Blogit

Varo teknologiahypen houkutuksia: järkevä johtaja vaatii käsinkosketeltavaa hyötyä 

Tietoliikenne on hypebisnestä. Vuosien saatossa olemme keksineet lukemattomia termejä ja nostattaneet niiden ympärille massiivisia odotuksia. Visioiden muuttuminen käytännön tasolla todeksi on ollut vaihtelevaa. Esimerkiksi sopii vaikkapa termi ’digitalisaatio’, joka tarkoittaa määrittelijästä riippuen suunnilleen kaikkea tai ei juuri mitään.

Mahdollisimman raflaavilla tulevaisuuden visioilla on kuitenkin selvä funktio: herättää huomiota. Tyhjää puhetta ne eivät ole.

Mielenkiintoista on, että moni villeimmistäkin ennusteista toteutuu. Kehitykseen menee tosin usein paljon kauemmin aikaa kuin alun perin kuvittelimme.

Muistan, miten 90-luvun alussa ennustimme, että jonain päivänä kaikilla ihmisillä on matkapuhelin. Vähän myöhemmin visioitiin, että jokainen matkapuhelin on jatkuvasti yhteydessä internetiin. Tämä tuntui tuolloin hyvin kaukaiselta ajatukselta, mutta eipä tunnu enää. Kolme vuosikymmentä myöhemmin viimeisetkin pullonkaulat ovat poistuneet jatkuvien datayhteyksien tieltä.

Johtajan kannalta keskeinen kysymys on, millaisilla aikaväleillä uudet hypetermit vaikuttavat konkreettisesti markkinoiden muotoutumiseen, ihmisten käyttäytymiseen ja liiketoiminnan käytäntöihin. Kiistatonta on, että teknologian oikea-aikainen valjastaminen liiketoiminnan tueksi parantaa tuottavuutta, mahdollistaa innovaatioita ja luo uutta arvoa.

Avainasia on osata hahmottaa kehityksen aikajänne oikein. Onko tyypillinen kehityskaari ideasta käytäntöön vuosikymmenten myötä lyhentynyt?

Jos toimit liian aikaisin, virheiden todennäköisyys kasvaa, koska muilta oppiminen ei ole mahdollista. Jos toimit liian myöhään, vanhat ja varsinkin uudet kilpailijat menevät ohi oikealta ja vasemmalta.

Olisimmeko selvinneet globaalista pandemiasta näinkin pienin vaurioin ilman teknologian mahdollistamaa joustavuutta? Emme varmasti. Merkittävä osa työn ja arjen asioista siirtyi vaivattomasti koteihin kahdesta syystä. Kaikki tarpeelliset sovellukset ovat koko ajan käytettävissä pilvestä, ja tietoliikenneyhteydet toimivat lähes joka niemessä ja notkossa.

Pandemian myötä otimme huomattavan loikan teknologian ennustetulla kehityskaarella. Nyt kun katsotaan talouden toipumista, onko todennäköisempää taantua vanhalle radalle vai jatkaa kiihdytetyllä uralla?

Tarkka ennustaminen on tietenkin mahdotonta, mutta järjestelmällinen vaihtoehtoisten kehityskulkujen arviointi kuuluu jokaisen johtajan strategiseen rooliin. Teknologian kehityksen osalta johtoryhmissä on syytä pohtia tänään, tässä ja nyt ainakin näitä näkökulmia:

  1. Miten joustavasti pystyt mukauttamaan yrityksesi tietoliikenneverkkoa ja -ratkaisuja? Pandemian alku oli ääriesimerkki todella nopeasta muutostarpeesta. Jatkossa eteen tulee varmasti lisää tilanteita, joihin on välttämätöntä reagoida nopeasti, mieluiten ennakoivasti. Tietoliikenteen arkkitehtuuri tai valitut ratkaisut eivät saa muodostua pullonkauloiksi, joiden vuoksi uudet innovaatiot tai toimintatavat eivät onnistukaan, ainakaan ilman hitaita ja kalliita muutosoperaatiota. Kaikissa tapauksissa tietoturva on ehdoton prioriteetti.
  2. Miten riippuvainen yrityksesi on pilvisovelluksista? Onko yrityksesi jo täysin riippuvainen pilven kautta käytettävistä sovelluksista? Mitä tapahtuu, jos sovellukset eivät olekaan käytettävissä tai joudutaan esimerkiksi palvelunestohyökkäyksen kohteeksi? Viisas johtaja ennakoi katastrofiskenaarioita ja miettii, miten toiminta järjestetään vaikeissakin poikkeusoloissa.
  3. Suojaavatko tietoturvaratkaisusi varmasti tärkeimpiä asioita? Yksi modernien verkkojen tärkeimpiä hyötyjä on mahdollisuus suojata liiketoiminnan kannalta tärkeimmät sovellukset erityisen tehokkaasti. Yrityksen toimintakyky eri tilanteissa turvataan priorisoimalla tiettyjä ohjelmistoja, jotta ne ovat varmasti aina käytettävissä. Turvallisuusratkaisut voivat lisäksi olla toimipaikkakohtaisia, jolloin ne ottavat huomioon erilaiset tarpeet ja olosuhteet.
  4. Pystyykö yrityksesi palvelemaan laadukkaasti kaikkia asiakkaitaan? Pandemian myötä interaktio asiakkaiden kanssa siirtyi verkkoon ja puhelimeen. Oletko varma, että kaikki yrityksesi tuotteista tai palveluista kiinnostuneet ja niitä jo käyttävät asiakkaat saavat tarvitsemaansa palvelua toivomallaan tavalla? Asiakaskontakteihin käytettävien järjestelmien skaalautuvuus, joustavuus ja mittarointi ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan ennen.

Kun näihin kysymyksiin haetaan vastauksia, on liian helppoa alkaa luetella toinen toistaan kryptisempiä lyhenteitä. Kyse on niin tärkeistä valinnoista, että johtoryhmien on aidosti ymmärrettävä, mitä sanojen taustalla on, ja millä niistä on oikeasti väliä.

Konkreettisella tasolla yrityksen tietoliikenneratkaisut koostuvat kaapeleista, langattomasti järjestetyistä yhteyksistä sekä laitteista, joilla tietoliikennettä ohjataan. Mitä laajempi verkko on, sitä enemmän laitteita ja sitä useammassa paikassa. Perinteisesti kunkin laitteen ohjaukset määritetään laitekohtaisesti eli paikan päällä. Nykyaikaisessa verkossa laitteita ohjataan ohjelmistojen avulla keskitetysti, ilman tarvetta liikkua paikasta toiseen. Tällä on radikaali vaikutus siihen, miten tehokkaasti verkon toimintaa voidaan seurata ja miten nopeasti siihen voidaan tehdä muutoksia.

Johtoryhmien on syytä kysyä itseltään, ovatko nykyiset tietoliikenneratkaisut liiketoiminnalle kilpailuetu vai kehityksen jarru.

Teknologiahuumassa on hyvä muistaa, että visioiden ohella on myös asioita, jotka ovat käytettävissä heti ja jotka voivat tuoda etuja liiketoiminnalle välittömästi. Kulloinenkin hypetermi on kiva tuntea nyökytelläkseen small talk -tilanteissa, mutta paljon tärkeämpää on pitää fokus oman liiketoiminnan kehittämisessä.

Avainsanat:

Digitalisaatio Teknologia

Lue lisää uudesta työstä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Johtaja, älä kurista yrityksesi verkkoja – vanhanaikainen verkkoinfra hidastaa toimintaa ja lisää riskejä

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Muhoslaisia energiavarastoja pian ympäri Eurooppaa? Cactos tähtää kansainvälisille markkinoille

Artikkeli
6/2024 DNA Yrityksille

Korvat hörölle: luvassa on teknologiaa, tietoturvaa ja trendejä

Artikkeli
5/2024 DNA Yrityksille

Liningin vedenohjausjärjestelmä valvoo maailman puhtaimman veden kulkua IoT- ja APN-ratkaisujen avulla

Miltä näyttää teknologian vuosi 2024?

Uljaan uuden huomisen onnennumero on 14 – nimittäin niin monta nousevaa teknologiatrendiä esitellään DNA:n vuoden 2024 teknologiatrendiraportissa! Lue valppaasti, sillä monet näistä trendeistä tulevat jättämään jälkensä historiaan.

 

Pysy digitalisaation vauhdissa.

Tilaa DNA Yrityksille -uutiskirje sähköpostiisi!

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.