Projektipäällikkö

Projektipäällikkö (PM)

DNA Projektipäällikkö (Project Manager) varmistaa tilattujen palveluiden toimituksen aikataulussa suunnitellusti ja hallitusti tarkoituksena tuoda etua niin käytetyssä ajassa, kustannuksissa kuin laadussa. Palvelu tarjotaan yhdessä DNA:n palveluvalikoiman kanssa.

DNA Projektipäällikön tehtävänä on varmistaa korkea asiakastyytyväisyys sekä hankkeen toteutumisen seurauksena positiivinen asiakaskokemus.

DNA Projektipäällikön tehtävät:

 • Ottaa uuden projektin haltuun ja ohjaa projektin tehtäviä
 • Toimii sekä yrityksenne että kolmannen osapuolen yhteyshenkilönä koko projektin ajan
 • Varmistaa projektisuunnitelman mukaisen oikea-aikaisen toimituksen huomioiden liiketoimintanne tarpeet sekä vähentää viiveiden riskejä
 • Seuraa hanketta koko projektin keston ajan ja varmistaa hankkeen oikeellisuuden
 • Varmistaa, että roolit ja vastuut on kuvattu sekä selkeästi tiedotettu eri osapuolille
 • Toimittaa projektin poikkeuksista ja pääkohdista tietoja säännöllisesti niin että hankkeen kaikki osapuolet ovat aina tietoisia projektin etenemisestä 
 • Käyttää parasta saatavilla olevaa dokumentaatiota ja projektin toimitusjärjestelmiä, jotka perustuvat DNA projektipäälliköiden laajaan kokemukseen alalla

Projektinhallintapalveluiden palveluvalikoima:

 • Projektikuvaus 
 • Projektin käynnistyskokous 
 • Projektisuunnitelma-päivitys ja jakelu projektin edistyessä
 • Toistuvat projektiryhmäkokoukset 
 • Toistuvat projektin ohjausryhmän kokoukset
 • Poikkeama- ja edistymisraportit 
 • Dedikoitu palvelun toteutussuunnitelma, jos ei sisälly projektisuunnitelmaan
 • Projektin loppuraportti 
 • Projektin asiakastyytyväisyyskysely 
 • Projektin organisointitehtävät ja dokumentointi