Uuden työn Mahdollistajat

Työn muutokselle asetetaan tavoitteita tuottavuuden kasvuun, kestävään kehitykseen, työhyvinvointiin ja työnantajaimagoon liittyen. Uusi työ edellyttää liiketoiminnan digitalisoitumista ja palveluiden integroitumista joustavaksi toiminta-alustaksi. Näin mahdollistuu ajasta ja paikasta riippumaton, innovatiivinen ja rikastava toimintaympäristö työnteolle.

DNA mahdollistaa uudenlaisten sosiaalisten työtapojen täysimittaisen hyödyntämisen yrityksissä. Huomioimme kuluttajistumisen mukanaan tuomat toimintamallimuutokset ja haluamme olla asiakkaidemme tukena toimintakulttuurin muutoksissa.

Lue miten DNA:n omat asiantuntijat hyödyntävät digitalisaation monia mahdollisuuksia omassa työssään ja miten he näkevät työn muutoksen.

Kaikki yrityksen työntekijät ovat viestijöitä

Nykyiset sähköiset ratkaisut mahdollistavat sen, että ihmisiä on helpompi tavoittaa. Vaikka välineet ovat kehittyneet, ei tarve vuorovaikutukselle ja tiedonjaolle ole muuttunut. DNA:n viestintäjohtaja Vilhelmiina Wahlbeck uskoo, ettei kasvokkain viestintää korvaa mikään.

Lue lisää

Asiakaskokemus on kohtaamisten, tunteiden ja asiantuntijuuden summa – myös verkossa kaivataan osaavaa palvelua

Asiakaskokemus on kohtaamisten, tunteiden ja asiantuntijuuden summa – myös verkossa kaivataan osaavaa palvelua, toteaa DNA:n palvelutuotannon johtaja Pasi Ulkuniemi.

Lue lisää

Digitalisaatio avasi uuden kanavan keskustelulle – yrityksiltä tarvitaan nyt rohkeaa vaikuttamista

DNA käy sille tärkeiden sidosryhmien ja vaikuttajien kanssa jatkuvaa keskustelua siitä, miten suomalaista tietoyhteiskuntaa voisi rakentaa ja kilpailukykyä edistää. Vaikuttajaviestinnän asiantuntija Anna Anttinen kehottaa yrityksiä tarttumaan rohkeasti digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Lue lisää

Digitaalisaatiolla rutiinihommat historiaan – ja asiakas palvelun keskiöön

Markus Puukki, DNA:n tukku- ja operaattorimyynnin johtaja, kuvaa digitalisaation tuoneen mukanaan monia hyötyjä, jotka näkyvät vahvasti DNA:n päivittäisessä myyntityössä. Monien manuaalisten prosessien digitalisointi on tuonut asiakkaat lähemmäksi DNA:ta.

Lue lisää

"Lisää rohkeutta kaikkeen tekemiseen", kehottaa DNA:n Vesa Vuoti

Kun ammattina on riskienhallinta ja yritysturvallisuus, voi hyvällä omallatunnolla puhua vastuullisesta riskinotosta ja sen tuomista eduista. DNA:n hallinto- ja turvallisuusosaston vetäjä Vesa Vuoti peräänkuuluttaa yrityksiltä enemmän uskallusta, koska muutoksen vastaiset asenteet jarruttavat menestystä.

Lue lisää

"Asiakas näkee parhaiten, miten yritys pärjää digimaailmassa" tietää DNA:n Janne Aalto

DNA Oyj:n tietohallintojohtaja Janne Aalto on uransa aikana nähnyt, kuinka informaatioteknologia on saanut yhä tärkeämmän roolin kaikessa liiketoiminnassa. Digitalisaatio on muuttanut niin liiketoiminnan prosesseja kuin myytäviä palveluitakin.

Lue lisää

"Digiajan markkinointi vaatii uteliaisuutta ja herkkiä korvia" kertoo DNA:n Paula Miettinen

Digitalisaatio on muuttanut markkinoinnin ja myynnin lähtökohtia. Verkkoon siirryttäessä asiakas äänestää koko ajan jaloillaan. Nyt markkinoijan tulee olla ennen kaikkea hyvä kuuntelija, uskoo DNA:n yrityspuolen markkinointijohtaja Paula Miettinen.

Lue lisää

"Kun tylsät rutiinihommat automatisoituvat, aikaa jää todelliseen vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa" visioi DNA:n von Schantz

DNA:n strategiajohtaja Christoffer von Schantz näkee digitaalisuuden mukanaan tuomat uuden työn mahdollisuudet ennen kaikkea parempana asiakaspalveluna. Myös asiakkaiden tarpeisiin reagointi on digitalisaation myötä nopeutunut.

Lue lisää

Yritysliiketoiminnan johtaja Hannu Rokka luottaa katsekontaktin voimaan – vaikka videon välityksellä

DNA:n Hannu Rokan mukaan johtaminen on vuorovaikutusta. Johtamiseen on saatu digitalisaation myötä uusia työkaluja, mutta avoin ja läpinäkyvä keskusteluyhteys on edelleen kaiken perusta.

Lue lisää

DNA:n Jukka Leinonen uskoo mutkattomaan työhön: "Luota työntekijän arviointikykyyn etätyössä"

Uusi teknologia on tehnyt työelämästämme nopeampaa, rajattomampaa ja liikkuvampaa. DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen luottaa uuden tekniikan mahdollisuuksiin, kun tekniikka ja laitteet sitovat työntekijän enää harvoin paikkaan tai aikaan.

Lue lisää