Vad du behöver för att ta DNA TV-hubi i bruk:

För installation och ibruktagande av DNA TV hubi behöver du:

  • Innehållet i förpackningen för DNA TV-hubi 
  • Fungerande internetförbindelse
  • Vid användning av trådlöst nätverk behöver du det trådlösa nätverkets lösenord
  • Vid användning av fast bredband, behöver du ett ledigt ethernet - uttag.
  • DNA TV Köp-PIN -kod (du får den vid beställning av DNA TV-hubi)
  • TV som har åtminstone HD-ready egenskap
  • Du kan även behöva antenn splitter, t.ex om du använder kabelmodem
Installation av DNA TV-hubi

Efter ovanstående presenterade skeden är DNA TV-hubi installationen klar och apparaten startar. Första starten av apparaten kan dröja en stund, sätt batteri i fjärrkontrollen medan du väntar.

Fortsätt till instruktionerna för installationen.