Blogit

Tekoäly tuottaa supervoimia – käytäthän niitä vastuullisesti?

Kuuntelin Amy Webbin teknologiatrendeistä kertovaa luentoa,  ja jäin miettimään tekoälyn roolia tulevaisuutta muovaamana voimana. Aiempina tekoäly oli yksi trendi muiden joukossa, nyt se on noussut useampien kehityssuuntien suurimmaksi taustavoimaksi.

Tekoälyn toiminta perustuu sille annettuihin toimintasääntöihin ja taustatiedoksi määriteltyyn dataan, mutta myös koneet oppivat ja tulevaisuudessa tekevät yhä enemmän ratkaisuja. Koneelta puuttuu kuitenkin meidän ihmisten empaattisuus ja tehtyjen ratkaisujen eettisen merkityksen ymmärtäminen.

Näin ollen, on entistä tärkeämpää keskustella siitä, mikä on tekoälyn ja ihmisen välinen suhde tulevaisuudessa. Tekoäly on tullut elämäämme ja se tulee ottamaan tilaa yhä enemmän - halusimme tai emme. Siksi me DNA:lla päätimme luoda omat eettiset periaatteet tekoälyn hyödyntämiseen. Olemme hyvässä vauhdissa teknologiakehityksessä ja nyt oli aika pohtia, miten haluamme tekoälyä tulevaisuudessa hyödyntää.

DNA:n tekoälyn eettiset periaatteet

Ensimmäinen ja tärkein periaate korostaa, että ihminen on ohjaksissa. Tekoälyn nykyisessä kehitysvaiheessa tarvitaan ammattilaisia, jotka tuntevat tekoälyn, datan ja koneoppimisen mahdollisuudet. Ihminen määrittelee tekoälyn prosessit, rajat ja kantaa vastuun sen käytöstä. Tämä vaatii jatkuvaa kehittymistä ja uuden opiskelua, tätä DNA:lla tuetaan osaamisen johtamisen keinoin.

Toisena periaatteena kirjasimme, että koneella ja ihmisellä on samat säännöt. Automaatio noudattaa samoja sääntöjä, kuin mitä ihminen on prosessissa tuottanut ja opettanut. Ihmisellä on kuitenkin tulevaisuudessakin ylivertainen kyky tehdä työssään poikkeamia, jos aika, paikka ja tilanne niin vaativat. Tämän vuoksi innovaatioita, empatiaa ja asiakasymmärrystä vaativat työtehtävät tulevat korostumaan. Automaatio tekee jo nyt useita rutiininomaisia töitä ja suuntaa näin työskentelyämme työtyytyväisyyttä lisääviin mielekkäämpiin tehtäviin.
 

Kolmas periaatteemme: Tekoäly on ihmisen supervoima. Tämä tarkoittaa periaatteena juurikin sitä, että teknologiakehityksellä tähdätään ihmisen työn helpottamiseen ja samalla myös käyttämiemme palvelujemme kehittymiseen. Mitä enemmän saamme juuri meille kohdistettua ja räätälöityä palvelua, sitä enemmän me opimme sitä vaatimaan.

DNA:lla supervoimia käyttävät muun muassa asiakaspalvelurooleissa työskentelevät henkilöt. Chat-asiakaspalvelussa toistuu usein samat kysymykset, hieman eri sanamuodoin. Tekoälyavusteinen chattimme tarjoaa asiakaspalvelijalle supervoimat eli esimerkkivastauksen kysymyksen nähtyään. Nopeutamme näin palvelua ja nostamme samalla asiakaspalvelijan työn mielekkyyttä.

Neljäs periaatteemme korostaa vapautta valita. Vaikka kehitämme tekoälypohjaisia palveluita, jotka tähtäävät laadukkaaseen ja personoituun palvelukokemukseen, annamme asiakkaalle mahdollisuuden valita palvelun, jonka tuottaa ihminen - henkilökohtaisesti.

Viimeinen kohta tekoälyn eettisissä periaatteissamme on muotoa ”data on turvassa”. Tämä periaate ohjaa kaikkea toimintaamme. Lainsäädäntö antaa reunaehdot asiakastiedon turvalliselle käsittelylle, mutta tietoliikennetoimijana koemme tästä erityistä vastuuta.

Teknologiakehitykseen kannattaa suhtautua optimistisen uteliaasti. Tekoäly ja tulevaisuuden superäly tulevat yhä suuremmaksi osaksi elämäämme, muuttaen niin arkea kuin työskentelyämmekin. Hyödyntämällä tekoälyn mahdollisuudet vastuullisesti, meillä on loputon mahdollisuus kehittyä. Meillä ihmisillä säilyy kuitenkin aina vastuu päätöksistämme. Voisi sanoa, että tekoäly on oiva renki - mutta isännäksi siitä ei ole.

Avainsanat:

digitalisaatio vastuullisuus tulevaisuus uusityö Vastuullisuutta ja huolenpitoa Teknologiaa ja tekoälyä

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

7/2024 Artikkelien toimitus

Mihin kahden gigan kaapelikaistaa tarvitaan? Yli 100 000 kotitaloutta voi jo nauttia DNA:n huippunopeasta netistä

Artikkeli
6/2024 Julia Arko

DNA:laiset saivat suunnitella oman toimistonsa: ”Mielipiteitämme kysyttiin alusta asti”

6/2024 Samu Malmelin

Kodissani on DNA taloyhtiönetti – näin se toimii

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut