Digitalisaatio avasi uuden kanavan keskustelulle – yrityksiltä tarvitaan nyt rohkeaa vaikuttamista, neuvoo DNA:n Anna Anttinen

DNA käy sille tärkeiden sidosryhmien ja vaikuttajien kanssa jatkuvaa keskustelua siitä, miten suomalaista tietoyhteiskuntaa voisi rakentaa ja kilpailukykyä edistää. Vaikuttajaviestinnän asiantuntija Anna Anttinen kehottaa yrityksiä tarttumaan rohkeasti digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat tuoneet mukanaan avoimen vaikuttamisen haasteet ja mahdollisuudet. Anna Anttisen mukaan onnistunut dialogi edellyttää yritykseltä vastuullisuutta, jatkuvaa läsnäoloa ja kontekstin ymmärrystä.  

- Sosiaalinen media mahdollistaa ihmisläheisemmän ja kohdennetumman viestinnän suoraan myös yritysten, sen asiakkaiden ja vaikuttajien välille. Yritysten läsnäolo myös somessa on parhaimmillaan monenvälistä, avointa vuorovaikutusta.

Monimutkaistuva maailma tarvitsee digitulkkeja

Sosiaalinen media on avannut vaikuttamiselle entistä nopeampia ja läpinäkyvämpiä kanavia, vaikka henkilökohtaiset verkostot ja tapaamiset kasvokkain ovat yhä tärkeä osa vuorovaikutusta. 

Kun päätöksenteko, asiat ja niiden vaikutukset ovat yhä monimutkaisempia, lobbarin rooli on tehdä asiat ymmärrettävämmiksi vaikuttajille. Anttinen tiimeineen toimiikin eräänlaisina digitalisaatiotulkkeina yhtiön ja toimialan sääntelyyn liittyvien sidosryhmien välillä ja tekee näin päättäjille ymmärrettävämmäksi sääntelyn vaikutuksia liiketoimintaan.

- DNA:lla läsnäolo sosiaalisessa mediassa on kuitenkin koko henkilöstön asia, ja somessa toimimiseen on tarjolla myös koulutusta. Myös johto on esimerkillisesti läsnä eri kanavissa, Anttinen kertoo.

Mobiilialan kasvu edellyttää viisasta viestintäpolitiikkaa

Suomessa nautitaan maailman edullisimmista ja laadukkaimmista mobiilipalveluista, silti ala on edelleen hyvin säännelty. DNA on vahvasti mukana luomassa Suomen edelläkävijäasemaa kehittämällä edistyksellisiä viestintäyhteyksiä, palveluita ja ylläpitämällä kriittistä infrastruktuuria.

- Digitalisaatio ja siitä johtuvat ilmiöt ovat valtava, globaali voima, jota ei voi eikä pidä pysäyttää. Jos kuitenkin haluamme, että Suomen kilpailukyky säilyy kiihtyvässä kilpailutilanteessa ja saamme kasvua, työtä ja parempia palveluita kaikille, tarvitaan viisasta viestintäpolitiikkaa sekä jo olemassa olevan sääntelyn purkua, Anna Anttinen muistuttaa.

JULKAISTU: 29.10.2015