45 % uskoo teknologian avulla pystyvänsä paremmin keskittymään todellisen lisäarvon tuottamiseen

Palvelutuotannon johtajan Pasi Ulkuniemen mukaan DNA:n Service Desk -palvelun ytimessä on sähköisen palvelujärjestelmän mahdollistava korkealuokkainen asiakaskokemus.

Vaikka digitalisaatio on nopeuttanut asiakaspalvelua ja automaatio mahdollistaa ketterän tiedonkulun, on asiakkaan palvelukokemus kuitenkin yhä kaiken ydin.  ja se muodostuu kovasta teknisestä osaamisesta sekä hyvin hoidetusta ja ajankäytöltään tehokkaasta asiakaskohtaamisesta.

Ulkuniemi arvioi, että asiakkaat ovat tulevaisuudessa valmiita maksamaan hyvästä palvelusta, mutta asiakaspalvelukohtaamisen tulisi perusasioiden selvittelyn sijaan keskittyä käsillä olevan ongelman ratkaisemiseen.

DNA:n service deskissä käytössä olevien integroitujen sähköisten palvelujärjestelmien avulla asiakas pääsee itse hallitsemaan tietoja ja selvittämään palvelun tilan, silloin kun se itselle parhaiten sopii.  Näin asiantuntijalle jää enemmän aikaa palvella asiakasta vaativimmissa asioissa ja 90 prosentissa tapauksista ongelma saadaan ratkaistua ensimmäisellä asiointikerralla.

Pasi Ulkuniemi
palvelutuotannon johtaja,
DNA Oyj