Palveluntarjoaja vai aito kumppani? Yritysten väliset suhteet vaativat työtä, mutta palkitsevat onnistuessaan

B2B-yritykset ovat täysin riippuvaisia toisistaan. Ne ostavat toisiltaan ristiin rastiin tuotteita ja palveluita, joita hyödyntävät omien palveluidensa tuottamiseen ja myymiseen eteenpäin asiakkailleen. Näin syntyy yritysverkosto. Nykypäivänä ei kuitenkaan enää riitä, että vain tuotteet ja palvelut liikkuvat rahaa vastaan palveluntarjoajalta toiselle. 

Tulevaisuuden innovaatiot ja uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat yhä useammin riippuvaisia eri organisaatioiden, yritysten ja toimialojen syvemmästä kumppanuudesta ja yhteistyöstä.

Yritysten välinen vuorovaikutus on vahvaa suhdetoimintaa – omine ylä- ja alamäkineen.

Siinä missä ihmissuhteiden hoitaminen on yleensä kahdenvälistä, yritysten väliset suhteet kehittyvät useiden ihmisten ja organisaatioiden välillä parhaimmillaan niin operatiivisella, taktisella kuin strategisellakin tasolla. 

Kun palveluntarjoajasta tulee aito kumppani, yhteistyö ei ole enää pelkkää alihankintaa, vaan sitä, että molemmat ponnistelevat yhteisten tavoitteiden eteen. Molemmilla on halu menestyä – yhdessä. 

Mikä sitten on suurin ero palveluntarjoajan ja kumppanin välillä?

Sanoisin, että suhde palveluntarjoajaan on usein hyvin reaktiivinen: katsotaan peruutuspeiliin ja pohditaan, saatiinko sitä mitä tilattiin. Suhde kumppaniin taas on proaktiivinen, tulevaisuuteen katsova. Kumppanukset asettavat yhteiset tavoitteet ja ponnistelevat yhdessä niiden eteen. Molemmat parantavat omaa asemaansa ja pärjäävät kilpailussa.

Kuten missä tahansa suhteessa, tärkeää on luottamus, avoin kommunikaatio, rehellisyys, aitous ja vahva tahto tehdä asioita yhdessä.

DNA julkisti viime kuussa aloittavansa yhteistyön Noccelan kanssa. Tämä on loistava esimerkki kahden yrityksen välisestä ahkeroinnista yhteisen päämäärän eteen: Yhdessä olemme enemmän ja yhdessä meillä on paremmat mahdollisuudet menestyä.

Sen sijaan, että DNA rakentaisi organisaation ja erityisosaamisen paikannusverkkojen ympärille (joihin molempiin menisi aikaa, rahaa ja resursseja), lyöttäydyimme yhteen asiantuntevan toimijan kanssa. Uudella kumppanillamme on valmiiksi hyvin spesifistä erityisosaamista muun muassa UWB-pilviteknologiasta ja sen hyödyntämisestä vaativillakin toimialoilla.

Lopputuloksena DNA:n yksityisverkkoasiakkaille aukeaa uusia mahdollisuuksia ja vastaavasti Noccela tuoreempana toimijana pääsee laajentamaan asiakaskuntaansa teollisuudessa. Molemmat osapuolet tuovat oman osaamisensa pöytään, kun teemme kimpassa myyntityötä ja ratkaisusuunnittelua. Yhdessä tekeminen on myös kustannustehokkaampaa, kun palvelua pystytään skaalaamaan paremmin.

Yhteistyö vähentää riskejä ja mahdollistaa onnistuneemman asiakaskokemuksen.

Kumppanuussuhteet eivät ole pelkästään kahden kauppaa, vaan parhaimmillaan ekosysteemissä voi syntyä yllättäviäkin kumppanuussuhteita useampien yritysten ja hyvinkin erilaisten toimialojen välillä. Näissä kumppanuuksissa jokainen toimija laittaa kykynsä peliin, ja yhdistelmästä voi syntyä jotain aivan uutta, innovaatioita, joita muut eivät ole osanneetkaan vielä ajatella!

 

Lue lisää yhteistyöstä Noccelan kanssa! 

Avainsanat:

Verkko IoT Digitalisaatio Muuttuva työ Työkulttuuri Viestintä Asiakaskokemus Pilvipalvelut

Lue lisää uudesta työstä

11/2023 DNA Yrityksille

NIS2-direktiivi on yrityksille mahdollisuus – Näin ennakoit ja rakennat kestävää liiketoimintaa

NIS2-direktiivi vahvistaa kyberuhkien torjuntaa.
11/2023 DNA Yrityksille

Ennakointi voi pelastaa liiketoimintasi jatkuvuuden – Miten yrityksesi on varautunut poikkeustilanteisiin?

Geopoliittisen tilanteen kiristyminen ja sen mukanaan tuomat ennalta arvaamattomat seuraukset vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön.
Tiedätkö milloin kannattaa vaihtaa liittymää – 7 kysymystä yrittäjien yhteyksistä.
11/2023 DNA Yrityksille

Yrittäjä, tiedätkö milloin kannattaa vaihtaa liittymää?

Nämä 7 kysymystä mietityttävät yrittäjiä.
11/2023 DNA Yrityksille

DNA:n yritysliiketoiminnan uusi johtaja: "Suunnittelu on hyvä, toimintaan yhdistettynä parempi"

Anna-Mari Ylihurula aloitti DNA:n yritysliiketoiminnan johtajana elokuun 2023 alussa.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.