Digitaitojen vaje vaivaa yritysten henkilöstöä – uusi verkkokoulutus tarjoaa ensiapua

Digitaalinen yhdenvertaisuus tai sen puute koskettaa paitsi tavallisia kansalaisia myös monia yrityksiä ja niiden henkilöstöä. Niin yritykset kuin ihmisetkin voivat jäädä vaarallisesti jälkeen kehityksestä, jos digitaalisuudesta tulee uhka eikä mahdollisuus. Digitaalisuus ei yksin takaa yrityksen menestystä, mutta se muuttaa monen toimialan arkipäivää jatkuvasti. Isokaan yritys ei pärjää, jos sen työntekijöillä on vajavaiset taidot käyttää uusia välineitä.

“Tietotekninen osaaminen ja verkkopalveluiden käyttö ovat kansalaistaitoja. Tämä pätee ennen kaikkea yrityksiin, joille digitaidot ovat liiketoiminnassa tärkeä menestystekijä”, DNA:n yrittäjämyynnin myyntijohtaja Simo Kovalainen sanoo.

Suuri enemmistö suomalaisista yrityksistä kärsii kuitenkin digiosaamisen vajeesta. Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan 72 prosenttia yrityksistä kokee, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita. Miten näitä puutteita voisi parhaiten paikata ja siten välttyä digisyrjäytymiseltä?

Monissa yrityksissä työnantaja tarjoaa henkilöstölle koulutusmahdollisuuksia, mutta käytäntö on kirjavaa ja yksilöllisesti kynnys osallistua voi olla korkea. Yhdenvertaisuuden kannalta ongelma on usein koulutuspaikan maantieteellinen etäisyys, jos yritys ei voi tarjota työaikaa matkustamiseen tai korvata menetettyä vapaa-aikaa. Yritys saattaa myös epäröidä, miten kannattavaa on investoida henkilöstönsä koulutuksiin.

Viime kädessä koulutukseen osallistuminen on yksilöllistä ja vaatii omaa aktiivisuutta. Tietenkin myös lähtötaso vaihtelee paljon. Mitä jos koulutuksen makuun pääsisi ilman ennakko-osaamista, ilmaiseksi, riippumatta paikasta ja silloin, kun se itselle sopii?

Tämän ajatuksen pohjalta DNA on kehittänyt yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa maksuttoman, kaikille avoimen digiakatemian. Se on verkkokurssi, jossa opiskellaan videoita katsellen tai lukemalla. Digiakatemian suorittaminen kokonaan onnistuu noin puolikkaassa päivässä, mutta oppitunnit voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Verkkokurssi antaa perustiedot tärkeistä teemoista, mutta käytännön työ jää edelleen osallistujalle itselleen. Käytäntöön ryhtyminen on helpompaa, kun asioista on perusymmärrys.

“Suunnittelimme kurssin sisällön yhteistyössä Suomen Yrittäjäopiston kanssa yrityksistä saatujen toiveiden perusteella. Haluamme tarjota helpon tavan päästä kärryille yleisimmistä yritysten arkipäivän digiasioista, sillä työntekijöiden aika ei aina riitä uuden opiskeluun. Liiketoiminnan digitalisointi kuitenkin nostaa tuottavuutta ja keventää henkilöstön työkuormaa”, Simo Kovalainen kertoo.

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa avain yhdenvertaisuuteen ja sujuvaan osallistumiseen ovat toimivat yhteydet, laitteet ja kyky käyttää niitä. Siksi digiakatemia sisältää neljä osaa, jotka opastavat laitteiden, pilvipalvelujen, tietoturvan ja sosiaalisen median markkinoinnin hallinnassa.

Tutuu kurssiin ja rekisteröidy

Avainsanat:

Yrittäjille

Lue lisää uudesta työstä

11/2022 DNA Business

Miten metaversumiin pääsee, Marja Konttinen?

Metaversumiin pääsee helposti: siihen tarvitsee vain nettiyhteyden ja hyvän tietokoneen.
11/2022 DNA Business

Itse ja automaatiolla – yritykset haluavat vapautta valita miten ja milloin asiansa hoitavat

Yritysratkaisuilta odotetaan yhä enemmän yhtä sujuvaa käyttöä kuin kuluttajien verkkopalveluilta.
11/2022 DNA Business

ZTNA: Turvaa, tukea ja varmuutta – missä ja milloin vain

Työnantajan tavoitteena on tarjota toimivat digitaaliset työvälineet, mutta myös suojella yrityksen dataa.
11/2022 DNA Business

Vain paranoidit pärjäävät? Hybridityö vaatii tujumpaa tietoturvaa

Etätyöskentely on yleistynyt, mutta toimistollakin täytyy käydä.

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.