Lyö leikiksi! Näin lapsi oppii käyttämään puhelinta

Lapsen ohjaaminen digimaailmaan ei ole aivan helppo nakki, mutta näillä asiantuntijan ohjeilla pääsee jo pitkälle. Tärkeintä on, ettei lasta jätetä digilaitteen kanssa yksin.

Älylaitteet ovat monelle vanhemmalle sekä arjen pelastus että stressin aiheuttaja: kos - ka on ensimmäisen puhelimen aika, mikä on sopiva määrä ruutuaikaa, mitä pelejä voi pe - lata ja saako somessa olla? Suomessa en - simmäinen puhelin hankitaan monesti silloin, kun lapsi menee kouluun. Miten kasvattaa diginatiivi? -kirjan kirjoittaja, mobiilipelaamisen ja mediakasvatuksen asiantuntija Jenni Utriainen sanoo, että kes - kustelu ruutuajan ympärillä on melko polarisoitunutta. Tärkeintä onkin muistaa, ettei lasta voi heittää suoraan digimaailman sy - vään päätyyn. – Digiturvallisuudesta pitää puhua paljon ennen kuin nettiin mennään ja pohtia tarkkaan, kuinka varmistaa lapsen turvallisuus laitteella, jolla on avoin pääsy ympäri nettiä. Lasta tulee kehottaa kertomaan aikuiselle, jos hän törmää puhelimellaan johonkin sel - laiseen, mikä jää mieleen pyörimään

Näin lapsi oppii digivelhoksi

Utriainen painottaa, ettei älypuhelin itsessään kehitä mitään, vaan lasta tulee ohjata ja opettaa digitaalisessa maailmassa. Vanhem - man kasvatustyön tuloksena syntyy taitavia viestijöitä ja median käyttäjiä. – Omaa puhelinta käytetään vanhemman vahtiessa ja sen käy - töstä keskustellaan. Tällä tavalla puhelimen käyttö saattaa kasvat - taa itsetuntoa digiosaajana ja antaa onnistumisen elämyksiä. Lap - set oppivat ja kehittyvät leikkiessään, myös digitaalisilla leluilla. Utriainen toivoo, että vanhemmat olisivat kiinnostuneita lapsen puhelimen käytöstä. Puhelimen käyttöä voi ja kannattaa opetella pelin ja leikin keinoin. – Esimerkiksi karttasovelluksen käyttöä voi opettaa digiaar - rejahdin avulla. Viestimistä voi harjoitella lähettelemällä lapsen kanssa viestejä, emojeita, kuvia ja videoita.

Sovelluksissa erotellaan jyvät akanoista

Entä mitä sovelluksia lapsen ensimmäiseen puhelimeen kannattaa ladata? Vähempi on parempi, summaa Utriainen. 112-sovellus ja sen käytön opettelu on yksi tärkeimmistä, sillä se paikantaa soittajan hätätilanteessa. Myös esimerkiksi kartta - sovellus ja sen käytön opetteleminen ovat hyödyllisiä. Utriainen kehottaa valitsemaan erityisen tarkkaan kaikenlaiset pelit, vaikka pelaamisen rajoittaminen saattaakin aiheuttaa konflikteja. Monet pelit tai niissä näytettävät mainokset eivät sovellu pienille lapsille, vaikka ikärajoitus niin lupailisi. – Pienen lapsen peli ei saa koukuttaa, se on ennemminkin lelu kuin peli. Koukuttava ja siksi pienelle sopimaton peli saattaa esi - merkiksi lähettää ilmoituksia ja kehottaa pelaamaan. Utriainen toivoo, että vanhemmat satsaisivat lastenpeleissä määrän sijaan laatuun. Utriainen nimeää erinomaiseksi maksut - tomaksi lasten sovellukseksi Ylen tuottaman Pikku Kakkosen Es - karin, joka opettaa matikkaa, kieliä, koodaamista ja lukemista.

Jo joutui ruutuaika armas

Utriainen muistuttaa, että ruutuaika on monisyinen aihe, joka vaa - tii vanhemmalta paljon pohdintaa. Lapset ja perheet ovat yksilöl - lisiä eikä yleisiä suosituksia aina voi antaa. Ruutuaikaa saattaa olla liikaa, jos läksyt jäävät tekemättä, kave - rit näkemättä tai uni alkaa kärsimään. Utriainen kieltäisi pieneltä ja vielä vähän isommaltakin lapselta ruudut kokonaan hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoaikaa. – Jos lapsi on paljon puhelimella tai tietokoneella, voi myös kysyä, mitä hän siellä tekee. Joskus ne kaikki kaverit ovat siellä myös, ja ruutuaika on itse asiassa sosiaalista aikaa. Tai meneil - lään on jokin iso peliprojekti, joka perustellusti vaatii hetkellisesti enemmän aikaa. Voi myös olla, että lapsella on huolia ja netti - sisältö tarjoaa ikään kuin pakopaikan. Nämä asiat selviävät vain puhumalla oman lapsen kanssa

Turvallista somematkaa!

Sosiaalisen median käytössä a ja o on Utriaisen mukaan ennem - minkin vanhempien valvonta kuin ikärajat. Utriainen kehottaa aloittamaan varovasti. – Lapset ovat fiksuja, heille kannattaa selittää ja järkeistää asi - oita. Somea käyttävälle lapselle tulee kertoa, millaista kuvaa maa - ilmasta sosiaalinen media antaa ja miten se on rakennettu. Voi esimerkiksi kertoa, että sovelluksen ilmoitusten tarkoitus on vetää käyttäjä aina uudelleen sovelluksen pariin. Some voi olla harrastus siinä missä vaikka jalkapallon pelaami - nen. Ja lapsen harrastus on vanhemman vastuulla. Utriaisen oma lapsi on innostunut YouTube-videoiden tekemisestä, eikä hän ha - lua rajoittaa lapsensa paloa esiintymiseen. – Harrastukset vaativat paljon vanhemmilta. On lätkämutseja, jotka kuskaavat lapsia hallille, me tarkastamme ennen julkaisua lapsen pelivideot

Ensipuhelin ja perheen muut laitteet lepäävät Puhelinparkissa

Kun päivittäinen ruutuaika on täynnä, perheen digilaitteet pääsevät huilaamaan Puhelinparkkiin. DNA:n ja Suojellaan Lapsia ry:n tarjoama maksuton Puhelinparkki antaa perheelle yhteistä ruudutonta aikaa ja erottaa illat laitevapaaksi hetkeksi nukkumaanmenon lähestyessä. 

Tilaa maksuton Puhelinparkki osoitteesta dna.fi/puhelinparkki

Avainsanat:

laitteet lapset koululaiset puheenaiheet hyvinvointi Lapsiperheen arkea

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

9/2023 Artikkelien toimitus

Kolme syytä ottaa maksullinen virustorjuntaohjelma  

Miksi maksaa virustorjuntaohjelmasta, kun niitä on maksuttomiakin?
9/2023 Ilkka Tuominen

Asiantuntija varoittaa: Huijaaminen on teollistunut

8/2023 Artikkelien toimitus

Identiteettivaras iskee yllättäen – ovatko tietosi turvassa? 

Identiteettivarkaudet ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet huimaa vauhtia, eikä vahinko katso kelloa tai ihmistä.
8/2023 Artikkelien toimitus

Mikä somessa koukuttaa? Lumovoima perustuu ihmisen sosiaalisiin tarpeisiin, joita palvelut tyydyttävät

Oletko pysähtynyt pohtimaan omaa somekäyttöäsi?