMS-viestien kokonaismäärä kotimaassa on suurempi kuin EU/ETA-alueella viimeisen 120 vuorokauden aikana
  2. Oleskeluehto: Asiakas on viimeisen 120 vuorokauden aikana oleskellut enemmän kotimaassa kuin EU/ETA-alueella. Myös muussa kuin EU/ETA-maassa oleskelu luetaan kotimaassa oleskeluksi.

Mikäli liikennemääräehto (1) ja oleskeluehto (2) eivät täyty, saa asiakas automaattisen viestin ajoittaisen verkkovierailun ylittymisestä. Viestin jälkeen DNA laskuttaa kaikista EU/ETA alueella käytetyistä verkkovierailupalveluista EU-lisämaksun. Veloitetut EU-lisämaksut hyvitetään, mikäli asiakas seuraavan 14 vuorokauden aikana osoittaa käyttävänsä matkaviestinpalveluita pääasiallisesti kotimaassa. EU-lisämaksujen periminen lopetetaan, kun matkaviestinpalveluiden käyttö täyttää ehdon (1) tai (2).

Voimassaolo ja rajaukset

Hinnoittelun piiriin kuuluu verkkovierailupalvelut EU/ETA-maissa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro.


Hinnoittelun piiriin eivät kuulu EU/ETA-alueella liikennöivien risteilyalusten tai lentokoneiden mahdollisesti tarjoamat omat verkot.
Puheluiden ja viestien osalta hinnoittelun piiriin kuuluvat EU/ETA-alueella soitetut verkkovierailupuhelut ja -viestit normaalihintaisiin kiinteisiin numeroihin ja matkapuhelinsuuntiin EU/ETA-alueelle. Hinnoittelu ei koske puheluja ja viestejä palvelu- ja yritysnumeroihin. Suomesta ulkomaille soitetut puhelut ja lähetetyt viestit laskutetaan ulkomaanpuheluhinnaston mukaisesti.


Hinnoittelu koskee asiakkaita, jotka asuvat vakinaisesti Suomessa tai joilla on pysyviä yhteyksiä Suomeen. Mikäli asiakkaalla ei ole esittää pysyviä yhteyksiä Suomeen, EU/ETA-alueella kulutetuista verkkovierailupalveluista peritään kotimaan hinnan lisäksi aina EU-lisämaksu. Pysyvän yhteyden Suomeen voi muodostaa esimerkiksi vakituinen kotiosoite, työpaikka tai opiskelupaikka Suomessa. DNA voi pyytää asiakasta esittämään todisteita pysyvistä yhteyksistä Suomeen liittymäsopimusta tehdessä ja milloin tahansa sen jälkeen, mikäli DNA epäilee, että asiakkaalla ei ole pysyviä yhteyksiä Suomeen.


Mikäli verkkovierailupalvelun käyttö todetaan vilpilliseksi, DNA laskuttaa EU/ETA alueella käytetyistä verkkovierailupalveluista EU-lisämaksun. Vilpillisestä käytöstä on kyse, mikäli asiakkaan liittymä on pitkään käyttämättömänä ja sitä käytetään pääosin tai kokonaan ulkomailla, tai mikäli asiakkaalla on useampi liittymä ja niitä käytetään ulkomailla peräkkäin.


Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa liittymiä (SIM-kortteja) henkilöille, jotka eivät asu vakinaisesti Suomessa ja joilla ei muutoinkaan ole pysyviä yhteyksiä Suomeen. Mikäli liittymä luovutetaan tällaisille henkilölle, DNA veloittaa kaikista EU/ETA-alueella kulutetuista verkkovierailupalveluista kotimaan hinnan lisäksi EU- lisämaksun. DNA:lla on myös oikeus sulkea tällaiset liittymät välittömästi ja irtisanoa niitä koskevat sopimukset. Liittymän sulkeminen ja/tai sopimuksen irtisanominen ei poista asiakkaan vastuuta kertyneistä maksuista.


DNA:n kuluttajaliiketoiminnan puhelinliittymien ja liikkuva laajakaista palveluiden laskutusperiaatteet ja ns. kohtuullisen käytön politiikka matkustettaessa EU/ETA maissa perustuu EU:n täytäntöönpanoasetukseen – 2016/2286.

Hätänumero 112 ja vaihtoehtoiset tavat soittaa hätäpuhelu EU-maissa

Yleinen hätänumero Suomessa ja EU-maissa on 112. Hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, jolloin paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia (poliisi, ensihoito, pelastus, sosiaalitoimi). Hätänumeroon soittaminen on maksutonta koko EU:n alueella.

Hätäkeskukseen voi ottaa yhteyttä myös 112-sovelluksella, jonka voi ladata osoitteesta https://112.fi/112-suomi. Sovelluksen kautta soitettaessa soittajan sijainti välittyy hätäkeskukseen automaattisesti. Alueelliset vaara- ja viranomaistiedotteet välitetään 112-sovelluksen kautta puhelimen sijaintitietoon perustuen.

Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista soittaa hätäpuhelu EU-maissa löydät verkosta osoitteesta: https://www.berec.europa.eu/en/emergency-means.

Roaming ja suositellut verkot ja palvelut EU-alueella

DNA:n suosittelemat vierailuverkot ja verkoissa saatavilla olevat palvelut EU/ETA-alueella muuttuvat ajoittain. Ajantasaisen tilanteen maittain näet alla olevasta taulukosta. DNA:n asiakkaiden puhelimet valitsevat automaattisesti suositellun verkon. Ongelmatilanteissa ja peittoalueiden rajalla voit joutua valitsemaan verkon puhelimesta itse.

Alankomaat
Operaattorit:

KPN

Puhe ja SMS x
Data x
3G -
4G x
5G x
VoLTE x
Prepaid x

 

Belgia
Operaattorit:

Telenet

Orange

Proximus

Puhe ja SMS x x x
Data x x x
3G x x x
4G x x x
5G x - x
VoLTE x - x
Prepaid x x x

 

Bulgaria
Operaattorit:

A1 Bulgaria

Puhe ja SMS x
Data x
3G x
4G x
5G x
Prepaid x

 

Espanja
Operaattorit:

Orange

Puhe ja SMS x
Data x
3G x
4G x
5G x
VoLTE x
Prepaid x
Guadeloupe
Operaattorit:

Digicel

Dauphin Telecom

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid - x

 

Irlanti
Operaattorit:

Eircom

Hutchison 3G

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x -
5G x -
Prepaid x x

 

Islanti
Operaattorit:

Nova

Vodafone

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
VoLTE - x
Prepaid x x

 

Italia
Operaattorit:

Wind

TIM

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x -
4G x x
5G x -
Prepaid x x

 

Itävalta
Operaattorit:

T-Mobile

DREI

A1 Telekom

Puhe ja SMS x x x
Data x x x
3G x x x
4G x x x
5G - x x
VoLTE x - -
Prepaid x x x

 

Kreikka
Operaattorit:

Cosmote

Vodafone

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G - -
4G x x
5G x -
VoLTE x -
Prepaid x x

 

Kroatia
Operaattorit:

Croatian Telecom

A1 HR

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x x
VoLTE x -
Prepaid - x

 

Kypros (Etelä-Kypros)
Operaattorit:

Epic

Cyta

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x -
4G x x
5G x x
Prepaid x x

 

Latvia
Operaattorit:

Tele2

Bite

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x x
VoLTE - x
Prepaid x x

 

Liechtenstein
Operaattorit:

Telecom

Puhe ja SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid x

 

Liettua
Operaattorit:

Tele2

Bite

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x x
VoLTE - x
Prepaid x x

 

Luxemburg
Operaattorit:

Tango

Orange

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x -
VoLTE x -
Prepaid x -

 

Malta
Operaattorit: Epic Mobisle
Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x x
Prepaid x x

 

Martinique
Operaattorit:

Digicel

Puhe ja SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid -

 

Mayotte
Operaattorit: Orange
Puhe ja SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid -

 

Norja
Operaattorit:

Telenor

Puhe ja SMS x
Data x
3G -
4G x
5G x
VoLTE x
Prepaid x

 

Portugali
Operaattorit:

NOS

Vodafone

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x -
Prepaid x x

 

Puola
Operaattorit:

P4

T-Mobile

Polkomtel

Puhe ja SMS x x x
Data x x x
3G x x x
4G x x x
5G x x x
VoLTE - - x
Prepaid x x x

 

Ranska
Operaattorit:

Orange

Free Mobile

Bouygues

Puhe ja SMS x x x
Data x x x
3G x x x
4G x x x
5G x x x
VoLTE x - -
Prepaid x x x

 

Ranskan Guayana
Operaattorit:

Digicel

Puhe ja SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid -

 

Reunion
Operaattorit: Orange
Puhe ja SMS x
Data x
3G x
4G x
Prepaid -

 

Romania
Operaattorit:

Orange

Vodafone

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x -
Prepaid x x

 

Ruotsi
Operaattorit:

Telenor

Puhe ja SMS x
Data x
3G x
4G x
5G x
VoLTE x
Prepaid x

 

Saint Barthelemy
Operaattorit:

Digicel

Dauphin Telecom

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid - x

 

Saint Martin
Operaattorit:

Digicel

Dauphin Telecom

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
Prepaid - x

 

Saksa
Operaattorit:

Telekom Deutschland

O2

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G - -
4G x x
5G x x
VoLTE x x
Prepaid x x

 

Slovakia
Operaattorit:

Slovak Telekom

Orange

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x -
4G x x
5G - x
Prepaid x x

 

Slovenia
Operaattorit:

A1 SI

Telemach

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x x
4G x x
5G x -
Prepaid x x

 

Tanska
Operaattorit:

Telenor

Puhe ja SMS x
Data x
3G -
4G x
5G x
VoLTE x
Prepaid x

 

Tšekki
Operaattorit:

Vodafone

T-Mobile

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G - -
4G x x
Prepaid x x

 

Unkari
Operaattorit:

Telekom HU

Vodafone

Puhe ja SMS x x
Data x x
3G x -
4G x x
Prepaid x x

 

Viro
Operaattorit:

Tele2

Puhe ja SMS x
Data x
3G x
4G x
5G x
Prepaid x

 

vinkit ulkomaille blogi

Lue asiantuntijan vinkit puhelimen käyttöön ulkomailla

Suuntaatko lomallasi ulkomaille? Näillä vinkeillä voit reissata huoletta, puhelin taskussa, totta kai!