Ibruktagande av DNA Hubi

I förra skedet installerade vi DNA Hubi klar för ibruktagande. Apparaten startar automatiskt när du ansluter strömkällan till uttaget.

Genom att installera uppdateringarna förbättrar du din apparats egenskaper.

DNA Hubi utvecklas kontinuerligt. Vid ibruktagande kontrollerar apparaten tillgängliga uppdateringar i flera skeden av ibruktagandet och installerar dem vid behov. Omstart av apparaten kan då ske. Installera uppdateringarna så får din apparat de senaste egenskaperna och apparatens funktionalitet förbättras.

Ibruktagande
Om TV:n inte startar automatiskt

Om TV:n inte startar automatiskt, slå den på och välj den HDMI-port som källa, vilken du har kopplat DNA Hubi till. Noggrannare instruktioner hittar du i televisionens bruksanvisning.

1. Välja systemspråk

Börja med att välja det systemspråk du vill använda.

DNA TV-hubin käyttöönotto: järjestelmän kielen valinta

2. Välja ditt trådlösa nätverk

Välj ditt trådlösa nätverk och ange lösenordet. Om du har anslutit enheten med ethernet-kabel kommer detta steg inte att visas.

DNA TV-hubin käyttöönotto: Langattoman WiFi-verkon valinta

3. Google-konto

Genom att ange ditt Google-konto och att tillåta användning av din position, kan du dra nytta av alla enhetens funktioner, t.ex. hämta YLE Arena appen samt spela spel. Du kan även hoppa över detta steg och göra ett Google-konto senare.

DNA TV-hubin käyttöönotto: Googlen-palveluiden kirjautumistavan valinta

 

 

DNA TV-hubin käyttöönotto: Googlen käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön hyväksyminen

 

4. DNA TV -hårddisk

Om du har DNA TV -hårddisken I bruk, när enheten informerar “Ett USBminne har anslutits ” välj “Konfigurera som extern lagringsenhet” och klicka på OK.

5. Välj TV-nätverkets typ

Välj TV-nätverkets typ med hjälp av piltangenterna och tryck på OK. Kanalsökningen börjar.

DNA TV-hubin käyttöönotto: TV-lähetysten tyypin valinta.

 

Några minuter med automatisk kanal sökning börjar

DNA TV-hubin käyttöönotto: automaattinen kanavahaku.

Efter de skeden som presenterats ovan är ibruktagande av DNA Hubi klar och Hubi växlar automatiskt till YLE TV1- kanalen. Trevliga tittarstunder!

Du kommer alltid åt att titta på TV-program genom att trycka på Hubi fjärrkontrollens röda DNA TV knapp, som finns uppe i vänstra hörnet. 

Fortsätt till instruktionerna för normal användning.