Microsoft 365 -ympäristön tietoturva- ja terveystarkastus

Soita 0800 302030

Microsoft 365 -ympäristön kartoittaminen ja kehittäminen lisää käyttäjäystävällisyyttä ja tietoturvaa

Anna asiantuntijan kartoittaa yrityksesi käyttämän Microsoft 365 -pilvipalvelun ja antaa sinulle konkreettiset askeleet ympäristösi parantamiseen. 

Microsoft 365 -ympäristön kehitys on jatkuvaa ja se tapahtuu vauhdikkaasti. Tämä voi aiheuttaa tilanteen, jossa näköala yrityksen tai organisaation Microsoft 365 -ympäristöön hämärtyy eikä ole varmuutta siitä, miten ympäristöä kannattaisi kehittää ja viedä eteenpäin.

Microsoft 365 -ympäristön tietoturva- ja terveystarkastuksessa asiantuntija käy kanssasi läpi yrityksesi toiveet ja tarpeet. Kartoituksen jälkeen saat käyttöösi selkeän ja konkreettisen listan tehdyistä havainnoista sekä suositukset niiden korjaamiseksi. Havainnot käydään kanssasi lävitse yhteisessä palaverissa kartoituksen lopussa.  Ympäristöön ei tehdä muutoksia kartoituksen yhteydessä.

Selkeät askelmerkit Microsoft 365 -ympäristön tietoturvan kehittämiseen. Kiinteä hinta ja tyytyväisyys­­­takuu.

Kartoituksen sisältö

Sovimme aina yrityskohtaisesti mitä kartoitamme ja millä tasolla. Mikäli erityisiä toivomuksia ei ole, kartoituksen tekevä asiantuntija noudattaa parhaita käytäntöjä. Kartoituksen suorittaa aina ihminen.

Kartoitettavat kokonaisuudet

  • Microsoft 365
  • Identiteetti ja Azure AD
  • Laitehallinta ja laitteiden tietoturva
  • Yleinen tietoturva ja prosessit

Kartoituksen lopputulokset:

  • Microsoft 365 asetusten suositukset ja huomiot, sisältäen myös mm. SharePoint, Exchange, Teams ja muiden käytössäsi olevien Microsoft 365 -palveluiden asetukset ja suositukset
  • Azure AD:n ja identiteetin tietoturva-asetukset ja vaatimukset
  • Laitehallinnan nykytilanne ja suositus (roadmap) miten laitehallintaa kannattaisi kehittää
  • Yhteinen suunnittelupalaveri jossa asiakkaan oma näkemys ja toivomukset käydään lävitse
  • Yhteinen läpikäynti, jossa käydään lävitse kaikki huomiot ja suositukset, sekä ehdotus yrityksesi roadmapiksi
  • Kattava raportti löydöksistä ja suositukset niiden korjaamiseksi

Palvelun tarjoaa Digikuu.

Kenelle?

Julkisilla pilvipalveluilla työskennellessä sekä data että käyttäjät on suojattava. Käyttöönotto sopiikin yrityksille, jotka haluavat turvata liiketoimintakriittiset tietonsa ja digitaalisen identiteettinsä sekä vähentää IT-tukipalveluiden määrää.

Miksi?

Microsoft 365 on oiva esimerkki ikivihreästä (Evergreen) IT-palvelusta, jonka kehitys on vauhdikasta. M365-ympäristöön tulee vuosittain jopa satoja uusia asetuksia tai asetuslogiikan muutoksia. Uudet ominaisuudet ovat hienoa kehityksen kannalta, mutta valitettavasti organisaatiot voivat ajautua tilanteeseen, jossa ei ole varmuutta siitä, että kaikki tarvittava olisi tehty ja asetukset olisivat suosituksen mukaisia. Kartoituksen myötä yritys saa selkeän listan kehitystarpeista ja esitysmuotoisen yhteenvedon, joka toimii erinomaisena materiaalina yrityksen tietoturvaryhmälle tai johtoryhmälle.

Mihin hintaan?

Jätä yhteydenottopyyntö