Blogit

Digiosaamattomuus pahentaa yksinäisyyttä – näin korona-aikanakin voi auttaa

Meidän digiajassa kasvaneiden tulee tuntea vastuuta heistä, joille digitalisaatio aiheuttaa huolta ja epävarmuutta. Tätä vastuunkantoa peräänkuuluttavat ikäihmisten digiapuna HelsinkiMissiolle vapaaehtoistyötä tekevät Aurelia Aminoff ja Assi Oikari.

"Kaikki eivät ole syntyneet ja kasvaneet digimaailmassa. Meidän, joille digitalisaatio on hyvä asia, tulee auttaa mukaan niitä, joita se huolestuttaa. Arki käy koko ajan hankalammaksi kaikille, jotka eivät osaa hoitaa asioitaan verkossa. Siksi toivon todella, että jokainen, joka haluaa oppia käyttämään älylaitteita ja verkon palveluita, saa siihen mahdollisuuden", Assi sanoo. 

HelsinkiMission asiakkaista erittäin suuri osa on ikänsä puolesta koronan riskiryhmässä. Fyysisen etäisyyden vaatimus pahentaa heidän ongelmiaan, ja erityisen tukalaksi arki käy, mikäli digitaidot ovat puutteelliset eikä yhteydenpito onnistu verkonkaan välityksellä.

Peruskäyttäjän laiteosaaminen riittää digiapuun

Jokainen, joka osaa käyttää älypuhelintaan ja kotien tavallisia äly- ja viihdelaitteita siinä määrin, että saa haluamansa asiat hoidettua, on teknisten taitojen puolesta valmis digiavuksi. Digiavun pyynnön syynä on usein halu opetella käyttämään uutta puhelinta tai verkon yleisesti suosittuja palveluita kuten sähköisiä osto- ja myyntipalstoja tai tv-kanavien suoratoistopalveluita kuten Yle Areenaa.   
Nyt koronan aikana digiavun antaminen HelsinkiMission senioreille onnistuu vain etäyhteydellä. Aurelia on käytännössä todennut, että se ei ole lainkaan ylipääsemätön este.

"Asiasta riippuen avunanto voi onnistua myös etänä, jos itsellä on käytössä vastaavat välineet kuin seniorilla. Esimerkiksi ruokakassipalvelun tilaus onnistui taannoin ihan hienosti, vaikka minä olin mukana vain puhelimen välityksellä. Pystyin omalta koneeltani menemään samalle sivustolle, jossa asiakkaanikin parhaillaan oli, ja siten pystyin auttamaan tilauksen tekemisessä", Aurelia kertoo.

Tärkeintä on halu auttaa 

Mitä vanhemmasta digiavun pyytäjästä on kyse, sen todennäköisempää on, että hän ei ole ikinä käyttänyt älypuhelinta tai hoitanut asioita verkossa.  Niinpä ensisijaista onkin auttaa iäkästä henkilöä aivan ensin ymmärtämään kyseisen laitteen tai palvelun toiminnan periaate. Auttajan itsensä taas on syytä ymmärtää se, että älypuhelin tai verkkopalvelu on aivan erilainen ja eri tavoin toimiva palvelu kuin ne, joita avunpyytäjä on aiemmin käyttänyt. 
 
"Ei lankapuhelimeen tottuneelta voi odottaa, että älypuhelimen valikkorakenne ja terminologia olisi saman tien tuttu. Nykyiset laitteet ovat helppoja meille, joille on päivänselvää, että yksittäiset toiminnot löytyvät kuvakkeista avautuvista valikoista. Voin oikein hyvin ymmärtää, että älypuhelimiin tottumaton kokee joutuvansa sen valikoissa eksyksiin, kun kuvakkeita tuntuu ilmestyvän ja katoavan ilman mitään johdonmukaista syytä". 

Oppiminen ja ymmärryksen jakaminen onnistuu, kun auttajalla on halu auttaa ja kohdata toinen ihminen aidosti, vaikka sitten vain etäyhteyden välityksellä. Yhteinen tutustumishetki laitteeseen tai palveluun on antoisa molemmille osapuolille, kun ilmapiiri on huomioiva ja läsnäolo kiireetöntä.  

"Auttamisen tahto ja kyky nauttia toisen ihmisen seurasta ovat hyvän digiapu-vapaaehtoisen kaikkein tärkeimmät ominaisuudet. Jos digiapu-keikalle lähtisi tekninen osaaminen edellä, voisi käydä niin, että oma käytös saisi avunpyytäjän nolostelemaan osaamattomuuttaan ja jättämään mielessä vaivaavat kysymykset kysymättä". 

Luotettava ja auttamishaluinen digiapu saa paikan!

Koronavirus on kasvattanut senioreiden avuntarvetta ja yksinäisyyttä samalla, kun se rajoittaa avunannon mahdollisuudet etäyhteyksien päähän. 

HelsinkiMission digiauttajaksi ryhtyminen onnistuu käymällä HelsinkiMission vapaaehtoistoiminnan perehdytyksen, sitoutumalla asianmukaiseen kunnioittavaan toimintaan ja ottamalla sen jälkeen käyttöön avunpyynnöt näyttävä sovellus. 

Assilla on yli vuoden ja Aurelialla kahden vuoden verran kokemusta HelsinkiMission digiapu-vapaaehtoistyöstä, ja he suosittelevat sitä ehdottomasti. "Työ on antoisaa eikä tunnu työltä. Digiapukäynnin ajankohdasta on helppoa sopia HelsinkiMission sovelluksen kautta, ja senioreiden kanssa yhdessä tekeminen on mukavaa."

***

HelsinkiMissio on vuonna 1883 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset tekoihin yksinäisyyttä vastaan. Se tekee työtä ammattilaisten ja vapaaehtoisten voimin lapsiperheiden, nuorten, senioreiden ja erityisryhmien parissa. Työn ytimessä on yksinäisyyden lievittäminen. Arviolta 400 000 suomalaista kokee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyys heikentää terveyttä ja kerää ympärilleen muita ongelmia, kuten huono-osaisuutta. Siten se on inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös merkittävä yhteiskunnallinen haaste.

Lue lisää HelsinkiMission yksinäisyydenvastaisesta kampanjasta ja vapaaehtoistyöstä!

Avainsanat:

seniorit yhteiskunta Vastuullisuutta ja huolenpitoa

Tuoreimmat artikkelit ja blogit

7/2024 Artikkelien toimitus

Mihin kahden gigan kaapelikaistaa tarvitaan? Yli 100 000 kotitaloutta voi jo nauttia DNA:n huippunopeasta netistä

Artikkeli
6/2024 Julia Arko

DNA:laiset saivat suunnitella oman toimistonsa: ”Mielipiteitämme kysyttiin alusta asti”

6/2024 Samu Malmelin

Kodissani on DNA taloyhtiönetti – näin se toimii

Artikkeli
5/2024 Artikkelien toimitus

Huoli lasten älylaitteiden käytöstä on kasvanut