Vad du behöver för att ta DNA Hubi i bruk:

För installation och ibruktagande av DNA Hubi behöver du:

  • Innehållet i förpackningen för DNA Hubi 
  • Fungerande internetförbindelse
  • Vid användning av trådlöst nätverk behöver du det trådlösa nätverkets lösenord
  • Vid användning av fast bredband, behöver du ett ledigt ethernet - uttag.
  • DNA TV Köp-PIN -kod (du får den vid beställning av DNA Hubi)
  • TV som har åtminstone HD-ready egenskap
  • Du kan även behöva antenn splitter, t.ex om du använder kabelmodem
Installation av DNA Hubi

Efter ovanstående presenterade skeden är DNA Hubi installationen klar och apparaten startar. Första starten av apparaten kan dröja en stund, sätt batteri i fjärrkontrollen medan du väntar.

Fortsätt till instruktionerna för installationen.