62% uskoo tulevaisuuden teknologian parantavan työn mielekkyyttä.

DNA:n hallinto- ja turvallisuusosaston vetäjä Vesa Vuoti peräänkuuluttaa yrityksiltä enemmän uskallusta ottaa askel kohti uutta työtä ja rohkeutta tarjota henkilöstölle välineitä työskennellä haluamallaan tavalla, aikaan ja paikkaan sitoutumatta. Tyytyväinen henkilöstö johtaa tyytyväisiin asiakkaisiin.

Vuoti muistuttaa, että rohkeaa yrityskulttuuria rakennettaessa olennaista on terve suhtautuminen epäonnistumisiin. Vuoti vihjaa, että muutosprosessi kannattaa ajatella pilotoimisena; tällöin epäonnistuminen on sisäänrakennettua. Pilotoimisen luonteeseen kuuluu, että kokeillaan ja korjataan.

Henkilöstölle voi osoittaa luottamusta myös ottamalla heidät mukaan kehittämään työympäristöä. Uudet työn myötä käyttöön otettavat työkalut tekevät kaikkien mielipiteen kuulemisesta helppoa, kunhan keskustelu saadaan käyntiin.

Vuoti uskoo, että keinoja toiminnan kehittämiseen löytyy kyllä, mutta muutosta pelätään liikaa. Yritysjohtajat jännittävät tuloksia ja asiakkaiden reaktioita, henkilöstö pelkää arjen muuttumista. Vuoti muistuttaa kuitenkin, että kehittäminen jatkuu matkan varrella. Uuden ei tarvitsekaan olla kerralla valmista.

 

Vesa Vuoti
hallinto- ja turvallisuusjohtaja,
DNA Oyj