Työhyvinvoinnin kehittäminen vaatii dataa eikä mutua

IoT-hanke saattaa tuoda mukanaan kokonaan uudenlaisia toimintatapoja, jotka näkyvät asiakkaille parempana palveluna. Rohkeat kokeilut ulkopuolisten kumppaneiden kanssa voivat tulevaisuudessa olla monen yrityksen elinehto, muistuttaa työ- ja oppimisympäristöjen toteuttajana tunnettu Martela.

Martela on kuluneena syksynä oppinut uusia ja ketteriä toiminnan kehittämismenetelmiä DNA:n mahdollistaman #iotnextlevel-innovaatiokilpailun avulla. Martelan kumppanina oli digitaalisten ratkaisuiden asiantuntija Perfektio, joka suunnitteli Martelalle työtilamuutosten vaikutuksia mittaavan alustan.

”Kisan ansiosta nytkähdimme Martelana askeleen eteenpäin. Ymmärrys ketterää kokeilukulttuuria kohtaan lisääntyi, ja nyt osaamme kokeilla, testata ja pilotoida”, Martelan Offering Director Panu Muhonen kiteyttää kuluneen syksyn opit.

”Nyt olemme valmiita myös epäonnistumaan ja menemään siitä eteenpäin. ’Fail fast’ kuuluu matkan kulkuun. Jos jokin ei onnistu, on oltava kiitollinen, että asia nousee esiin. Näin kyetään valitsemaan toinen polku. Tärkeintä on havaita, tunnistaa ja nostaa ongelma esiin, eikä peitellä sitä”, Muhonen jatkaa.

Kokeilukulttuuri vaatii uutta ajattelumallia

DNA:n IoT-myyntipäällikkö Tuomas Kolkka vahvistaa, että Martelan läpikäymä oppimisprosessi on tyypillistä IoT-hankkeille. Hän painottaa, että kokeilukulttuuriin tarttuminen vaatii useimmissa yrityksissä uuden ajattelumallin omaksumista.

”Ennen kuin kokeillaan, on joka yrityksessä mietittävä tarkasti, mitä IoT-kokeilulla oikeasti halutaan saavuttaa, ja miten se joko synnyttää uudenlaista liiketoimintaa, tai tuo merkittäviä kustannushyötyjä. Viime kädessä yhteiskunnalliset hyödyt näkyvät parempina palveluina ihmisille”, Kolkka toteaa.

Martelan Muhonen muistuttaa, että rohkeat kokeilut ulkopuolisten kumppaneiden kanssa voivat tulevaisuudessa olla monen yrityksen elinehto. Hän korostaa, että verkostomaisesti toimien yritykset voivat yhdessä oikeiden kumppanien kanssa kehittää tuotteita ja palveluita, jotka kohtaavat aidosti muuttuneen asiakastarpeen.

”Vain harva pärjää kiristyvässä kilpailussa enää omillaan. Täytyy verkostoitua, ja verkostoon täytyy löytää parhaat kumppanit. Kun avainkompetenssit on valjastettu oman liiketoiminnan käyttöön, on mahdollista vastata paremmin muuttuviin asiakastarpeisiin. Yhteiskunnalliset hyödyt taas syntyvät, kun yritykset siirtyvät lähellä asiakasta olevaan jatkuvan kehittämisen malliin. Sellaisella yhtälöllä yhteiskunnalliset hyödyt siirtyvät ’nextille levelille’”.

IoT avaa rajattomat mahdollisuudet työhyvinvoinnin parantamiselle

Martela on yli 70-vuotisen historiansa aikana kehittynyt kalustesuunnittelijasta koko toimiston elinkaaren kattavan palvelun asiantuntijaksi. Yritys hyödyntää palveluissaan älykalusteita ja digitaalisia työvälineitä osana Martela Lifecycle -toimintamallia, jonka keskiössä on käyttäjä.

DNA:n Kolkka sanoo, että IoT avaa rajattomat mahdollisuudet työhyvinvoinnin parantamiselle.

”Yritysten ja palveluiden kehittäjien pitää rohkeasti visioida ja ratkoa työhyvinvoinnin haasteita, koska hyvinvoinnilla on todella suuri yhteiskunnallinen merkitys jo pelkästään työssäjaksamiseen. Parantuneen työhyvinvoinnin ansiosta sairauspoissaolot vähenevät, ja näin saavutetaan myös merkittäviä kustannussäästöjä.”

Martelan Panu Muhonen näkee, että IoT:n kautta voi työhyvinvoinnin kehittämiseen syntyä mittavia hyötyjä koko suomalaisen yhteiskunnan mittakaavassa.

”Työntekijöiden hyvinvointi, tuottavuus ja innovointi ovat toisiaan kätteleviä asioita. Niiden kehittämiseksi tarvitaan dataa eikä mutua”, Muhonen korostaa.

”Työhyvinvoinnin kehittämisellä on mielenkiintoisia yhteenliittymiä esimerkiksi työterveyshuoltoon. Kun vaikkapa vakuutusyhtiöt ja työympäristöjen asiantuntijat tekevät yhdessä kehitystyötä data keskiössä, on näköpiirissä laajoja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia. Martela on jo ollut mukana parissa pilotissa, joissa eri alojen toimijat ovat yhdistyneet. Olen varma, että eri alojen toimijoiden yhteistyö voi synnyttää jotain, mitä ei ole aiemmin ollut.”

Avainsanat:

IoT

Lue lisää uudesta työstä

11/2022 DNA Business

Miten metaversumiin pääsee, Marja Konttinen?

Metaversumiin pääsee helposti: siihen tarvitsee vain nettiyhteyden ja hyvän tietokoneen.
11/2022 DNA Business

Itse ja automaatiolla – yritykset haluavat vapautta valita miten ja milloin asiansa hoitavat

Yritysratkaisuilta odotetaan yhä enemmän yhtä sujuvaa käyttöä kuin kuluttajien verkkopalveluilta.
11/2022 DNA Business

ZTNA: Turvaa, tukea ja varmuutta – missä ja milloin vain

Työnantajan tavoitteena on tarjota toimivat digitaaliset työvälineet, mutta myös suojella yrityksen dataa.
11/2022 DNA Business

Vain paranoidit pärjäävät? Hybridityö vaatii tujumpaa tietoturvaa

Etätyöskentely on yleistynyt, mutta toimistollakin täytyy käydä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.