HUOLETONTA LIIKETOIMINTAA KATTAVILLA TIETOTURVARATKAISUILLA

Tehokas suoja palvelunestohyökkäyksiä vastaan

DNA DDoS Protection (DDoS, Distributed Denial of Service) suodattaa ja heikentää palvelunestohyökkäykset DNA:n runkoverkossa. Suojauksen ansiosta internet-yhteyttä käyttävät palvelut voivat toimia normaalisti hyökkäyksestä huolimatta.

Verkkopalveluiden toimivuus on kriittistä yhä useammalle yritykselle. Digitalisoituneessa liiketoiminnassa verkkopalveluiden katkokset aiheuttavat merkittäviä tappioita, mikäli verkkokauppa, tilaus- tai varausjärjestelmät tai toiminnanohjausjärjestelmät ovat alhaalla.

Palvelunestohyökkäyksiä tapahtuu Suomessa kymmeniä tuhansia vuodessa. Palvelunestohyökkäys (Denial of Service - DoS) – pyrkii lamauttamaan hyökkäyksen alla olevan järjestelmän toiminnan. Hyökkäyksissä ylikuormitetaan tyypillisesti tietoliikenneyhteyden kapasiteetti tai verkkolaitteen tai palvelimen käsittelykapasiteetti, jolloin liiketoiminnalle tärkeä hyötyliikenne häiriintyy tai estyy. Hajautettu palvelunestohyökkäys (DDoS) toteutetaan usein kaapattujen laitteiden bottiverkoilla, jossa hyökkääjä hallitsee keskitetysti jopa tuhansia laitteita.

Palvelunestohyökkäyksiltä tulee suojautua operaattorin runkoverkossa, jossa on kapasiteettia suuremmankin hyökkäyksen vastaanottoon. Palvelunestohyökkäysten heikennys toteutetaan DNA:n runkoverkossa monitasoisella suojauksella. Palvelun sensorit analysoivat liikennettä ja tunnistavat mahdolliset hyökkäykset. Liikennemäärän äkillinen kasvu tai saman liikenteen epätavallisen runsas esiintyminen ovat merkkejä hyökkäyksestä.

Hyökkäys torjutaan jo DNA:n runkoverkon reunalla, jolloin hyökkäysliikenne ei tuki yrityksen internetliittymää, palomuuria tai muita laitteistoja, joilla verkon palvelut on toteutettu. Hyökkäyksestä huolimatta palomuuri ja internetin käyttäjille palveluita tarjoavat palvelimet voivat toimia normaalisti omissa tehtävissään.
Palvelu tunnistaa ja suodattaa yleisimmät palvelunestohyökkäykset sekä suorittaa aktiivisia toimenpiteitä hyökkäyksen pysäyttämiseksi. Keskeisessä roolissa oleva pesuri poistaa ylimääräistä hyökkäysliikennettä ja edesauttaa palveluiden normaalia toimintaa. Internet-yhteydet kannattaa aina suojata palvelunestohyökkäyksiltä.

Asiakashyödyt

Huoletonta ja jatkuvaa liiketoimintaa verkossa palvelun heikentäessä palvelunestohyökkäyksen jo DNA:n runkoverkossa.

Helppous ja nopeus automaattisilla hyökkäysten havainnointi- ja heikennystoimenpiteillä.

Täydentävät tuotteet

Palomuuri suojaa tehokkaasti yrityksen internet-yhteyden, palvelimet, tietokannat, sovellukset ja työasemat verkon uhkilta.

Internet-yhteydet kannattaa suojata palvelunestohyökkäyksiltä jo DNA:n runkoverkossa.

Tietoturvan uusi muoto - lue lisää

Harkitsetko? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä yrityksellesi sopiva ratkaisu.