Blogit

Ilmastoystävällinen liiketoiminta

DNA osallistuu ympäristöjärjestö WWF:n Earth Hour -tapahtumaan toteuttamalla henkilöstölleen Ilmastoviikon, jonka tarkoitus on lisätä henkilökunnan tietoutta DNA:n hiilijalanjäljestä ja toimenpiteistä sen pienentämiseksi, sekä innostaa DNA:laisia ilmastotekoihin. Viikon päättää pääkonttorin mainosvalojen sammuminen Earth Hour -tapahtuman aikaan lauantaina 30.3. klo 20.30–21.30. Earth Hour on maailman suurin ilmastotapahtuma, jonka tarkoitus on näyttää valomerkki ilmaston puolesta.

DNA:n vastuullisuusstrategiassa ilmastoystävällinen liiketoiminta on yksi neljästä keskeisestä osa-alueesta. Olemme sitoutuneet vähentämään liiketoimintamme ilmastovaikutuksia tekemällä Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen

DNA on jo pitkään arvioinut liiketoimintansa ilmastovaikutuksia tekemällä hiilijalanjälkilaskentaa. Liiketoiminnan kasvaessa päästötkin usein kasvavat.  Mobiilidatamäärien kasvu on haaste radioverkon energiatehokkuudelle, sillä jatkuvasti lisääntyvä datansiirto vaatii lisää laitteistoa, mikä puolestaan johtaa energiankulutuksen kasvuun. Pyrimme kuitenkin vahvasti siihen, että DNA:n kasvihuonekaasupäästöt eivät kasva samassa suhteessa liiketoiminnan kanssa. Esimerkiksi DNA:n suoraan ostama uusiutuva energia on alkuperätodistettua ja tuotettu vesi- ja tuulivoimalla. 

Ilmastosanaston lyhyt oppimäärä ja DNA:n lukuja

DNA:n hiilijalanjälki koostuu kolmesta eri kategoriasta, jotka on esitelty tarkemmin alla. Jotta lukuja olisi helpompi suhteuttaa, voi vertailukohteeksi ottaa yhden suomalaisen hiilijalanjäljen, joka on keskimäärin 10,3 tCO2.

Scope 1: Yrityksen omat päästöt (suorat päästöt)
DNA:lla tämä muodostuu autojemme ja varavoimakoneidemme käytöstä. Suhteessa kokonaispäästöihin, tämä osa-alue on pienin. Vuoden 2018 Scope 1 -päästöt olivat 520 tCO2 (hiilioksiditonnia).

Scope 2: Ostoenergian päästöt (energianhankinnan epäsuorat päästöt)
Nämä päästöt muodostuvat pääosin DNA:n radioverkon ja siirtolaitteiden sekä näihin liittyvien laitetilojen ylläpidon sähkönkulutuksesta. DNA:n vuonna 2018 päivittämä tavoite on vähentää Scope 2 -päästöjään 100 prosenttia vuoteen 2023 mennessä. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että haluamme nollata ostoenergian päästöt kokonaan. Nollapäästöihin pyritään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, kehittämällä energiatehokkuutta ja myös tarkentamalla Scope 2 -päästöjen laskentaa. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta olemme jo hyvässä vauhdissa. Vuonna 2018 tämän kategorian päästöt olivat 17 900 tCO2, mikä on noin 40 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014.

Scope 3: Yrityksen arvoketjusta aiheutuvat päästöt (muut epäsuorat päästöt)
Nämä päästöt syntyvät muun muassa logistiikasta, liikematkustuksesta, jätteistä, tuote- ja palveluostoista sekä tuotantohyödykkeiden hankinnasta. Tämä kategoria muodostaa merkittävimmän osuuden, eli 92% prosenttia kokonaispäästöistämme. Tämän vuoksi DNA tarkentaa merkittävimpien tuotekategorioiden päästölaskentaa ja aikoo asettaa sen pohjalta myös Scope 3 -ilmastotavoitteen vuoden 2019 aikana. Vuonna 2018 DNA:n Scope 3 -päästöt olivat 202 000 tCO2. Tämän kategorian päästöjen suuruutta selittää muun muassa verkkolaitteiden hankinta ja verkon rakennus sekä päätelaitteiden hankinta ja myynti.

Vaikka kokonaispäästömme ovatkin nousseet, ovat ne suhteessa liikevaihtoomme laskeneet verrattuna vuoteen 2014.

Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään

Omien päästöjen vähentäminen ei ole ainoa keino, jolla DNA voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tarjoamamme internet- ja matkaviestinpalvelut auttavat myös asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi erilaisilla IoT-ratkaisuilla voidaan auttaa yritysasiakkaita optimoimaan omaa toimintaansa, kuten logistiikkaa. Kuluttajaliiketoiminnassa esimerkiksi päätelaitteiden kierrätys DNA Kaupoissa on aina ekoteko sekä materiaalitehokkuuden että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen näkökulmasta.

Earth Hour on ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä maailman suurin ilmastotapahtuma, johon kaikki voivat osallistua. Tapahtuman aikana näytetään valomerkki ilmaston puolesta sammuttamalla turhat valot. Tämän symbolisen eleen avulla jokainen voi ilmaista huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä päättäjille. Earth Hour ei siis ole sähkön- tai energiansäästötempaus. Earth Hour on seuraavan kerran lauantaina 30.3.2019 kello 20.30–21.30.

Avainsanat:

vastuullisuus yhteiskunta kestävä kehitys ympäristö teknologia Vastuullisuutta ja huolenpitoa

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

5/2024 Artikkelien toimitus

Kolme syytä ottaa maksullinen tietoturvapalvelu  

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Kellopuhelimista on kehkeytymässä ilmiö pienten koululaisten keskuudessa

5/2024 Artikkelien toimitus

Sirkun vanhan mökin tilalle nousi kaunis kakkoskoti – yhden tärkeän ratkaisun ansiosta arki pyörii terassilta käsin

4/2024 Artikkelien toimitus

Kyllä, sinua voidaan salakatsella läppärisi kamerasta – tarkista nämä 5 yleistä tietoturvaväitettä!