"Lisää rohkeutta kaikkeen tekemiseen", kehottaa DNA:n Vesa Vuoti

Kun ammattina on riskienhallinta ja yritysturvallisuus, voi hyvällä omallatunnolla puhua vastuullisesta riskinotosta ja sen tuomista eduista. DNA:n hallinto- ja turvallisuusosaston vetäjä Vesa Vuoti peräänkuuluttaa yrityksiltä enemmän uskallusta, koska muutoksen vastaiset asenteet jarruttavat menestystä.

- Kaipaan rohkeutta kaikkeen tekemiseen, Vuoti kertoo. – Uusien ideoiden toteuttamiseen löytyy kyllä tekniset ratkaisut, mutta jäykät asenteet jarruttavat kehitystä.

Vuoti muistuttaa, että rohkeaa yrityskulttuuria rakennettaessa olennaista on terve suhtautuminen epäonnistumisiin. Vuoti vihjaa, että muutosprosessi kannattaa ajatella pilotoimisena; tällöin epäonnistuminen on sisäänrakennettua. Pilotoimisen luonteeseen kuuluu, että kokeillaan ja korjataan.

- Ajatellaan, että kokeilet jotain uutta, mutta se ei mene, niin kuin odotit. Onko se silloin epäonnistumista vai normaalia työtä, Vuoti kehottaa miettimään.

Työntekijä kaipaa luottamusta

Useissa yrityksissä toivotaan nyt henkilökunnalta yrittäjähenkisyyttä. Tässäkin hyvä ajatus kaatuu usein rohkeuden puutteeseen: halutaan vastuunottoa, muttei uskalleta antaa vapautta. Vuoti korostaa, että kaikki lähtee luottamuksesta. Luottamus työntekijään pitää osoittaa, ja hänelle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa omiin tavoitteisiinsa.

Henkilöstölle voi osoittaa luottamusta myös ottamalla heidät mukaan kehittämään työympäristöä. Uudet työn myötä käyttöön otettavat työkalut tekevät kaikkien mielipiteen kuulemisesta helppoa, kunhan keskustelu saadaan käyntiin.

Toimi ennen kilpailijoitasi

- Uusia toimintamalleja etsitään nyt kaikkialla, niin yritys- kuin julkisellakin puolella. Upeat mahdollisuudet ovat kaikkien saatavilla. Kyse on vain siitä, kuka uskaltaa tarttua niihin, linjaa Vuoti.

Vuoti uskoo, että keinoja toiminnan kehittämiseen löytyy kyllä, mutta muutosta pelätään liikaa. Yritysjohtajat jännittävät tuloksia ja asiakkaiden reaktioita, henkilöstö pelkää arjen muuttumista. Vuoti muistuttaa kuitenkin, että kehittäminen jatkuu matkan varrella. Uuden ei tarvitsekaan olla kerralla valmista.

JULKAISTU: 20.8.2015