EU-roaming

Suomeksi In English

Roamingpriser inom EU-området och policyn om skälig användning gällande DNA:s konsumentprodukter

Den nedan beskrivna prissättningen och policyn om skälig användning tillämpas på EU/EES-området för DNA:s konsumentabonnemang tillsvidare fr.o.m. 15.4.2020. 

När EU-roamingen är skälig och tillfällig, debiteras inrikespris för mobilkommunikation inom EU/EES-området. Inrikespriset är abonnemangstypens enhetspris för samtal, SMS och dataöverföring som kunden betalar för mobilkommunikation i Finland. Samtal och meddelanden från Finland till utlandet debiteras alltid enligt en separat prislista.


För vissa abonnemangstyper has tidigare debiterats en s.k. EU-grundavgift. Denna EU-grundavgift debiteras ej längre fr.o.m 15.4.2020.

Rekommenderade nätverk och tjänster inom EU-området

De roamingnätverk som DNA rekommenderar och de tjänster som är tillgängliga i nätverken inom EU/EES-området ändrar tidvis. Den aktuella situationen för varje land framgår av tabellen nedan. DNA-kundernas telefoner väljer automatiskt ett rekommenderat nätverk. Vid problemsituationer och vid täckningsområdenas gränstrakter kan du bli tvungen att själv välja nätverk i telefonen.