SD-WAN on verkkojen Fantasia-pizza

Alun perin Italiassa syntyi yksinkertainen tarve edullisesta ruuasta, johon pizza oli sopiva ratkaisu. Tarpeiden muuttuessa pizza sopeutui eri sukupolvien vaatimuksiin ja muutti muotoaan, päätyen lopulta laajaan skaalaan erilaisia tuotteita roiskeläppinä tunnetuista valmispizzoista oululaisiin smetanapäällysteisiin "känkkyihin". Muutos on herättänyt tunteita ja varmasti muutosvastarintaakin. Ei ole yhtä ja ainoaa kaikkien mielestä parasta pizzaa… ellei sitten suomalaisten mukautuva kestosuosikki Fantasia.

Kuten pizza, myös SD-WAN herättää tunteita, poikii keskusteluja ja jopa varsin hedelmällisiä väittelyjä. Yksi syy tälle on termin jokseenkin löyhä määritelmä, toisistaan poikkeavat toteutustavat ja toki myös valmistajien ja palveluntarjoajien erilaiset tuotteistukset. Varmasti aiheen ympäriltä löytyy myös muutosvastarintaa.

Terminä SD-WAN suuntaa ajatukset pelkäksi WAN-verkon vaihtoehdoksi ja MPLS-verkon korvaajaksi. Ominaisuuksiensa osalta kokonaisuus on kuitenkin paljon laajempi. SD-WANia harkitsevalla ei välttämättä ole tarvetta päästä eroon MPLS-verkosta, vaan aito motiivi onkin kehittää verkkoa vastaamaan paremmin muuttuvan liiketoiminnan tarpeita. Pakettiin lyödään siis SD-WAN sekä ”kokista” riippuen sopivia lisäominaisuuksia.

Miksi suosikkitäytteiden valinta sitten on niin vaikeaa?

SD-WANilla tavoitellaan tyypillisesti ketterää käyttöönottoa, kustannustehokkuutta, sovelluspohjaista palvelun laatua sekä parempaa näkyvyyttä ja hallittavuutta. Ohjelmistopohjaisen älykkyyden tuominen verkkoon mahdollistaa sovelluskohtaisen liikenteen ohjaamisen, kehittyneemmän hallinnan sekä sitä kautta verkon resurssien järkevämmän ja tehokkaamman käytön. Vielä kun sama ratkaisu tuo älykkyyden kautta lisäominaisuuksia verkottamiseen, voi sitä harkitsevalle asiakkaalle luvata entistäkin suurempia hyötyjä.

Harvoin kuitenkaan löytyy täydellisen sopivia täytteitä kaikkien tavoitteiden saavuttamiseksi samanaikaisesti. Kustannustehokkuus saavutetaankin pääosin järkevyydellä eikä pelkästään teknologiaa vaihtamalla. Sopivaa ratkaisua valittaessa tulee huomioida lähtökohdat, liiketoimintavaatimukset tällä hetkellä ja erityisesti tulevat vaatimukset. Tulevaisuuden ennustamisen vaikeudesta johtuen on ratkaisun joustavuudella ja mukautuvuudella entistä suurempi arvo.

Verkon laajuus ja maantieteellinen sijainti vaikuttavat myös vahvasti siihen, millainen ratkaisu on viisain – kansallinen tai paikallinen verkottaminen on hyvin erilaista kuin globaalissa ympäristössä toimiminen. Pilvipalveluiden käytön yleistymisen myötä verkon näkökulma helposti kääntyy ja liikennesuunnat muuttuvat. Tämä vaikuttaa kuitenkin usein verkon rakennetta enemmän tietoturvavaatimuksiin. Tietoturvan pitäminen osana SD-WAN -keskustelua on tästä syystä elintärkeää.

Oman kokemukseni mukaan Suomessa hidasteena SD-WAN verkkojen yleistymiselle on (jos mahdollista liiankin) hyvälaatuiset, kattavat ja edulliset verkot. Näistä syistä Suomessa haemmekin tarpeita toisaalta. Helppo käyttöönotto, hallittavuus, näkyvyys ja tietoturvan tuominen osaksi keskustelua luo meille paikallisestikin käytännön syitä SD-WANin käytölle.

Sopivan kokonaisuuden valintaan vaikuttaakin vahvasti oman tekemisen osuus ja osaamisen taso. Helppo hallinta houkuttelee omatoimiseen hallintaan, mutta kokonaispalveluiden huolettomuus ja palvelulupaukset usein ohjaavat kokonaispalveluihin. SD-WAN on tässäkin mielessä verrattavissa pizzaan – pizzaa kokkaillaan rennosti kotona, mutta kannetaan myös valmiina pöytään gourmet-tason ravintoloissa.

Tilanteeseen sopivan parhaan ratkaisun valintaan tulee käyttää harkintaa ja välttää tunteilua.

Ei ole olemassa yksinkertaisesti yhtä ainoaa ja parasta SD-WANia. Keskustelu vaatii liiketoiminnan ymmärtämistä enemmän kuin ennen. Tästä syystä tavoitteista on hyvä keskustella palvelutarjoajan kanssa omat lähtökohdat huomioiden. Tapauskohtaisesti paras ratkaisu löytyy kyllä.

Työstettyäni ajatusta pizzoista ja SD-WANeista kasvavan näläntunteen lisäksi muistin lopulta myös omat rajoitteeni. Keliakiadiagnoosini jälkeen koin pakotetun muutoksen ruokavalioni suhteen. Aiemmin tuntemani pizza jäi, tai oikeastaan muutti muotoaan lopulta mukautuen uusiin tarpeisiini. Aivan kuten verkko saa uusia muotoja ja kehittyy liiketoiminnan mukana!

Lue lisää SD-WAN-ratkaisuista verkkosivuillamme. Tutustu lisäksi artikkeliin, jossa listaamme SD-WANin viisi keskeistä etua pk-yritykselle.

Avainsanat:

Verkko Tietoliikenne Yhteydet

Lue lisää uudesta työstä

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.