EU-roaming

Suomeksi In English

Roamingpriser inom EU-området och policyn med skälig användning i DNA:s konsumentprodukter

Nedan beskrivna prissättning och policyn med skälig användning tillämpas på EU/EES-området för DNA:s konsumentabonnemang tillsvidare från 1.1.2020.

För all mobilkommunikation faktureras inom EU/EES-området alltid inrikespriset. Inrikespriset är enhetspriset för abonnemangstypen för samtal, SMS och dataöverföring som kunden betalar för mobilkommunikation i sitt hemland. Beroende på användnings- och resemängden kan utöver inrikespriset också debiteras en EU-grundavgift eller en EU-tilläggsavgift. Fr.o.m 1.1.2020 är EU:s grund- och tilläggsavgift 0,00434€ per megabyte, dvs. 4,34€ per gigabyte.

Föredragna nätverk och tillgängliga tjänster inom EU-området

De roamingnät som DNA rekommenderar och de tjänster som är tillgängliga i näten i EU/EES-området ändras tidvis. Den aktuella situationen för varje land framgår av tabellen nedan. DNA-kundernas telefoner väljer automatiskt rekommenderat nät. I problemsituationer och vid täckningsområdenas utkant kan du bli tvungen att själv välja nät i telefonen.