Intranet (Sharepoint)

Soita 0800 302030

Hanki helposti hallinnoitava ja koko henkilöstön tavoittava intranet

Moderni intranet (SharePoint) tukee työntekoa ja mahdollistaa ketterän kommunikaation sekä tavan jakaa organisaation laajuista tietoa.

Yrityksesi näköisen ja työntekoa tukevan intranetin rakentaminen ei enää edellytä pitkälle räätälöityä ratkaisua. Intranetin toiminnallisuudet voidaan toteuttaa suoraan Sharepointin työkaluilla, jolloin päivitettävyys ja tulevaisuuden kehittäminen on yrityksellesi huomattavasti helpompaa ja kustannustehokkaampaa.

Suunnittelemme ja toteutamme Intranetin yhdessä yrityksesi kanssa, jolloin saat toiminnallisuuksiltaan sinua parhaiten palvelevan ratkaisun. Monikanavainen intranet tavoittaa koko yrityksesi henkilöstön, ja koulutuksen myötä voit päivittää sitä tarvittaessa itse, sillä yhdessä rakentamalla yrityksesi oppii samalla Sharepointin salaisuudet. Moderni intranet tukee henkilöstösi työntekoa ja on osa päivittäistä työnkulkua sekä kulkee mukana paikasta riippumatta. 

Hoida yrityksesi sisäinen viestintä kerralla kuntoon. Kiinteä hinta ja tyytyväisyys­­­takuu.

Modernin Intranetin toteutus ja käyttöönotto

Suunnittelu ja toteutus

Suunnittelemme Sharepoint-projektin toteutuksen yhdessä. Lisäksi asetetamme projektille tavoitteet ja käymme läpi työtavat ja mallit, joilla projektia viedään eteenpäin.

Suunnittelun yhteydessä luodaan myös tehtävälistat ja tavoite-aikataulut. Suunnitelmia ja aikatauluja päivitetään koko ajan projektin kuluessa yhteisessä työtilassa. Tällä varmistetaan, että kaikki tietävät missä mennään.

Suunnittelu luo pohjan Intranetin ketterälle luomiselle.

Työpajat

Työpajojen avulla pääsemme yhteisymmärrykseen siitä, miten pääsemme yrityksesi tavoitteisiin ja miten Intranet saadaan osaksi henkilöstösi työpäivää.

Työpajat kasvattavat yrityksesi sisäistä osaamista Sharepointista sekä moderneista tavoista luoda, tuottaa ja hallita sen avulla sisältöä. Työpajat tarkentavat suunnitelmia ja luovat pohjan yhteistyölle.

Työpajojen käytännön asiat sovitaan aina yrityskohtaisesti (lukumäärä, kesto ja osallistujat).

Toteutus

Moderni Intranet rakennetaan aina yhteistyössä.  Yrityksesi saa toteutuksesta suuremman hyödyn yhteisen tekemisen kautta, jonka tuloksena kehittäminen jatkossa ei aina edellytä toimittajan tekemiä muutoksia. Voit tällöin tehdä muutokset tarvittaessa itse.

Intranet rakennetaan aina lähtökohtaisesti ilman koodia, ja toteutuksessa hyödynnetään Sharepointin uusia perustoiminnallisuuksia. Lisäksi kaikki ratkaisut dokumentoidaan ja dokumentoinnin avulla voit aina palata taaksepäin ja varmistaa, miksi ja miten asiat on tehty.

Koulutukset

Lopuksi asiantuntija pitää kanssasi tunnin purkutilaisuuden, jossa pääseet esittämään kysymyksiä ja jossa asiantuntija esittelee vielä löydökset tiivistettynä. Koulutuksia järjestetään yleensä kaksi, joista toinen pidetään sille joukolle ihmisiä, joiden tarkoitus on jatkossa vastata ympäristön pääasiallisesta sisällöntuotannosta ja kehittämisestä.

Suosittelemme työpajaan osallistuneiden kutsumista virtuaalisesti pidettävään yhteenvetoon, sillä se tuo työpajoissa kerrotulle tarinalle päätöksen ja tarjoaa mahdollisuuden ajatusten jäsentelyyn ja vahvistamiseen.

Palvelun tarjoaa Digikuu.

Kenelle?

Moderni Intranet sopii kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka kaipaavat responsiivisen, helposti kehitettävän, toimittajariippumattoman ja mobiiliystävällisen Intranetin, jota on helppo päivittää itse.

Miksi?

Moderni Intranet mahdollistaa yrityksen sisäisen kommunikaation ja yrityksen laajuisen tiedon jakamisen niissä kanavissa, joiden kautta tavoitat käyttäjät parhaiten. Lisäksi se helpottaa kehittämistä ja tuo työkalut helposti saataville, aika- ja paikkariippumattomasti. Se toimii osana organisaation prosesseja, ei luo omaa prosessiaan erilleen niistä, vaan kehittyy ja elää organisaation mukana

Mihin hintaan?

Jätä yhteydenottopyyntö