49% uskoo tulevaisuudessa ammatissaan vaadittavien taitojen muuttuvan merkittävästi.

DNA:n yritysmarkkinoinnin johtaja Paula Miettinen on nähnyt markkinoinnin muuttuvan digitalisaation myötä. Verkkoon siirryttäessä asiakas äänestää koko ajan jaloillaan. Ajattelun painopiste on siirtynyt täysin, kun viestien tulva on valtava, ja asiakkaalla on omat kanavansa ja verkostonsa, joiden kautta hän hakee tietoa. Asiakas tutustuu tuotteeseen omaehtoisesti verkossa, joten myyntiprosessi alkaa jo ennen myyjän tapaamista.

- Ennen markkinointi loi WOW-ilmiöitä, joihin se imi asiakkaita. Nyt markkinoijan on löydettävä tiensä asiakkaan omiin kanaviin, sanoo Miettinen.

Kyky mukautua muutoksiin ja yllättäviin tilanteisiin onkin nykyään yksi hyvän markkinoijan perusedellytyksiä. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat Miettisen mielestä syvä kiinnostus liiketoimintaan, halu oppia digitaaliset työkalut ja hyvät taidot sisällön tuottamiseen. Ja tietenkin se, että osaa kuunnella.

Analytiikka on uuden ajan markkinoinnissa tärkeää. Yritysten pitää kerätä asiakkailta dataa ja seurata kilpailijoita. Tiedon keräämisessä on kuitenkin riskinsä; kun kaikkea voi mitata, unohtuu helposti uusiutuminen, ja jää jumiin hyväksi koettuihin ratkaisuihin. Miettisen mielestä aina välillä kannattaa heittäytyä.

 

Paula Miettinen
markkinointijohtaja,
DNA Oyj