Ibruktagande av DNA Hubi

I förra skedet installerade vi DNA Hubi klar för ibruktagande. Apparaten startar automatiskt när du ansluter strömkällan till uttaget.

Genom att installera uppdateringarna förbättrar du din apparats egenskaper.

DNA Hubi utvecklas kontinuerligt. Vid ibruktagande kontrollerar apparaten tillgängliga uppdateringar i flera skeden av ibruktagandet och installerar dem vid behov. Omstart av apparaten kan då ske. Installera uppdateringarna så får din apparat de senaste egenskaperna och apparatens funktionalitet förbättras.

Ibruktagande

Efter de skeden som presenterats ovan är ibruktagande av DNA Hubi klar och Hubi växlar automatiskt till YLE TV1- kanalen. Trevliga tittarstunder!

Du kommer alltid åt att titta på TV-program genom att trycka på Hubi fjärrkontrollens röda DNA TV knapp, som finns uppe i vänstra hörnet. 

Fortsätt till instruktionerna för normal användning.