38%:n mielestä työpaikalla hyödynnetään hyvin uusinta teknologiaa.

DNA Oyj:n tietohallintojohtaja Janne Aalto on uransa aikana nähnyt, kuinka informaatioteknologia on saanut yhä tärkeämmän roolin kaikessa liiketoiminnassa. Digitalisaatio on muuttanut niin liiketoiminnan prosesseja kuin myytäviä palveluitakin. IT-osaamisen tärkeys lävistää koko yritystoiminnan kentän; nykyään se on välttämätöntä perinteistenkin alojen yrityksille.

Aloittaville yrityksille digitaalinen ajattelu ja uuden työn kulttuuri tulee luonnostaan, mutta vanhoille yrityksille suuri muutos on väistämätön. Useilla yrityksillä on käytössään vanhat järjestelmät, jotka on uskallettava modernisoida. Kun on määritelty, miten asiakasta halutaan palvella, tarvitaan oikeat järjestelmät ja teknologiat toteuttamaan tavoite. Näihin muutoksiin liittyvät riskit ovat suuria, mutta vaihtoehtoja ei ole.

Digitalisoituminen edellyttää myös joustavia, integroituvia ja usein avoimia teknologioita: kaikkea sitä, mitä perinteisten IT-järjestelmien taustalla ei ole. Siksi nykyiset tietojärjestelmät ovat useimmille yrityksille suurimpia esteitä ja pullonkauloja.

 

Janne Aalto
tietohallintojohtaja,
DNA Oyj