Digitaitojen vaje vaivaa yritysten henkilöstöä – uusi verkkokoulutus tarjoaa ensiapua

Digitaalinen yhdenvertaisuus tai sen puute koskettaa paitsi tavallisia kansalaisia myös monia yrityksiä ja niiden henkilöstöä. Niin yritykset kuin ihmisetkin voivat jäädä vaarallisesti jälkeen kehityksestä, jos digitaalisuudesta tulee uhka eikä mahdollisuus. Digitaalisuus ei yksin takaa yrityksen menestystä, mutta se muuttaa monen toimialan arkipäivää jatkuvasti. Isokaan yritys ei pärjää, jos sen työntekijöillä on vajavaiset taidot käyttää uusia välineitä.

“Tietotekninen osaaminen ja verkkopalveluiden käyttö ovat kansalaistaitoja. Tämä pätee ennen kaikkea yrityksiin, joille digitaidot ovat liiketoiminnassa tärkeä menestystekijä”, DNA:n yrittäjämyynnin myyntijohtaja Simo Kovalainen sanoo.

Suuri enemmistö suomalaisista yrityksistä kärsii kuitenkin digiosaamisen vajeesta. Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan 72 prosenttia yrityksistä kokee, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita. Miten näitä puutteita voisi parhaiten paikata ja siten välttyä digisyrjäytymiseltä?

Monissa yrityksissä työnantaja tarjoaa henkilöstölle koulutusmahdollisuuksia, mutta käytäntö on kirjavaa ja yksilöllisesti kynnys osallistua voi olla korkea. Yhdenvertaisuuden kannalta ongelma on usein koulutuspaikan maantieteellinen etäisyys, jos yritys ei voi tarjota työaikaa matkustamiseen tai korvata menetettyä vapaa-aikaa. Yritys saattaa myös epäröidä, miten kannattavaa on investoida henkilöstönsä koulutuksiin.

Viime kädessä koulutukseen osallistuminen on yksilöllistä ja vaatii omaa aktiivisuutta. Tietenkin myös lähtötaso vaihtelee paljon. Mitä jos koulutuksen makuun pääsisi ilman ennakko-osaamista, ilmaiseksi, riippumatta paikasta ja silloin, kun se itselle sopii?

Tämän ajatuksen pohjalta DNA on kehittänyt yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa maksuttoman, kaikille avoimen digiakatemian. Se on verkkokurssi, jossa opiskellaan videoita katsellen tai lukemalla. Digiakatemian suorittaminen kokonaan onnistuu noin puolikkaassa päivässä, mutta oppitunnit voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Verkkokurssi antaa perustiedot tärkeistä teemoista, mutta käytännön työ jää edelleen osallistujalle itselleen. Käytäntöön ryhtyminen on helpompaa, kun asioista on perusymmärrys.

“Suunnittelimme kurssin sisällön yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa yrityksistä saatujen toiveiden perusteella. Haluamme tarjota helpon tavan päästä kärryille yleisimmistä yritysten arkipäivän digiasioista, sillä työntekijöiden aika ei aina riitä uuden opiskeluun. Liiketoiminnan digitalisointi kuitenkin nostaa tuottavuutta ja keventää henkilöstön työkuormaa”, Simo Kovalainen kertoo.

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa avain yhdenvertaisuuteen ja sujuvaan osallistumiseen ovat toimivat yhteydet, laitteet ja kyky käyttää niitä. Siksi digiakatemia sisältää neljä osaa, jotka opastavat laitteiden, pilvipalvelujen, tietoturvan ja sosiaalisen median markkinoinnin hallinnassa.

Tutuu kurssiin ja rekisteröidy

Avainsanat:

Yrittäjille
 

Lue lisää uudesta työstä

6/2022 Jaana-Liisa Malin

Palveluntarjoaja vai aito kumppani? Yritysten väliset suhteet vaativat työtä, mutta palkitsevat onnistuessaan

Yritysten välinen vuorovaikutus on vahvaa suhdetoimintaa – omine ylä- ja alamäkineen.
Kalastelu ja heikot kotipalomuurit nakertavat nyt tietoturvaa.
6/2022 DNA Business

Kalastelu ja heikot kotipalomuurit nakertavat nyt tietoturvaa

Kyberrikolliset manipuloivat vastaanottajaa mielellään pelolla.
6/2022 DNA Business

Kuinka helpottaa asiakaspalvelijan arkea, kun viestitulvaan tahtoo hukkua? DNA:n ratkaisu on Genesys

Genesys-pilvipalvelu helpottaa asiakaspalvelijoiden arkea, tehostaa työskentelyä ja helpottaa tasalaatuisen monikanavaisen asiakaspalvelun toteuttamista. Yhteydenottoihin vastaaminen onnistuu yhdessä kanavassa eikä asiakaspalvelu ole enää ohjelmien välillä poukkoilua.
6/2022 DNA Business

Kesällä voi taas keskittyä – mitä kaikkea johtajan tulisi tietää tekkimaailman menosta?

Johtajat ovat taas saaneet paahtaa täysillä koko kevään ja lähestyvä kesäloma lupailee hetken helpotusta.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.