Näin olet meihin parhaiten yhteydessä!

  Ensisijainen yhteydenottokanava (* merkityt vaativat kirjallisen pyynnön osoitteeseen yritysasiakaspalvelu@dna.fi)
Minun yritykseni -palvelun käyttäjäoikeuksien hallinta (uusien käyttäjien lisäys ja muutokset) Minun yritykseni
Yrityksen tiedot ja palvelut  
Yrityksen osoitteen lisäys/muutos Yritysasiakaspalvelu (*)
Yrityksen yhteyshenkilön lisäys/muokkaus Yritysasiakaspalvelu (*)
Liittymän tiedot Minun yritykseni
Liittymän PUK-koodi Minun yritykseni
Mobiiliverkon palveluiden tarkastelu Minun yritykseni
Kiinteän verkon palveluiden tarkastelu Minun yritykseni
Uusien palveluiden tilaus  
Mobiilipalvelut (liittymät) Minun yritykseni
Mobiililaitteen tilaus Yritysasiakaspalvelu (*) (voidaan ottaa vastaan puhelimitse, laitamme vahvistuksen perään)
Useamman kuin yhden mobiililiittymän  tai laitteen tilaus Yritysasiakaspalvelu (*) (voidaan ottaa vastaan puhelimitse, laitamme vahvistuksen perään)
Kiinteän verkon palveluiden tilaus  Yritysasiakaspalvelu (*) (voidaan ottaa vastaan puhelimitse, laitamme vahvistuksen perään)
Tarjouspyynnöt (kaikki palvelut) Minun yritykseni
Muutokset mobiilipalveluihin  
Lisäpalveluiden muokkaus Minun yritykseni
Mobiilivaihde/Konttori-palvelun kytkentä Minun yritykseni
Huom! Erillinen faksi- ja datanumero kytkentä Yritysasiakaspalvelu (*)
Huom! Yrityskaista kytkentä Yritysasiakaspalvelu (*)
Estoluokkien muokkaus Minun yritykseni
Kustannuspaikan vaihto Minun yritykseni
SIM-kortin vaihto Minun yritykseni
Huom! Tuplakortin vaihdot Yritysasiakaspalvelu (*)
Liittymätyypin vaihto Minun yritykseni
Liittymän numeropalvelutietojen muokkaus Minun yritykseni
Käyttäjä/maksajan vaihto Minun yritykseni
Liittymän tilapäinen sulku ja avaus Minun yritykseni
Liittymän irtisanominen Yritysasiakaspalvelu (*)
Omistussuhteen muutos Yritysasiakaspalvelu (*)
Massamuutokset Yritysasiakaspalvelu (*)
Liittymän numeron vaihto Yritysasiakaspalvelu (*)
Muutokset kiinteän verkon palveluihin  
Muutokset olemassa oleviin palveluihin Yritysasiakaspalvelu (*)
Raportit  
Liittymälistaus Minun yritykseni
Laskutusraportit Minun yritykseni
Puheluerittelyt menneeltä laskutusjaksolta Yritysasiakaspalvelu (*)
Laskuerittelyt Yritysasiakaspalvelu (*)
Laskutustiedot (mobiilipalvelut)  
Avoinna oleva saldo Minun palveluni
Laskut Yritysasiakaspalvelu
Laskutusosoitteen vaihto Minun yritykseni
Laskuviitteiden vaihto Minun yritykseni
Sähköisen laskutuksen aktivointi Minun yritykseni
Laskutustiedot (kiinteän verkon palvelut)  
Avoinna oleva saldo Yritysasiakaspalvelu 
Laskut Yritysasiakaspalvelu 
Muutokset laskutustietoihin Yritysasiakaspalvelu 
Tilauksien ja toimituksien seuranta  
Mobiilitilauksien seuranta Minun yritykseni
Lähetystunnus (mobiilipalvelut) Minun yritykseni
Kiinteiden palveluiden asennustyöt Minun yritykseni
Muutokset tehtyihin tilauksiin Yritysasiakaspalvelu
Vika- ja häiriöilmoitukset  
Vikailmoituksien tekeminen (mobiilipalvelut) Service Desk
Vikailmoituksien tekeminen (kiinteän verkon palvelut) Service Desk
Vikailmoituksien seuranta (mobiilipalvelut) Service Desk
Vikailmoituksien seuranta (kiinteän verkon palvelut Service Desk
Kiinteän verkon häiriötöiden seuranta Service Desk