63%:n mielestä uusi teknologia sekä uudet ratkaisut vähentävät rutiininomaisia työtehtäviä.

DNA:n strategiajohtaja Christoffer von Schantzin mukaan digitalisaatio tuo mukanaan uusia tapoja tehdä työtä ja vastata asiakkaiden tarpeisiin. Suurilla asiakasmäärillä oikeiden työkalujen merkitys korostuu. Nykyisillä menetelmillä asiakkaan tausta voidaan selvittää kattavasti hetkessä, joten reagointi on nopeaa.

- Digitalisaatiohan tarkoittaa hauskempaa työtä. Tylsät rutiinihommat automatisoituvat, joten todelliseen vuorovaikutukseen ja asiakaspalveluun jää enemmän aikaa, sanoo DNA:n strategiajohtaja Christoffer von Schantz.

Uusi työ tekee vuorovaikutuksesta monimuotoisempaa. Von Schantzin mukaan innovaatiot syntyvät ideoiden yhteentörmäyksistä. Hän pitää tärkeänä, että kun uudet välineet mahdollistavat etätyön, tehdään fyysisistä työtiloista houkuttelevia ja spontaaneihin kohtaamisiin kannustavia.

Uudella teknologialla on roolinsa myös ideoiden kehittymisessä valmiiksi tuotteiksi. Kattavat  verkot, hyvät päätelaitteet ja nopeat käyttöliittymät mahdollistavat globaaleilla markkinoilla toimimisen mistä tahansa maailmankolkasta.

 

Christoffer von Schantz
strategiajohtaja,
DNA Oyj