Vad du behöver för att ta DNA Hubi i bruk:

För installation och ibruktagande av DNA Hubi behöver du:

  • Innehållet i förpackningen för DNA Hubi 
  • Fungerande internetförbindelse
  • Vid användning av trådlöst nätverk behöver du det trådlösa nätverkets lösenord
  • Vid användning av fast bredband, behöver du ett ledigt ethernet - uttag.
  • DNA TV Köp-PIN -kod (du får den vid beställning av DNA Hubi)
  • TV som har åtminstone HD-ready egenskap
  • Du kan även behöva antenn splitter, t.ex om du använder kabelmodem
Installation av DNA Hubi
Installera bredband först

DNA Hubi fungerar inte utan internetanslutning. Om du har skaffat internetanslutning
på samma gång så bör den installeras först enligt de separata instruktionerna och se till att internetanslutningen fungerar.

1. Koppla HDMI-kabeln

Koppla DNA Hubi till din television med HDMI-kabel ➀.

Installation av DNA TV-hubi: HDMI-kabel
2. Koppla enheten till internet

Koppla enheten till internet ➁

Koppla enheten till internet med Ethernet-kabel ➁ eller genom att ange
Wi-Fi-nätverkets ID efter start av enheten. Anslutning till Wi-Fi nätverket
beskrivs på nästa sida.

DNA TV-hubi installation: koppla enheten till internet med Ethernet-kabel
3. Koppla antennkabeln

Koppla antennkabeln till antennuttaget och TV-kontakten ➂

Använd vid behov antenndelare som säljs separat.

DNA Hubi installation: Koppla antennkabeln till antennuttaget och TV-kontakten

Kytkentä antennijakajaa käyttäen

DNA TV-hubi installation: Koppla antennkabeln till antennuttaget och TV-kontakten via antenndelare

 

4. Koppla DNA TV-hårddisk

Koppla DNA TV-håddisk till USB-porten

Om du har i samband med DNA Hubi beställt en kompatibel DNA TVhårddisk,
koppla den bakom enheten till USB-porten ➃.

DNA TV-hubin kytkentä: DNA TV-kovalevyn kytkentä TV-hubin USB-liitäntään
5. Koppla strömsladden
Koppla strömsladden ➄ I vägguttaget och i Hubi-enheten.DNA TV-hubin kytkentä: Virtajohdon kytkentä

Efter ovanstående presenterade skeden är DNA Hubi installationen klar och apparaten startar. Första starten av apparaten kan dröja en stund, sätt batteri i fjärrkontrollen medan du väntar.

Fortsätt till instruktionerna för installationen.