Palveluntarjoaja vai aito kumppani? Yritysten väliset suhteet vaativat työtä, mutta palkitsevat onnistuessaan

B2B-yritykset ovat täysin riippuvaisia toisistaan. Ne ostavat toisiltaan ristiin rastiin tuotteita ja palveluita, joita hyödyntävät omien palveluidensa tuottamiseen ja myymiseen eteenpäin asiakkailleen. Näin syntyy yritysverkosto. Nykypäivänä ei kuitenkaan enää riitä, että vain tuotteet ja palvelut liikkuvat rahaa vastaan palveluntarjoajalta toiselle. 

Tulevaisuuden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat yhä useammin riippuvaisia eri organisaatioiden, yritysten ja toimialojen syvemmästä kumppanuudesta ja yhteistyöstä.

Yritysten välinen vuorovaikutus on vahvaa suhdetoimintaa – omine ylä- ja alamäkineen.

Siinä missä ihmissuhteiden hoitaminen on yleensä kahdenvälistä, yritysten väliset suhteet kehittyvät useiden ihmisten ja organisaatioiden välillä parhaimmillaan niin operatiivisella, taktisella kuin strategisellakin tasolla. 

Kun palveluntarjoajasta tulee aito kumppani, yhteistyö ei ole enää pelkkää alihankintaa, vaan sitä, että molemmat ponnistelevat yhteisten tavoitteiden eteen. Molemmilla on halu menestyä – yhdessä. 

Mikä sitten on suurin ero palveluntarjoajan ja kumppanin välillä?

Sanoisin, että suhde palveluntarjoajaan on usein hyvin reaktiivinen: katsotaan peruutuspeiliin ja pohditaan, saatiinko sitä mitä tilattiin. Suhde kumppaniin taas on proaktiivinen, tulevaisuuteen katsova. Kumppanukset asettavat yhteiset tavoitteet ja ponnistelevat yhdessä niiden eteen. Molemmat parantavat omaa asemaansa ja pärjäävät kilpailussa.

Kuten missä tahansa suhteessa, tärkeää on luottamus, avoin kommunikaatio, rehellisyys, aitous ja vahva tahto tehdä asioita yhdessä.

DNA julkisti viime kuussa aloittavansa yhteistyön Noccelan kanssa. Tämä on loistava esimerkki kahden yrityksen välisestä ahkeroinnista yhteisen päämäärän eteen: Yhdessä olemme enemmän ja yhdessä meillä on paremmat mahdollisuudet menestyä.

Sen sijaan, että DNA rakentaisi organisaation ja erityisosaamisen paikannusverkkojen ympärille (joihin molempiin menisi aikaa, rahaa ja resursseja), lyöttäydyimme yhteen asiantuntevan toimijan kanssa. Uudella kumppanillamme on valmiiksi hyvin spesifistä erityisosaamista muun muassa UWB-pilviteknologiasta ja sen hyödyntämisestä vaativillakin toimialoilla.

Lopputuloksena DNA:n yksityisverkkoasiakkaille aukeaa uusia mahdollisuuksia ja vastaavasti Noccela tuoreempana toimijana pääsee laajentamaan asiakaskuntaansa teollisuudessa. Molemmat osapuolet tuovat oman osaamisensa pöytään, kun teemme kimpassa myyntityötä ja ratkaisusuunnittelua. Yhdessä tekeminen on myös kustannustehokkaampaa, kun palvelua pystytään skaalaamaan paremmin.

Yhteistyö vähentää riskejä ja mahdollistaa onnistuneemman asiakaskokemuksen.

Kumppanuussuhteet eivät ole pelkästään kahden kauppaa, vaan parhaimmillaan ekosysteemissä voi syntyä yllättäviäkin kumppanuussuhteita useampien yritysten ja hyvinkin erilaisten toimialojen välillä. Näissä kumppanuuksissa jokainen toimija laittaa kykynsä peliin, ja yhdistelmästä voi syntyä jotain aivan uutta, innovaatioita, joita muut eivät ole osanneetkaan vielä ajatella!

 

Lue lisää yhteistyöstä Noccelan kanssa! 

Avainsanat:

Verkko IoT Digitalisaatio Muuttuva työ Työkulttuuri Viestintä Asiakaskokemus Pilvipalvelut

Lue lisää uudesta työstä

3/2023 DNA Yrityksille

Johtaja, viesti järjellä ja tunteella, vinkkaa Peter Nyman

Johtaja, viesti järjellä ja tunteella, vinkkaa Peter Nyman.
3/2023 DNA Yrityksille

Asiakaskokemuksen konkari: “Asiakkaiden rajallisin resurssi ei ole raha”

Asiakaskokemuksen konkari: teknologia ei voi koskaan täysin korvata aitoa ihmiskohtaamista.
3/2023 DNA Yrityksille

3D-tulostus tuo uusia mahdollisuuksia teollisuuteen – Tavoitteena joustavampi valmistus, parempi kierrätettävyys ja edullisempi elinkaari

3D-tulostuksen kaupalliset sovellukset ovat nurkan takana – VTT:llä tulostettu jo sähkömoottorin osia.
3/2023 DNA Yrityksille

Asynkronisuus jatkaa hybridityön aloittamaa muutosta

Palaveriputki stressaa ja verottaa työtehoja – Asynkronisuus auttaa.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.