"Digiajan markkinointi vaatii uteliaisuutta ja herkkiä korvia" kertoo DNA:n Paula Miettinen

Digitalisaatio on muuttanut markkinoinnin ja myynnin lähtökohtia. Verkkoon siirryttäessä asiakas äänestää koko ajan jaloillaan. Nyt markkinoijan tulee olla ennen kaikkea hyvä kuuntelija, uskoo DNA:n yrityspuolen markkinointijohtaja Paula Miettinen.

DNA:n yritysmarkkinoinnin johtaja Paula Miettinen on nähnyt markkinoinnin muuttuvan digitalisaation myötä. Ajattelun painopiste on siirtynyt täysin, kun viestien tulva on valtava, ja asiakkaalla on omat kanavansa ja verkostonsa, joiden kautta hän hakee tietoa.

- Ennen markkinointi loi WOW-ilmiöitä, joihin se imi asiakkaita. Nyt markkinoijan on löydettävä tiensä asiakkaan omiin kanaviin, sanoo Miettinen.

Digitalisoituneessa maailmassa asiakas löytää itse tiedot tuotteista ja palveluista, joten markkinointiin pitää löytää uusia sisältöjä. Miettisen mukaan tämä toteutuu parhaiten seuraamalla ajankohtaista keskustelua, ja etsimällä siitä aiheita, joihin markkinoijalla on annettavaa. Erilaisten keskustelufoorumien ja ajatusjohtajien seuraaminen on tärkeää kiinnostavimpien teemojen löytämiseksi.
 

Perinteisestä tuotemyynnistä siirrytään asiakkaan auttamiseen

Kun markkinoinnin rooli muuttuu, täytyy myös myynnin muuttua. Asiakas tutustuu nykyään tuotteeseen omaehtoisesti verkossa, joten myyntiprosessi alkaa jo ennen myyjän tapaamista. Jos markkinoinnissa keskitytään kiinnostaviin keskusteluihin tuotteen ylistämisen sijaan, tulee myynnin jatkaa samalla linjalla.

- Perinteinen tuotemyynti vaihtuu konsultatiiviseen asiakkaan auttamiseen. Tällöin myyjien tulee todella tietää, mistä alalla puhutaan. Meillä DNA:lla markkinoinnin puoli sparraa myyntiä trendeistä, teknologiasta ja markkinatilanteesta, Miettinen kertoo.

Hyvä markkinoija uskaltaa heittäytyä

Analytiikka on uuden ajan markkinoinnissa tärkeää. Yritysten pitää kerätä asiakkailta dataa ja seurata kilpailijoita. Tiedon keräämisessä on kuitenkin riskinsä; kun kaikkea voi mitata, unohtuu helposti uusiutuminen, ja jää jumiin hyväksi koettuihin ratkaisuihin. Miettisen mielestä aina välillä kannattaa heittäytyä.

- Kun lähdetään kokeilemaan jotain uutta, ovat mutu-tuntuma, rohkeus ja kokemus tärkeitä. Pitää myös olla valmis luopumaan ideoista, jotka eivät toimi. Prosessit ovat nykyään ketteriä, linjaa Miettinen.

Kyky mukautua muutoksiin ja yllättäviin tilanteisiin onkin nykyään yksi hyvän markkinoijan perusedellytyksiä. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat Miettisen mielestä syvä kiinnostus liiketoimintaan, halu oppia digitaaliset työkalut ja hyvät taidot sisällön tuottamiseen. Ja tietenkin se, että osaa kuunnella.

JULKAISTU: 28.5.2015