33% uskoo tulevaisuudessa tekevänsä töitä robottien kanssa

Robotiikan hyödyntäminen edellyttää laitteiden liittämistä olemassa olevaan verkkoon, jonka teollinen internet eli (Internet of Things) mahdollistaa. DNA:n kehitysjohtaja Marja Keso kertoo, kuinka IoT voi tehostaa yrityksen toimintaa.

IoT mahdollistaa verkkoyhteyden avulla laitteiden etäohjaamisen ja datan analysoimisen reaaliaikaisesti. Tiedon pohjalta voidaan esimerkiksi ennakoida laitteen tai koneen huoltoajankohtia. Eri lähteistä tulevaa datavirtaa voidaan prosessoida helposti luettavaan muotoon, jonka pohjalta voidaan tuottaa tunnuslukuja sekä tilannekatsauksia yrityksen liiketoiminnasta.

Tiedon tuottamisen lisäksi IoT parhaimmillaan tehostaa yrityksen toimintaa tai tekee siitä jopa ympäristöystävällisempää. Marja Keso antaa esimerkkinä DNA:n asiakkaan, jonka jätesäilöön asennettava sensori seuraa täyttöasetta ja lähettää tiedon palvelimelle. Palvelin puolestaan laskee optimaalisen tyhjennysvälin ja reitit jäteautoille. Näin säiliöt tyhjennetään oikeaan aikaan ja vältytään turhalta ajolta.

Valmistava teollisuus on hyödyntänyt sen mahdollisuuksia jo pitkään. IoT:n tuotteistaminen on tulevaisuutta, jota mietitään jo nyt aktiivisesti eri toimialoilla.

Keson mukaan ei ole yhtä ainoaa tapaa tuotteistaa IoT:n vertikaaliratkaisuja. Kaikille toimialoille sopiva horisontaalitarpeen hyvin tehty vakiotuotteistus sen sijaan lisää sekä käyttöönottojen nopeutta, turvallisuutta että kustannustehokkuutta.

Marja Keso
kehitysjohtaja,
DNA Oyj