Teknologia on harvoin pullonkaula IoT-projekteissa

Snellman Pron sukellus digitalisaation maailmaan onnistui niin mukavasti, että DNA:n vauhdittamana tehdylle #iotnextevel -pilottihankkeelle pohditaan parhaillaan jatkoa yhteistyökumppaneiden kanssa. Snellman Pron asiakkaat ovat ammattikeittiöitä, ja projektin tavoitteena oli alentaa ruokahävikkiä sekä tuoda laaja-alaisia kustannussäästöjä henkilöstöravintoloihin.

Kokemus uudenlaisesta tekemisestä oli Snellman Pron myyntijohtaja Peter Kinnusen mukaan todella hyvä.

”Oli oikeastaan aika yllättävää miten paljon projekti lisäsi asiakasymmärrystä. Toki opimme myös sitä, miten uudella tekniikalla voidaan ratkaista asiakkaidemme haasteita. Mutta uudenlainen yhteistyö opetti ennen kaikkea ymmärtämään asiakasta.”

Pilottiprojektissa asennettiin sensoreita henkilöstöravintolaan. Niillä pyrittiin mittaamaan ja analysoimaan salissa istuvaa henkilömäärää, annosten menekkiä sekä ruoanlaiton etenemistä ja hävikkiä.

Yhdessä osataan enemmän

Erityisen tyytyväinen Kinnunen on yhteistyön voimaan. Mukana projektissa oli Snellman Pron asiakas, ravintolapalveluita tuottava ISS. Toteuttajaksi valittiin Fidera, joka on erikoistunut IoT-teknologiaan. Lisäksi mukana oli DNA:n mentori, joka toi oman teollisen internetin osaamisensa mukaan pöytään. Lopputulos oli Kinnusen mukaan enemmän kuin osiensa summa.

”Kun kaikki ovat oman alansa asiantuntijoita, mutta keskittyvät yhteiseen päämäärään, saadaan aikaan ihan uudenlaisia asioita. Myös tällaiseen tekemiseen kuuluva tiedon avoin jakaminen helpottaa ongelmien ratkaisua.”

DNA:n puolelta projektissa oli mentorina IoT myynti- ja ratkaisujohtaja Esa Kinnunen. Hänen pitkän kokemuksensa mukaan digitalisaation vaikein vaihe on yleensä uuden idean ja innovaation löytäminen: millainen ratkaisu palvelee oikeasti asiakkaan tarpeita?

”Teknologia ja ne teknologiset palaset, joita näihin projekteihin tarvitaan, eivät ole yleensä se ongelma. Suurin haaste tällaisessa vähän poikkitieteellisessä projektissa on aina sen miettiminen, mitä kannattaa mitata ja miten se oikeasti palvelee asiakasta. Kuinka teknologia viedään järkevästi osaksi arkea.”

Ketteryys opettaa uuden ongelmanratkaisutavan

Esa Kinnunen on tyytyväinen myös #iotnextlevel-hankkeen toteutusmalliin, joka opettaa yrityksille uutta tapaa lähestyä ongelmia.

”Industryhackin luoma pilottihankemalli on hyvä. Tässä varmaan kaikki pääsivät jyvälle siitä, mitä digitalisaatio tarkoittaa ja mitkä ne vaikeudet ja toisaalta mahdollisuudet ovat. Seuraavalla kerralla samanlaisia haasteita ratkoessa yrityksellä on sitten jo valmis kehys mielessään: miten ongelmaa kannattaa lähestyä, mitkä asiat ovat helppoja, mitkä vaikeita ja millaisilla odotusarvoilla kannattaa lähteä liikkeelle.”

Peter Kinnunen on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa pilotin alussa olleet ajatukset asiakkaiden haasteista osoittautuivat oikeiksi. Samalla ne vahvistivat Snellman Pron käsitystä siitä, että yhtiölle valittu linja ja strategia ovat oikeita: asiakkaat tarvitsevat yhä enemmän palveluita, eivät vain pelkkiä tuotteita. Tällaisten pilottien myötä niitä myös syntyy, kun ideat testataan nopeassa tahdissa ja todetaan joko toimiviksi tai toimimattomiksi.

Myös projektin vastuullisuusaspekti kiinnostaa Snellman Prota.

”Hävikki on paitsi iso kustannus ja siksi kiinnostava kaikille toimijoille, myös nykypäivänä osa yhteiskuntavastuun ajattelua. Jos me saamme tällaisen projektin myötä laskettua hävikin määrää ja energiankulutusta, niin siinä tulee kaksi kärpästä yhdellä iskulla: kustannukset laskevat ja me toimimme vastuullisemmin.”

Lue lisää Snellman Pron #IoTNextlevel-haasteesta!

Avainsanat:

Teknologia IoT
 

Lue lisää uudesta työstä

6/2022 Jaana-Liisa Malin

Palveluntarjoaja vai aito kumppani? Yritysten väliset suhteet vaativat työtä, mutta palkitsevat onnistuessaan

Yritysten välinen vuorovaikutus on vahvaa suhdetoimintaa – omine ylä- ja alamäkineen.
Kalastelu ja heikot kotipalomuurit nakertavat nyt tietoturvaa.
6/2022 DNA Business

Kalastelu ja heikot kotipalomuurit nakertavat nyt tietoturvaa

Kyberrikolliset manipuloivat vastaanottajaa mielellään pelolla.
6/2022 DNA Business

Kuinka helpottaa asiakaspalvelijan arkea, kun viestitulvaan tahtoo hukkua? DNA:n ratkaisu on Genesys

Genesys-pilvipalvelu helpottaa asiakaspalvelijoiden arkea, tehostaa työskentelyä ja helpottaa tasalaatuisen monikanavaisen asiakaspalvelun toteuttamista. Yhteydenottoihin vastaaminen onnistuu yhdessä kanavassa eikä asiakaspalvelu ole enää ohjelmien välillä poukkoilua.
6/2022 DNA Business

Kesällä voi taas keskittyä – mitä kaikkea johtajan tulisi tietää tekkimaailman menosta?

Johtajat ovat taas saaneet paahtaa täysillä koko kevään ja lähestyvä kesäloma lupailee hetken helpotusta.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.