Takkuilevien yhteyksien kautta voittoon – Millaisin välinein hybridityö sujuu sukkelasti?

Mitä kaikkea onnistunut hybridityö vaatiikaan? Entäpä miten hybridityö voidaan nähdä kilpailuetuna? Edellytyksenä mutkattomalle työskentelylle ovat toimivat työkalut ja hybridityön integrointi osaksi työyhteisöä, mutta jokaisen tulee myös ymmärtää oman roolinsa tärkeys yhteisöllisyyden rakentamisessa.

Hybridityö antaa valinnanvaraa työskennellä vaikkapa kesämökiltä. Kyse on ennen kaikkea paikkariippumattomasta työstä, jossa työntekijälle annetaan vapautta ja vastuuta, ja luodaan molemminpuolista luottamusta.

Jokaisen tulee ymmärtää, että omalla läsnäololla on usein suuri arvo myös muille ihmisille.

Hybridityössä keskeisintä on etä- ja läsnätyön yhdistäminen. Välillä on päiviä, jolloin toimistolle tuleminen on jopa välttämätöntä sekä työyhteisön hyvinvoinnin, että kotona takkuilevien yhteyksien takia. Harva kykenee tekemään työtään täysin itsenäisesti, vaan omaa työskentelyä on välillä syytä peilata myös muiden tekemiseen. Jokainen on arvokas työntekijä ja tiimin jäsen. Jokaisen tulisikin ymmärtää, että omalla läsnäololla on usein suuri arvo myös muille ihmisille.

Hybridityön mahdollistaminen lisää työntekijöiden viihtyvyyttä. Kun työntekijällä on päätösvalta sovittaa työ- ja vapaa-aika yhteen, on sillä merkittävä vaikutus sitoutumiseen ja motivaatioon.  Esimerkiksi Citrixin tekemän tutkimuksen mukaan, hybridityötä tekevistä työntekijöistä 71 prosenttia koki vahvaa sidettä tiimiinsä ja lähikollegoihinsa. Työskentely paikkariippumattomasti motivoi heitä työskentelemään kovemmin ja lisäsi työhyvinvointia. Näin ollen hybridityö voidaan nähdä myös kilpailuetuna rekrytointitilanteessa.

Millaisia välineitä onnistuneeseen hybridityöhön tarvitaan?

Toisinaan verkko kyykkää ja bitti on vinossa – milloin mistäkin syystä. Tämä on jokaiselle varmasti tuttu tilanne. Toimivilla ohjelmilla ja yhteyksillä on suuri vaikutus työn mielekkyyteen, joka taas vaikuttaa edelleen työhyvinvointiin. Saumattomat työvälineet sujuvoittavat ja tehostavat työn tekoa, joten hybridityössä niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Microsoft 365 räätälöityy helposti eri organisaatioiden tarpeisiin. Erikokoiset palvelupaketit tarjoavat käyttäjälleen tehokkaat työkalut niin itsenäiseen työskentelyyn kuin sujuvaan tiimityöhön. Organisaatioilla on käytössään tutut toimistotyökalut, eli Office-sovellukset, jonka lisäksi videopalaverit tai tiedostojen jako onnistuu helposti Microsoft Teamsin avulla.

DNA:n 5G- ja 4G-liittymät varmistavat toimivat verkkoyhteydet. Nopeilla mobiili- ja nettiyhteyksillä mahdollistetaan entistä tehokkaampi työnteko. Liikkuva laajakaista puolestaan helpottaa paikkariippumatonta työtä. Yhteys kulkee kätevästi mukana niin etä- kuin läsnätöissäkin ja DNA:n 4G-verkko kattaakin lähes koko Suomen.

Tietoturvan kannalta laitteiden ja yhteyksien suojaus on tärkeää. Hybridiaikana mobiililaitteiden suojaus on saattanut jäädä vähemmälle huomiolle. Myös oman etätyöskentelyn arvioiminen ja mahdollisten riskitilanteiden tunnistaminen auttavat ylläpitämään tietoturvaa.

“Tärkein huomio tietoturvan kanssa on se, että ihminen on heikoin lenkki ja kiireessä sattuu ja tapahtuu helposti inhimillisiä erehdyksiä. Kun työ irtautuu toimistolta ja yrityssalaisuudet liikkuvatkin työntekijöiden matkassa, tulee tietoturvaan kiinnittää entistä enemmän huomiota”, muistuttaa DNA:n asiantuntija Marjo-Riitta Mustonen.

 

Katso maksuton webinaaritallenne: Vapaus, Vastuu ja Luottamus – Hybridityöllä menestykseen digiajassa. 

Avainsanat:

Verkko Yhteydet Työkulttuuri Johtaminen Liikkuva työ Etätyö

Lue lisää uudesta työstä

11/2022 DNA Business

Miten metaversumiin pääsee, Marja Konttinen?

Metaversumiin pääsee helposti: siihen tarvitsee vain nettiyhteyden ja hyvän tietokoneen.
11/2022 DNA Business

Itse ja automaatiolla – yritykset haluavat vapautta valita miten ja milloin asiansa hoitavat

Yritysratkaisuilta odotetaan yhä enemmän yhtä sujuvaa käyttöä kuin kuluttajien verkkopalveluilta.
11/2022 DNA Business

ZTNA: Turvaa, tukea ja varmuutta – missä ja milloin vain

Työnantajan tavoitteena on tarjota toimivat digitaaliset työvälineet, mutta myös suojella yrityksen dataa.
11/2022 DNA Business

Vain paranoidit pärjäävät? Hybridityö vaatii tujumpaa tietoturvaa

Etätyöskentely on yleistynyt, mutta toimistollakin täytyy käydä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.