Älylaite on nuorelle tärkeä monellakin tavalla

Internetin ja sosiaalisen median myötä iso osa kommunikaatiosta on siirtynyt verkkoon, mikä on muokannut jokapäiväistä elämäämme merkittävästi iästämme riippumatta. Moni meistä voi tehdä töitä etänä mistä haluaa samalla, kun koululaiset ja opiskelijat tekevät kotitehtäviään tai valmistautuvat tentteihin digitaalisia materiaaleja hyödyntäen. Mutta entä jos perhe on eriarvoisessa asemassa eikä pysty tarjoamaan lapselle laitteita käytettäväksi kouluissa ja vapaa-ajalla? Tämä tilanne on valitettavan yleinen ja siksi sen eteen on tehtävä töitä.

Digitaalista huolenpitoa

DNA haluaa torjua digitaalista eriarvoistumista, jotta kaikilla olisi samat mahdollisuudet ja edellytykset pysyä digitaalisen maailman kehityksessä mukana. SOS-Lapsikylä ja DNA ovat tehneet yhteistyötä eriarvoistumista vastaan vuodesta 2011.

- Jaamme DNA:n kanssa saman arvomaailman, joten yhteistyömme on luonnollista. Heidän avustuksellaan pystymme tarjoamaan ja kehittämään toimintaamme lastensuojelun saralla ja tarjoamaan suomalaisille perheille eväitä parempaan ja yhdenvertaisempaan elämään, kertoo SOS-Lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen.

Ruokaa ja vaatteet vai älypuhelin

Monissa taloudellista ahdinkoa kokevissa perheissä joudutaan tekemään valintoja, ostetaanko ruokaa ja vaatteita vai älylaite. Voikin sanoa, että älylaitteista on tullut keskeinen osa elämäämme. Lapsen kokema eriarvoisuus vähenee, kun hänellä on mahdollisuus olla mukana samoissa somepalveluissa ja WhatsApp-ryhmissä kuin muilla. Älypuhelin onkin lapselle avainasemassa opiskelun ja tiedon haun lisäksi myös kaverisuhteiden ylläpitämisessä ja solmimisessa, kenties ympäri maailman.

- Älylaitteet ovat jo lastenkin arkipäivää. Siksi olisi tärkeää olisi, että lapsi pääsisi opettelemaan älylaitteiden käyttöä ja verkossa toimimista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kotona turvallisessa ympäristössä aikuisen kanssa. Näin medialukutaito kasvaa ja samalla tulevaisuudessa tarvittavat tietotekniset taidot alkavat kehittyä, toteaa SOS-Lapsikylän lastensuojelupalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Välimäki.

Uusien teknologioiden ja viestintävälineiden hallitseminen, kuvankäsittely, videoiden tuottaminen ja editointi sekä sosiaalinen media ovat medialukutaidon lisäksi keskeisiä tulevaisuuden työelämätaitoja. 

Auttava puhelin -kampanjalla DNA keräsi SOS-Lapsikylälle yli 70 000 euroa

Yksi isoimmista DNA:n ja SOS-Lapsikylän toteuttamista kampanjoista oli vuoden 2018 lopussa toteutettu Auttava puhelin -kampanja, jossa jokaisesta DNA Kauppaan kierrätettäväksi tuodusta puhelimesta DNA lahjoitti 10 euroa SOS-Lapsikylälle. Reilussa viikossa lahjoituspotti kipusi 72 000 euroon, jolla SOS-Lapsikylän piiriin kuuluville lapsille hankitaan älylaitteita ja tietokoneita.

- Meidän aikuisten on toisinaan vaikea ymmärtää nuoressa syntyvää ulkopuolisuuden tunnetta, jonka puuttuva älylaite voi saada aikaan. Älylaitteita on toki mahdollista lainata koululta koulutehtäviä varten, mutta usein lainalaite leimaa lasta tai nuorta ja sitä hän ei missään nimessä halua. Siksi on hyvin todennäköistä, että tällainen lapsi tai nuori ei kerro esimerkiksi koulutunnilla älylaitteen puuttumisesta, vaan saattaa ennemmin jäädä pois tunnilta kokonaan tai jättää sellaiset koulutehtävät tekemättä, johon tarvitaan älylaitetta, Poutanen sanoo. 

Jos lapsi jää koulusta pois sen takia, että häntä jännittävät tai pelottavat muiden reaktiot älylaitteen puuttumiseen, voi tällä olla hyvinkin kauaskantoiset seuraukset. Siksi eriarvoistumisen kierre tulisi pystyä katkaisemaan mahdollisimman pian, jotta lapsi tai nuori pääsee solmimaan ikätovereidensa tapaan sosiaalisia suhteita digiympäristöissä ja oppimaan samassa tahdissa kuin muut.

- Kenenkään ei pitäisi joutua kokemaan minkäänlaista eriarvoisuuden tunnetta, sillä jokaisessa lapsessa asuva ainutlaatuinen potentiaali ansaitsee kukoistaa. Teemme tätä työtä, jotta jokaisesta voi tulla tulevaisuudessa jotain suurta ja juuri sitä, mitä hän itse haluaa, Välimäki sanoo.

Avainsanat:

digitalisaatio hyväntekeväisyys lapset puhelimet vastuullisuus teknologia nuoret Teknologiaa ja tekoälyä

Kommentit

Ole ensimmäinen, joka kommentoi tätä juttua!

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

5/2022 Artikkelien toimitus

Elämä on sitä mihin aikamme käytämme

5/2022 Samu Malmelin

Näin saat netin toimimaan myös mökillä

Mökkeillessäkin on kiva nauttia toimintavarmasta nettiyhteydestä
5/2022 Helena Vartiainen

Tutut turvallisuusohjeet tehoavat uusiinkin pöpöihin 

Outojen linkkien avaamatta jättäminen ja sovellusten lataaminen vain virallisista sovelluskaupoista ovat monelle tuttuja turvallisuusohjeita. Niiden noudattaminen säästää monilta harmeilta.
4/2022 Samu Malmelin

DNA tutki: Vinkit lapsen puhelimenkäytön yleisimpiin huolenaiheisiin

Kokosimme vastauksia niistä lapsen puhelimenkäyttöön liittyvistä asioista, jotka askarruttivat eniten koululaistutkimukseen osallistuvia vanhempia.