Blogit

DNA:n ihmisläheinen työyhteisö palkittiin HumanPower23-kilpailussa – ”Työpaikasta koetaan aitoa ylpeyttä”

DNA tuli toiselle sijalle Ihmisläheinen työyhteisö -kategoriassa HumanPower23-kilpailussa, jonka Hälsa järjesti marraskuussa 2023. Raati haastatteli jokaisesta kymmenestä finalistiyrityksestä kymmentä satunnaista työntekijää päätöksensä tueksi. DNA sai raadilta erityismaininnan siitä, että yrityksessä henkilöstö asetetaan kaiken tekemisen keskiöön ja työntekijät ovat aidosti ylpeitä työpaikastaan.

HumanPower23-kilpailussa oli neljä kategoriaa: ihmisläheisin työyhteisö, ihmisläheisin työelämäteko, ihmisläheisin johtaja ja ihmisläheisin esihenkilö. Työyhteisökategorian toisen sijan lisäksi DNA oli finaalissa myös työelämätekokategoriassa CV:ttömällä kesätyöntekijöiden rekrytoinnilla. Yhteensä eri kategorioissa oli osallistujia vuoden 2023 kilpailussa 350. Ihmisläheinen työyhteisö -kategoriassa ensimmäisen sijan saavutti Solita.

HumanPowerin toiveena on auttaa organisaatioita tunnistamaan toiminnassaan ihmisläheiset elementit, joita on hyvä vahvistaa, sekä tekijät, jotka estävät ihmisiä onnistumasta työssään ja voimaan hyvin. Ihmisläheisissä työyhteisöissä ihmisen perustarpeet täyttyvät kiitettävästi ja organisaatio toimii inhimillisesti. Tällöin perusasiat ovat kunnossa, ihmiset kasvavat ja kehittyvät sekä kokevat ympäristön siihen turvalliseksi. 

”Menestyksestämme HumanPower-kisassa kuuluu kiitos tietysti DNA:laisille itselleen. Toimiva työyhteisö syntyy työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistyöstä. On upeaa, että olemme voineet yhdessä rakentaa yhteisön, jossa omasta työpaikasta koetaan aitoa ylpeyttä”, toteaa DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

Me DNA:lla uskomme, että tyytyväisimmät asiakkaat voidaan saavuttaa vain, kun oma henkilöstömme voi hyvin.

Ihmisläheinen työyhteisö -kategoriassa kilpailun järjestäjä haastatteli satunnaisesti valittuja henkilöstön edustajia osallistuvista organisaatioista. Kysymyksillä kartoitettiin työyhteisön psykologista turvallisuutta, johtamisen prosesseja, strategiaa ja arvoja arjessa, ilmapiiriä, kehittymistä ja kasvua, onnistumista ja oppimista ja erilaisuuden huomiointia. Ennen henkilöstölle tehtyä haastattelukierrosta myös DNA:n työnantajan edustajat arvioivat työyhteisön omasta näkökulmastaan. Henkilöstön vastausten keskiarvo ja työnantajan käsitykset DNA:n työyhteisöstä olivat kiitettävän samansuuntaiset; asteikolla 1–5 arvioituna poikkeuksetta alle yhden pisteen päässä toisistaan.

Kaikkiaan henkilöstöltä saatujen arvosanojen keskiarvo yhteensä 29 väitteen patteristossa oli 4,38.

Parhaat arvosanat DNA sai henkilöstöltä seuraavista väitteistä:

  • Meillä iloitaan toisten onnistumisista yhdessä – 4,9
  • Meillä jokainen saa olla oma itsensä, hyvät tavat huomioiden – 4,9
  • Meillä erilaiset ihmiset nähdään vahvuutena eikä uhkana – 4,8
  • Meillä uskotaan ihmisistä lähtökohtaisesti hyvää – 4,7
  • Meillä saa mahdollisuuden kehittyä – 4,7

Eniten kehitettävää henkilöstö tunnisti seuraavilla alueilla:

  • Meillä on kiireettömiä kohtaamisia – 3,7
  • Meillä osataan hyödyntää erilaisten ihmisten vahvuuksia – 3,8
  • Meillä jokainen työyhteisön jäsen ymmärtää tärkeimmät kohdat etenemissuunnitelmasta – 3,9
  • Meillä ei pelätä ristiriitoja – 4,0
  • Meillä puhutaan myös tunteista – 4,0

”Tulokset ovat pääosin oivallisia, vaikka aina tilaa kehittymiselle löytyykin. DNA:lla selvitämme säännöllisesti henkilöstömme hyvinvointia erilaisin anonyymein kyselyin, ja HumanPower-kisasta saatu viesti vahvistaa hienosti omista kyselyistämme saatavaa sanomaa. On hyvä, että johdon näkemys on henkilöstön kanssa yhtenevä niin onnistumisten kuin haasteidenkin suhteen. Se helpottaa oikeisiin asioihin tarttumista, kun jatkamme tästä eteenpäin”, henkilöstöjohtaja Rissanen sanoo.


DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

Vapaus, vastuu ja luottamus

Kyselylomakkeen lisäksi henkilöstöä haastateltiin HumanPower-kilpailua varten avoimin kysymyksin. Niillä kartoitettiin työyhteisön kohtaamisia, ihmisläheistä johtamista, tiimin ja yksilöiden suorituksen arviointia sekä ydinviestiä työyhteisön ilmapiiristä ja johtamisesta.

Ydinviesti työyhteisön näkökulmasta oli, että organisaation ilmapiiri on huomattavan positiivinen ja ihmisläheinen. Työntekijät kokevat tärkeänä sen, että heitä arvostaan yksilöinä ja heillä on vapaus valita työskentelytapansa. Johtamisessa korostuivat inhimillisyys, rennon mutkaton ilmapiiri ja vahva sitoutuminen työntekijöiden hyvinvointiin. Lisäksi työntekijät huomioivat organisaation jatkuvat panostukset työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Omasta työpaikasta koettiin aitoa ylpeyttä.

”Me DNA:lla uskomme, että tyytyväisimmät asiakkaat voidaan saavuttaa vain, kun oma henkilöstömme voi hyvin. Tähän tavoitteeseen päästäksemme olemme antaneet henkilöstöllemme työnantajalupauksen tukea heitä inhimillisessä ja omanlaisessa arjessa. Kulttuurimme perustuu vapauteen, vastuuseen ja luottamukseen, ja olen tyytyväinen, että henkilöstö aidosti kokee tämän arjessaan”, Rissanen toteaa.

Pääkuva: DNA:ta edustivat HumanPower23-gaalassa rekrytointipäällikkö Susanna Raitala, viestintäpäällikkö Ville Halonen ja HR-partner Riitta Vuoristo.

Lue lisää DNA:sta työpaikkana:

Avainsanat:

Vastuullisuutta ja huolenpitoa Töitä ja oppimista

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

7/2024 Artikkelien toimitus

Mihin kahden gigan kaapelikaistaa tarvitaan? Yli 100 000 kotitaloutta voi jo nauttia DNA:n huippunopeasta netistä

Artikkeli
6/2024 Julia Arko

DNA:laiset saivat suunnitella oman toimistonsa: ”Mielipiteitämme kysyttiin alusta asti”

6/2024 Samu Malmelin

Kodissani on DNA taloyhtiönetti – näin se toimii

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut