IoT-teknologiat:
NB-IoT, LTE-M ja 5G

Mobiiliverkon uudet IoT-teknologiat

Mobiiliverkon teknologiat kehittyvät jatkuvasti. DNA:n valtakunnalliseen mobiiliverkkoon on rakennettu valmiudet ottaa käyttöön uusia tekniikoita, jotka mahdollistavat edistyneemmät IoT-ominaisuudet. DNA:n 4G-verkossa on käyttöönottovalmius NB-IoT- ja LTE-M-teknologioille ja käyttöönottoa suunnitellaan vaiheittain pääosin vuoden 2019 aikana. 5G-verkon vaiheittainen käyttöönotto käynnistyy myös vuoden 2019 aikana. Sekä NB-IoT että LTE-M ovat keskeisiä teknologioita myös 5G-verkossa. Tämän lisäksi 5G-verkko mahdollistaa standardien kehittyessä täysin uudenlaisia käyttömahdollisuuksia IoT:lle.

Onko sinulla kysyttävää IoT-ratkaisuihin liittyen?
Ota yhteyttä iotconnectivity@dna.fi

Oletko starttaamassa IoT-projektia ja nyt pitäisi valita sopiva yhteysteknologia?

Katso videolta mobiiliverkon vaihtoehdot (4G/5G, LTE-M ja NB-IoT) ja näiden erot.

NB-IoT

NB-IoT (Narrow Band IoT) mahdollistaa maksimaalisen, jopa seitsenkertaisen kuuluvuuden (7x), suuren kapasiteetin, sekä laitteiden erittäin pienen virrankulutuksen ja tiedonsiirtonopeuden (50–200 Kbps). NB-IoT soveltuu hyvin paikallaan oleviin antureihin, joiden akun on kestettävä useita vuosia.

  • Maksimaalinen kuuluvuus saavutetaan yksinkertaisella signalointirakenteella ja viestien toistolla, joten NB-IoT tarjoaa ratkaisun myös asumattomille alueille ja sisätiloihin.
  • Riippuen käyttötapauksesta, NB-IoT lupaa laitteille 5–10 vuoden akunkeston, mikä perustuu mm. erilaisiin virransäästötoiminteisiin NB-IoT-verkossa. Laite voi mennä niin sanottuun syväuneen ja se lähettää dataa ainoastaan ennalta määrättynä ajankohtana esim. kerran viikossa tai harvemmin.
  • Matalan tiedonsiirtokapasiteetin ja yksinkertaisen rakenteen ansioista NB-IoT-verkkoon voi kytkeytyä paikallisesti suuria määriä laitteita ja antureita.
  • 4G LTE -kaistasta allokoidaan NB-IoT:n käyttöön oma kapea kaista, joka on häiriövapaa ja vain NB-IoT-laitteiden käytössä.

NB-IoT on nykyisen 4G LTE -verkkoteknologian päälle rakennettu, IoT-laitteille tarkoitettu standardisoitu LPWA-tekniikka (Low Power Wide Area).

LTE-M

LTE-M mahdollistaa astetta suuremmat siirtonopeudet (1 Mbps) ja tästä syystä LTE-M ei välttämättä yllä aivan samaan virransäästöön, kuin NB-IoT. LTE-M tukee puhetta 4G-verkon yli (VoLTE, Voice over LTE), sekä normaalia saumatonta solunvaihtoa (handover). LTE-M on NB-IoT:n tavoin IoT-laitteille dedikoitu tekniikka, joka kuitenkin käyttää hieman suurempaa kaistanleveyttä.

5G

5G on jatkumoa 4G:stä. 4G-verkon tekniikat NB-IoT ja LTE-M jatkavat perus-IoT-tekniikkoina myös 5G-aikakaudella. 5G moninkertaistaa käyttäjädatanopeudet ja pienentää vasteaikaa. Vuodesta 2019 alkaen vaiheittain tarjolle tulevat 5G-palvelut mahdollistavat DNA:n asiakkaille jopa yli gigan yhteysnopeudet. 5G:n myötä tulee yleistymään IoT-laitteiden eriyttäminen verkon viipaloinnilla (network slicing) omaan virtuaaliseen verkkoon, jolle voidaan tarvittaessa taata kapasiteetti (Fixed Wireless Access, FWA).

5G-teknologiastandardien kehittyessä 5G mahdollistaa IoT:lle täysin uudenlaisia käyttömahdollisuuksia:

  • Reunalaskenta (Multi-Access Edge Computing, MEC) mahdollistaa reaaliaikaiset sovellukset, jotka vaativat erityisen alhaista latenssia ja suurta kaistanleveyttä. Reunalaskennassa verkkotoiminnallisuuksia viedään asiakasverkon reunalle, jolloin tiedonkäsittely luonnistuu lähellä käyttäjiä entistä nopeammin ja tietoturvallisemmin.
  • Massiivisten laitemäärien liittäminen verkkoon (Massive IoT, mIoT)
  • Viivekriittiset korkean käytettävyyden palvelut (Ultra Reliable Low Latency Communication, URLLC), joita tarvitaan esim. tehdasprosessien automaatiossa, itseohjautuvissa autoissa ja etäkirurgiassa.

IoT:n uusi muoto - lue lisää