Osta SD-WAN siltä, joka kuuntelee asiakkaan tarpeita

SD-WAN-verkkoratkaisut ovat olleet viimeiset vuodet tiiviin keskustelun kohteena. Eri laitevalmistajat lähestyvät markkinaa kukin omalta vahvuusalueeltaan. Mitä SD-WAN lopulta edes on? Vastauksia tuntuu olevan yhtä monta kuin vastaajia.

Tärkein yhdistävä tekijä vastauksille lienee verkon toimiva orkestrointi helpolla keskitetyllä hallintaportaalilla. Sen avulla yrityksen pääkäyttäjä tai palveluntarjoajan asiantuntija voi hallita automatisoidusti yhdestä pisteestä koko verkkoa ilman, että tarvitsee syvällistä teknistä osaamista laitteiden hallinnasta.

Juuri julkaistun Gartnerin Magic Quadrantin valossa SD-WAN-ratkaisujen jyvät rupeavat erottumaan akanoista. Siitäkin voi päätellä tämän päivän SD-WAN-teknologian olevan pikkuhiljaa kypsää. Gartnerin viimekesäisen arvion mukaan yritysten valtavirta ryhtyy suosimaan SD-WAN-palveluita yritysverkko­ratkaisunaan seuraavien parin vuoden aikana.

Gartneria tai laitevalmistajia tärkeämpää on kuitenkin kuunnella asiakkaita – mitä he SD-WAN-palvelulta haluavat?

Tänä vuonna tuotteistamassani SD-WAN-palvelussa otimme palvelumuotoilun keinoin asiakkaat mukaan kertomaan, mikä heille on tärkeintä. Itse teknologia ei-niin-yllättäen ollutkaan tärkeintä, vaan kumppanuus verkko- ja tietoturvapalveluiden toimittajan kanssa.

Osaava kumppani kuuntelee, ehdottaa, reagoi ja jopa torjuu yli-innokkaan asiakkaan harha-askelia.

Tekemissämme syvähaastatteluissa asiakkaat kertoivat, että arvostavat SD-WAN:issa erityisesti yhteyden toimintavarmuutta ja käyttäjien kokemaa yhteyden laatua. SD-WAN-palveluilla ei toki voi pelastaa hidasta tai huonolaatuista WAN-yhteyttä, mutta toisaalta useampi rinnakkainen yhteys, sovelluspriorisointi ja kuormanjako auttavat käyttäjäkokemukseen paljon. Pääkäyttäjän käyttäjäkokemus taas paranee keskitetyillä analytiikan ja raportoinnin työkaluilla.

Tietoturvan saralla asiakkaat nostivat SD-WAN-palveluiden tärkeimmiksi ominaisuuksiksi seuraavat asiat:

  • Laajennettu tietoturva verkon päästä päähän
  • Hienojakoiset ja automatisoidut tietoturvasäännöstöt, joiden avulla jopa yksittäinen saastunut päätelaite voidaan sulkea verkosta
  • Yrityksen tietoturvapolitiikan mukaiset yhtenäiset määritykset kaikissa toimipisteissä
  • Moderni NGFW-tasoinen palomuuri integroituna ratkaisuun

Lisäksi haastatellut asiakkaat mielsivät tärkeäksi automaattisen provisioinnin ja keskitetyn hallintaportaalin, vaikka nämä ominaisuudet eivät suoraan näy loppukäyttäjille eivätkä ehkä edes pääkäyttäjälle. Niiden sisältyminen palveluun antavat kuitenkin omat viitteensä kumppanin kyvystä toimittaa ja ylläpitää palvelua tehokkaasti, nopeasti ja siten myös edullisesti.

Monelle asiakkaalle yksi SD-WAN-ratkaisujen merkittävistä eduista on myös toimipisteen internetyhteyteen toteutettava liikenteen jakaminen. Yrityksen sisäinen liikenne välitetään VPN-yhteydellä kohteeseensa. Internetiin tai pilvipalveluun kohdistuvaa liikennettä voidaan taas välittää suoraan kulkematta pääkonttorin palomuurin kautta.

Tällaisessa ratkaisussa paikallinen tietoturva on erityisen tärkeää. Yleensä etuovi on suojattu asianmukaisella tämän sukupolven palomuurilla, mutta miksi takaovesta saisi kulkea yhtään leväperäisemmin?

SD-WAN-päätelaitteisiin integroidut palomuurit hajauttavat tietoturvan ja segmentoivat verkon. Tästä on hyötyä, jos hyökkäyksen tai haittaohjelman iskiessä tuhot rajautuvat yhteen toimipisteeseen tai jopa yhteen laitteeseen.

Moderni tietoturva verkottuu ja muodostaa yhtenäisen alustan muillekin tietoturvapalveluille perinteisten pisteratkaisujen sijaan. Asiakkaathan haluavat ennen kaikkea palveluiden toimivan laadukkaasti ja varmasti. Tietoturvallinen SD-WAN-ratkaisu vastaa näihin tarpeisiin myös liiketoiminnan muuttuessa.

Lue lisää uudesta Secure SD-WAN -palvelusta!

 

Lue lisää uudesta työstä

Hyödynnetäänkö teillä jo uuden työn mahdollisuuksia? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä parhaat ratkaisut yrityksellesi.