Blogit

DNA muutti työn tekemisen tavat: Vanhanaikainen työaika-ajattelu jäi historiaan

DNA:n moneen kertaan palkittu työkulttuuri ei ole syntynyt sattumalta. Se on pitkän työn tulos, johon on tarvittu kaikkien DNA:laisten osallistumista. Helmikuussa 2019 DNA valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place To Work -tutkimusten suurten työpaikkojen sarjassa. Onnistumisen takana on yrityskulttuuri, jossa annetaan vastuuta ja luotetaan ihmisiin.

DNA:n Mutkaton työ -konseptin keskeinen ajatus on henkilöstölle annettu valta päättää itse työntekemisen tavoista ja paikoista. Työntekijät voivat esimerkiksi tehdä etätöitä niin paljon kuin haluavat ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Ajatuksena ei ollut niinkään kannustaa etätöihin, vaan rohkaista työntekijöitä valitsemaan itselle sopivin työympäristö kulloisenkin työ- ja elämäntilanteen mukaan.

Uusi toimitila ravisti vallitsevia käytäntöjä

Henkilöstöjohtaja Marko RissanenTyötiloilla on suuri merkitys työviihtyvyyteen ja siksi niihin panostetaan DNA:lla merkittävästi.

DNA aloitti useita vuosia sitten mittavan uudistumisprojektin. Vanhat toimitilat päätettiin uusia moderneihin ja mahdollisimman viihtyisiin tiloihin. Ensimmäisenä DNA siirsi pääkonttorinsa Vantaalta Käpylään vuonna 2012. Henkilöstö otettiin heti vahvasti mukaan suunnittelemaan uusia toimitiloja. Päätöksiä tehtiin pitkälti yhdessä, niin kahviautomaateista kuin tuoleistakin. Käpylä valikoitui uuden DNA Talon sijainniksi, koska työntekijöiden postinumeroita tutkimalla se osoittautui enemmistön kannalta parhaaksi.

Samalla jätettiin vanhanaikainen työaika-ajattelu ja kiinteät työpisteet pitkälti historiaan. "Muutimme täysin avokonttorimalliin, missä työntekijät saavat aina valita itselle sopivan työpisteen erilaisilta tunnelma-alueilta. Edes toimitusjohtajalla ei ole omaa työpistettä ", kertoo DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

Vapauksien antaminen henkilöstölle voi vaatia yritykseltä rohkeutta. DNA:lla kuitenkin uskotaan, että kiinnostuneet ammattilaiset kantavat vastuunsa omasta työstään.

"Lähdimme rakentamaan kulttuuria, jossa kyttäämisellä ei saavuteta mitään. Haluamme antaa ihmisille vapautta ja vastuuta. Kun ihmisillä on selkeät tavoitteet ja he onnistuvat niissä, niin yrityskin menestyy”, selittää Rissanen.

Vaikka suurella osalla henkilöstöstä on vapaus työskennellä missä haluaa, ei toimistollakaan hiljaista ole. "On ollut mukava huomata, että töitä tehdään edelleen paljon myös toimistolla, sillä ihmiset kaipaavat vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä”, toteaa Rissanen.

Hyvä työpaikka muodostuu lopulta kuitenkin hyvin tavallisista asioista. Kuten Rissanen ynnää “Haluamme luoda aidosti hyvän työpaikan ihmisille, mutta sirkustempuilla sitä ei rakenneta. Kyse on ennen kaikkea siitä, että ihmisillä on mielenkiintoinen työtehtävä, selkeät tavoitteet ja hyvä työyhteisö, jossa on hyvä olla oma itsensä”.

DNA:n mutkattoman kulttuurin kiteytys:

  1. Joustavat tavat tehdä työtä eli vapaus ja vastuu
  2. Inhimillinen, ihmislähtöinen ja tavoitekeskeinen johtaminen
  3. Avoin, jatkuva ja vuorovaikutteinen henkilöstöyhteistyö sekä luottamus
  4. Vahva yhteishenki
  5. Arvot: nopeus, rohkeus ja mutkattomuus, ohjaavat kaikkea toimintaa

Tutustu DNA:n rohkeasti mutkattomaan työskentelyyn sekä avoimiin työpaikkoihin.

Avainsanat:

työilmapiiri uusityö uusi työ vastuullisuus puheenaiheet tulevaisuus Töitä ja oppimista

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

7/2024 Artikkelien toimitus

Mihin kahden gigan kaapelikaistaa tarvitaan? Yli 100 000 kotitaloutta voi jo nauttia DNA:n huippunopeasta netistä

Artikkeli
6/2024 Julia Arko

DNA:laiset saivat suunnitella oman toimistonsa: ”Mielipiteitämme kysyttiin alusta asti”

6/2024 Samu Malmelin

Kodissani on DNA taloyhtiönetti – näin se toimii

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut