58%:n mielestä digitaaliset palvelut parantavat yrityksen ja asiakkaan välistä kommunikointia.

Markus Puukki, DNA:n tukku- ja operaattorimyynnin johtajan mukaan monien manuaalisten prosessien digitalisointi on tuonut asiakkaat lähemmäksi DNA:ta.

Digitalisaation myötä hyvän asiakaspalvelun tärkeys sekä laatu korostuvat ja yhteydenpito asiakkaaseen on helpottunut. Erilaisten rutiinitehtävien automatisointi ja pohjatietojen hyödyntäminen aina ylläpitoon ja sähköiseen laskutukseen asti ovat mahdollistaneet entistä vahvemman panostuksen asiakassuhteen lisäarvon tuottamiseen ja kehittämiseen.

Varsinkin kansainvälisellä tasolla digitalisaation edellyttämät valmiudet vaihtelevat eri markkinoilla Suomeen verrattuna. Myyjän tulee tällöin ymmärtää syvemmin asiakkaan tarpeita ja liiketoiminnan kehitysnäkymiä,  sekä valjastaa oman toimialamme osaaminen niiden tueksi. Menestyminen digitalisoituvassa markkinassa edellyttääkin ketteryyttä ja välitöntä ratkaisuhakuisuutta myynnin arjessa esimerkiksi erilaisin pikaviestiohjelmin sekä sosiaalisen median kautta.

Asiakkaat odottavan myyjällä olevan mukanaan ja jaettavissa kaikki tarvittava materiaali mobiilisti ulkomaillakin. Asiantuntijoitamme liitämme asiakastapaamiseen tarvittaessa vaikka toiselta puolelta maailmaa. Ei riitä, että tehdään muistiinpanoja ja neuvotellaan hinnasta.

Puukki korostaa, että on tärkeää rohkeasti etsiä uusia toteutusmahdollisuuksia ja säilyttää tiedonjaossa avoimuus niin asiakkaan suuntaan kuin sisäisessäkin viestinnässä.

 

Markus Puukki
tukku- ja operaattorimyynnin johtaja,
DNA Oyj