Blogit

Hyvä ilmastotyö ei käytä oikoteitä

Ilmastonmuutosta on onnistuttava hillitsemään, vaikka liiketoiminta kasvaa ja energiankulutus lisääntyy. Onneksi jokainen yritys pystyy hyvään ilmastotyöhön. Hyvän työn laadun takeita ovat ymmärrys oman toiminnan aiheuttamista päästöistä sekä sinnikkyys, suunnitelmallisuus ja läpinäkyvyys. 

Näin rohkaisevasti puhuvat DNA:n ilmastotyön voimahahmot, yritysvastuupäällikkö Tuuli Nummelin ja Gaia Consultingin ilmastoasiantuntija Heli Sihvonen.

Tuuli Nummelin


 DNA haluaa olla ilmastonmuutoksessa osa   ratkaisua. Miljoonien tietoliikenneyhteyksien   tuottaja ja lukuisten hankintaketjujen ylläpitäjä   voidaan kuitenkin ymmärrettävästi lukea osaksi   ongelmaa. 

 "Digitalisaatio tulee jatkumaan ja verkkojen   datamäärät kasvamaan, ja se pitää energian   tarpeemme korkeana tulevaisuudessakin.   Digitalisaatio voi kuitenkin olla ilmaston kannalta   myös hyvä asia, sillä DNA:nkin palvelut   mahdollistavat  päästöjen vähentämistä", Tuuli   Nummelin painottaa. 

 Hänen mukaansa sähkönkulutusta pyritään   hillitsemään kaikin keinoin huolimatta siitä, että   DNA:n toiminnalla on ympäristöön myös positiivisia vaikutuksia: "Kokonaisuudessa on kuitenkin hyvä huomioida myös hiilikädenjälkeemme, eli ne päästövähennykset joita toimintamme avulla saavutetaan."

Heli Sihvonen sanoo, että on oltava realisti, jos aikoo päästä vaikuttaviin lopputuloksiin:  

Heli Sihvonen

"Ilmastonmuutos on onnistuttava hillitsemään. Vaikka liiketoiminta kasvaa ja energiankulutus lisääntyy, ilmastovaikutuksia on kyettävä vähentämään. Se vaatii pitkäjänteistä, kunnianhimoista ja suunnitelmallista työtä. Pitää alkaa miettiä, että mitä voi tehdä, jotta oma toiminta kääntyy ilmaston kannalta ystävällisemmäksi siitä huolimatta, että energiaa tarvitaan jatkossakin paljon.”

DNA:lla asiaa on mietitty, ja päädytty ostamaan kaikki energia uusiutuvista lähteistä tuotettuna. "Näen, että suuren energiankuluttajan täytyy ostaa energiansa uusiutuvana. Ylpeänä totean, että meillä DNA:lla kaikki itse ostamamme energia on vihreää. Vuonna 2021 sähkömme oli tuulivoimalla tuotettua", Tuuli Nummelin sanoo. 

Tehokkaat päästönvähentäjät: Uusiutuva energia ja verkkoteknologian modernisointi 

DNA on mitannut toimintansa päästöjä yli 10 vuoden ajan, ja näin ollen moniin päästölähteisiin pystytään jo puuttumaan tehokkaasti. Verkkotoimijana DNA käyttää niin paljon sähköä, että sähkönkulutus ja käytettävän sähkön alkuperä ovat isossa roolissa päästöluvuissa.  

Viime vuoden aikana DNA:n palveluiden tuotantoon tarvittavan energian päästöt vähenivät selvästi huolimatta siitä, että verkossa siirrettävän datan määrä jatkoi kasvuaan ja DNA:n kokonaissähkönkulutus kasvoi. Ostetun sähkön päästövähennys oli vuositasolla jopa 30 prosenttia. 

Ostetun sähkön päästövähennys oli vuositasolla jopa 30 prosenttia. 

Tulokseen päästiin siirtymällä käyttämään pelkästään uusiutuvista energianlähteistä tuotettavaa sähköä omissa suorissa sähkönostoissa ja vaihtamalla vanhaa energiasyöppöä verkkotekniikkaa moderniin ja energiapihimpään. 

Asiantuntijasuositukset ilmastovalveutuneille: SBTi ja viestinnän läpinäkyvyys

Kaikille, jotka haluavat ostopäätöksissään valita  ilmastoystävällisimmän vaihtoehdon, Heli ja Tuuli suosittelevat  huomion kiinnittämistä erityisesti ilmastoviestinnän läpinäkyvyyteen ja mahdolliseen Science Based Targets initiative -aloitteessa mukanaoloon. 

He kannattavat lämpimästi ilmastotyöstä kertomista ja etapeista iloitsemista, kunhan asia viestitään läpinäkyvästi. ”Hiilineutraalisuus-leima kertoo ilmastotyön onnistumisesta, mutta asiantuntijoiden, sijoittajien ja valveutuneiden kansalaisten huomio on enenevässä määrin keinoissa, joilla yritys on hiilineutraliuden saavuttanut. Ja jos keinona on päästökompensointi, niin asiantuntijoita kiinnostaa ennen kaikkea se mitä yritys aikoo tehdä, jotta kompensaation tarve jatkossa vähenee.”

DNA on viimeiset kaksi vuotta kompensoinut omat suorat päästönsä kuten omistamiensa autojen aiheuttamat polttoainepäästöt Compensate -säätiön kautta. ”Meille on tärkeää puuttua ilmastokriisiin nyt, mutta emme laske kompensaatiota päästölaskelmiimme. Haluamme pitää huomiomme omien päästöjemme vähentämisessä”, Tuuli toteaa.

Science Based Targets initiative (SBTi) on ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittyvän organisaation CDP:n, YK:n Global Compactin, maailman luonnonvarasäätiön eli WRI:n  ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) ilmastotieteelllinen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on ilmaston lämpenemisen rajoittaminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteeseen. Aloite ei hyväksy kompensointia ilmastotyössä etenemiseksi, vaan edellyttää päästömäärien vähentämistä. 

Aloitteeseen mukaan pyrkijät kartoittavat päästöjään ja laativat Pariisin sopimuksen tavoitetta tukevan toimintasuunnitelman. Jos yrityksen suunnitelma todetaan tieteellisesti päteväksi ja yritys hyväksytään aloitteeseen, niin SBTi-organisaatio seuraa edistymistä vuositasolla. Jos suunnitelma ei pidä, niin yritys voidaan poistaa aloitteesta.  

"Totta kai hyvää ilmastotyötä voi tehdä, vaikka ei olisikaan mukana SBTi-aloitteessa. SBTi on kuitenkin vaativuudessaan ja vakuuttavien taustaorganisatioidensa vuoksi vahva osoitus ilmastotyöhön sitoutumisesta ja siitä, että suunnitelmat ovat kunnianhimoiset", Heli toteaa. 

DNA samoin kuin Telenorin Pohjoismaiden yhtiöt ovat sitoutuneet olemaan GHG Protocol -standardin mukaisen päästöluokka 3:n mukaan hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Myös työ toimittajien kannustamiseksi mukaan SBT-tavoitteiden asetantaan (Scope 3) on käynnissä.

Lue lisää 

DNA:n ilmastotyöstä nettisivuiltamme >>

Telenorin STBi-tavoitteista >>

DNA:n vastuullisuustyöstä uusimmasta vastuullisuusraportista >>

Gaia Consultingista Gaian nettisivuilta >>

Avainsanat:

ympäristö Vastuullisuutta ja huolenpitoa

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

5/2024 Artikkelien toimitus

Kolme syytä ottaa maksullinen tietoturvapalvelu  

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Kellopuhelimista on kehkeytymässä ilmiö pienten koululaisten keskuudessa

5/2024 Artikkelien toimitus

Sirkun vanhan mökin tilalle nousi kaunis kakkoskoti – yhden tärkeän ratkaisun ansiosta arki pyörii terassilta käsin

4/2024 Artikkelien toimitus

Kyllä, sinua voidaan salakatsella läppärisi kamerasta – tarkista nämä 5 yleistä tietoturvaväitettä!