Blogit

Motivoitunut ja osaava henkilöstö on DNA:n tärkein voimavara

Yksi DNA:n yrityskulttuurin tärkeimmistä kulmakivistä on ihmislähtöinen johtaminen. Valmentavan johtamisen avulla tuetaan DNA:laisten kehittymistä ja kannustetaan vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Lisäksi DNA:lla rohkaistaan henkilöstöä jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Työelämä muuttuu, joten on tärkeää, että ihmiset kehittyvät sen mukana.

”Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Se, miten mahdollistamme kehittymisen ja pidämme heistä huolta vaikuttaa merkittävästi yrityksemme menestymiseen tulevaisuudessa. Haluamme rakentaa aidosti yksilön huomioivaa, inhimillistä johtamistapaa. Jokaisen DNA:laisen halutaan kehittyvän, kasvavan ja menestyvän työssään”, kertoo DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

DNA:n esimiestyössä keskitytään entistä vahvemmin valmentavaan johtamiseen. Se on tuonut esimerkiksi kehityskeskusteluiden tilalle uudenlaisen one-to-one -keskustelukulttuurin, jossa korostuu esimiehen ja työntekijän välinen aktiivinen vuorovaikutus. Esimiesten on tärkeää olla vahvasti ja monipuolisesti läsnä – innostaa, auttaa, sparrata ja ymmärtää. 

Katse kohti horisonttia ja jatkuvaa oppimista

Työelämän murros etenee vauhdikkaasti teknologian ja automatisaation edistysaskeleiden myötä. DNA:lla on katse kohti horisonttia ja jatkuvaa oppimista. Esimiesten ja henkilöstöhallinnon tuella jokaista DNA:laista kannustetaan ottamaan itse vastuuta omasta osaamisen kehittämisestä. DNA:n oppimiskulttuurissa korostetaan, että suurin osa työssä tapahtuvasta oppimisesta tapahtuu työtä tekemällä. Myös yhdessä tekemiseen, oppimiseen ja osaamisen jakamiseen kollegoiden kanssa kannustetaan vahvasti.

Yhtiö haluaa työntekijöidensä pysyvän kehityksessä mukana ja tukee DNA:laisten osaamisen kehittämistä monin tavoin. Esimerkiksi DNA:lla kiky-tunnit käytetään osaamisen kehittämiseen ja yhtiö tarjoaa DNA:laisille monipuolisen verkkovalmennusympäristön, josta jokainen voi valita itseään kiinnostavia kursseja ja videoita.

”DNA on ensimmäinen työpaikkani valmistumiseni jälkeen. On ollut hienoa huomata, että täällä toimitaan oikeasti yhtiön arvojen mukaisesti: nopeasti, rohkeasti ja mutkattomasti. Hierarkiat, turha virallisuus ja byrokratia on pidetty sopivan vähäisenä. DNA panostaa myös vahvasti henkilöstönsä kehittämiseen. Meillä jokainen voi itse vapaasti valita, missä haluaa erityisesti kehittyä”, kertoo markkinointianalyytikko Sofia Lundberg.

Vastuu ja vapaus pitävät motivaation korkealla

DNA:lla on luottamuksen kulttuuri, joka tukee mahdollisimman avointa ajatusten sekä ideoiden kertomista.  Toimintaa kehitetään ketterästi jatkuvasti paremmaksi eikä tehtävänkuvia ei haluta rajata liian tarkasti, vaan myös omalla innostuksella ja kiinnostuksella voi vaikuttaa tehtäviinsä. Monipuoliset työtehtävät ja sopivasti vaihtelevat työpäivät pitävät motivaation korkealla. On tärkeää, että työntekijät pääsevät oikeasti vaikuttamaan asioihin.

”Ennen valmistumistani toimin DNA:lla online-tuottajana. Niistä tehtävistä olen valmistumisen jälkeen siirtynyt eteenpäin hoitamaan sosiaalista mediaa yhteisömanagerin roolissa. Mikäli tahtoa ja innostusta löytyy, tarjoutuu mahdollisuuksia vaihtaa tehtäviä talon sisällä ja osallistua kiinnostaviin projekteihin”, yhteisömanageri Ville Halonen kertoo.


DNA valittiin vuonna 2019 Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place To Work -tutkimuksen suurten yritysten sarjassa. Lisäksi DNA valittiin kesäkuussa 2019 yhdeksi Euroopan parhaista työpaikoista - DNA sijoittui parhaana suomalaisyrityksenä suurten yritysten sarjassa sijalle 13.

 

Avainsanat:

hyvinvointi työilmapiiri työpaikat yhteisöllisyys tulevaisuus Töitä ja oppimista

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

7/2024 Artikkelien toimitus

Mihin kahden gigan kaapelikaistaa tarvitaan? Yli 100 000 kotitaloutta voi jo nauttia DNA:n huippunopeasta netistä

Artikkeli
6/2024 Julia Arko

DNA:laiset saivat suunnitella oman toimistonsa: ”Mielipiteitämme kysyttiin alusta asti”

6/2024 Samu Malmelin

Kodissani on DNA taloyhtiönetti – näin se toimii

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut