Digitaalisaatiolla rutiinihommat historiaan – ja asiakas palvelun keskiöön, neuvoo DNA:n Markus Puukki

Markus Puukki, DNA:n tukku- ja operaattorimyynnin johtaja, kuvaa digitalisaation tuoneen mukanaan monia hyötyjä, jotka näkyvät vahvasti DNA:n päivittäisessä myyntityössä. Monien manuaalisten prosessien digitalisointi on tuonut asiakkaat lähemmäksi DNA:ta.

Asiakas lähellä

Digitalisaation myötä hyvän asiakaspalvelun tärkeys sekä laatu korostuvat. Samalla myös sisäinen tiedonjako läpi tuotantoketjun on parantunut, ja yhteydenpito asiakkaaseen on helpottunut.

Vielä 2000-luvun alussa DNA:lla vastaanotettiin tarjouspyyntöjä asiakkailta jopa kirjeitse, ja kaikki tiedot siirrettiin käsin järjestelmään pelkästään tarjouksen tekemistä varten. Tämän tyyppisten rutiinitehtävien automatisointi ja pohjatietojen hyödyntäminen aina ylläpitoon ja sähköiseen laskutukseen asti, ovat mahdollistaneet entistä vahvemman panostuksen asiakassuhteen lisäarvon tuottamiseen ja kehittämiseen.

“Voidaan kiistatta sanoa, että digitalisaatio tuo palveluidemme ostajan lähemmäksi meitä. Tuotteet ovat globaalisti harmonisoituneet ja myyjän työn sisältö on korostunut: nyt vaaditaan asiantuntijan syväosaamista ja ymmärrystä toimialamme roolista digitalisaation arvoketjuissa”, Puukki toteaa.

Etunojassa kehittämässä koko toimialaa

DNA haluaa olla etunojassa koko toimialan kehittämisessä, ja siksi se seuraa tiiviisti uusien liiketoimintamalliensa mahdollistavia hankkeita, sekä kansallisen ja kansainvälisen sääntelyn edistymistä. Suomen ja Itämeren alueella mahdollistamme laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut eri verkkoteknologioin digitalisoituville liiketoiminnoille.

Varsinkin kansainvälisellä tasolla digitalisaation edellyttämät valmiudet vaihtelevat eri markkinoilla Suomeen verrattuna. Myyjän tulee tällöin ymmärtää syvemmin asiakkaan tarpeita ja liiketoiminnan kehitysnäkymiä,  sekä valjastaa oman toimialamme osaaminen niiden tueksi. Menestyminen digitalisoituvassa markkinassa edellyttääkin ketteryyttä ja välitöntä ratkaisuhakuisuutta myynnin arjessa. Asiakkaat odottavan myyjällä olevan mukanaan ja jaettavissa kaikki tarvittava materiaali mobiilisti ulkomaillakin. Asiantuntijoitamme liitämme  asiakastapaamiseen tarvittaessa kattavien roaming-sopimustemme avulla vaikka toiselta puolelta maailmaa. Ei riitä, että tehdään muistiinpanoja ja neuvotellaan hinnasta.

Puukki korostaa, että on tärkeää rohkeasti etsiä uusia toteutusmahdollisuuksia ja säilyttää tiedonjaossa avoimuus niin asiakkaan suuntaan kuin sisäisessäkin viestinnässä.

“Eikä pelkästään keskittyä kotimaahan, vaan lähestyä myös EU:n sisämarkkinoita mahdollisuutena.”

JULKAISTU: 17.9.2015