Takkuilevien yhteyksien kautta voittoon – Millaisin välinein hybridityö sujuu sukkelasti?

Mitä kaikkea onnistunut hybridityö vaatiikaan? Entäpä miten hybridityö voidaan nähdä kilpailuetuna? Edellytyksenä mutkattomalle työskentelylle ovat toimivat työkalut ja hybridityön integrointi osaksi työyhteisöä, mutta jokaisen tulee myös ymmärtää oman roolinsa tärkeys yhteisöllisyyden rakentamisessa.

Hybridityö antaa valinnanvaraa työskennellä vaikkapa kesämökiltä. Kyse on ennen kaikkea paikkariippumattomasta työstä, jossa työntekijälle annetaan vapautta ja vastuuta, ja luodaan molemminpuolista luottamusta.

Jokaisen tulee ymmärtää, että omalla läsnäololla on usein suuri arvo myös muille ihmisille.

Hybridityössä keskeisintä on etä- ja läsnätyön yhdistäminen. Välillä on päiviä, jolloin toimistolle tuleminen on jopa välttämätöntä sekä työyhteisön hyvinvoinnin, että kotona takkuilevien yhteyksien takia. Harva kykenee tekemään työtään täysin itsenäisesti, vaan omaa työskentelyä on välillä syytä peilata myös muiden tekemiseen. Jokainen on arvokas työntekijä ja tiimin jäsen. Jokaisen tulisikin ymmärtää, että omalla läsnäololla on usein suuri arvo myös muille ihmisille.

Hybridityön mahdollistaminen lisää työntekijöiden viihtyvyyttä. Kun työntekijällä on päätösvalta sovittaa työ- ja vapaa-aika yhteen, on sillä merkittävä vaikutus sitoutumiseen ja motivaatioon.  Esimerkiksi Citrixin tekemän tutkimuksen mukaan, hybridityötä tekevistä työntekijöistä 71 prosenttia koki vahvaa sidettä tiimiinsä ja lähikollegoihinsa. Työskentely paikkariippumattomasti motivoi heitä työskentelemään kovemmin ja lisäsi työhyvinvointia. Näin ollen hybridityö voidaan nähdä myös kilpailuetuna rekrytointitilanteessa.

Millaisia välineitä onnistuneeseen hybridityöhön tarvitaan?

Toisinaan verkko kyykkää ja bitti on vinossa – milloin mistäkin syystä. Tämä on jokaiselle varmasti tuttu tilanne. Toimivilla ohjelmilla ja yhteyksillä on suuri vaikutus työn mielekkyyteen, joka taas vaikuttaa edelleen työhyvinvointiin. Saumattomat työvälineet sujuvoittavat ja tehostavat työn tekoa, joten hybridityössä niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Microsoft 365 räätälöityy helposti eri organisaatioiden tarpeisiin. Erikokoiset palvelupaketit tarjoavat käyttäjälleen tehokkaat työkalut niin itsenäiseen työskentelyyn kuin sujuvaan tiimityöhön. Organisaatioilla on käytössään tutut toimistotyökalut, eli Office-sovellukset, jonka lisäksi videopalaverit tai tiedostojen jako onnistuu helposti Microsoft Teamsin avulla.

DNA:n 5G- ja 4G-liittymät varmistavat toimivat verkkoyhteydet. Nopeilla mobiili- ja nettiyhteyksillä mahdollistetaan entistä tehokkaampi työnteko. Liikkuva laajakaista puolestaan helpottaa paikkariippumatonta työtä. Yhteys kulkee kätevästi mukana niin etä- kuin läsnätöissäkin ja DNA:n 4G-verkko kattaakin lähes koko Suomen.

Tietoturvan kannalta laitteiden ja yhteyksien suojaus on tärkeää. Hybridiaikana mobiililaitteiden suojaus on saattanut jäädä vähemmälle huomiolle. Myös oman etätyöskentelyn arvioiminen ja mahdollisten riskitilanteiden tunnistaminen auttavat ylläpitämään tietoturvaa.

“Tärkein huomio tietoturvan kanssa on se, että ihminen on heikoin lenkki ja kiireessä sattuu ja tapahtuu helposti inhimillisiä erehdyksiä. Kun työ irtautuu toimistolta ja yrityssalaisuudet liikkuvatkin työntekijöiden matkassa, tulee tietoturvaan kiinnittää entistä enemmän huomiota”, muistuttaa DNA:n asiantuntija Marjo-Riitta Mustonen.

 

Katso maksuton webinaaritallenne: Vapaus, Vastuu ja Luottamus – Hybridityöllä menestykseen digiajassa. 

Avainsanat:

Verkko Yhteydet Työkulttuuri Johtaminen Liikkuva työ Etätyö

Lue lisää uudesta työstä

3/2023 DNA Yrityksille

Matter yhdistää eri valmistajien älylaitteet turvallisesti

Matter-standardi edistää sitä, että erimerkkiset älylaitteet toimisivat yhteen luotettavasti.
3/2023 DNA Yrityksille

Työmatka odottaa – muista ainakin nämä asiat puhelimen käytöstä

EU:n ulkopuolella mobiilidatan käytön hinta voi päästä yllättämään.
3/2023 DNA Yrityksille

DNA ja Noccela rakentavat suomalaisyrityksille seuraavan sukupolven IoT:ta

Näin pienten liikkeiden seurannan mahdollistaa Ultra Wideband eli UWB-teknologia.
3/2023 DNA Yrityksille

Kattavilla lisäpalveluilla virität työntekijöiden liittymät huippuunsa

Tuunaa työntekijöiden liittymät käyttäjäkohtaisesti – parannat työtehoa ja tietoturvaa.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.