SNELLMAN PRO

Snellman Pro haluaa vähentää ammattikeittiöiden hävikkiä

Snellman Pro haluaa tarjota korkealaatuisia tuote- ja palveluratkaisuja ammattikeittiöille. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2017 24 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti 22 henkeä. Snellman Pro on yksi viidestä Snellman-konsernin tytäryhtiöstä, ja se tarjoaa koko konsernin liha- ja valmisruokatuotteita – kuten Kokkikartanon valikoimaa - ammattikeittiöiden käyttöön.

Kilpailu alalla on kovaa ja Pron tavoite on kasvaa tuotemyyjän roolista ammattikeittiöiden kumppaniksi. Jotta kumppanuus koetaan ylivertaiseksi, täytyy Pron kyetä tarjoamaan tuote- ja palveluratkaisuja, jotka tuottavat asiakkaalle selkeästi mitattavia hyötyjä.

Tästä syntyi myös #iotnextlevel-haaste: miten vähentää ammattikeittiöiden hävikkiä tuomalla älyä tuotanto - ja toimitusprosessiin. Se on ongelma, jota yksittäinen tuotantoketjun toimija ei voi yksinään ratkaista. Samalla se vaatii myös datan ja tiedon jakamista aivan uudella tavalla. Tämä onnistuu vain teollisen internetin ratkaisujen kautta, eli tuomalla prosessiin mukaan sensoreiden, yhteyksien ja älyn lisäksi täysin uudenlaista yhdessä tekemisen kulttuuria.

Snellman Pron tuomari ja mentorit

Annika Vainio, Toimitusjohtaja

Snellman Pro on tehnyt ketterää kehitystä jo aiemmin, nyt mukaan tuodaan myös digitalisaatio.

Snellman Pro on tehnyt ketterää kehitystä jo aiemmin, nyt mukaan tuodaan myös digitalisaatio

Snellman Pro haluaa tarjota korkealaatuisia tuote- ja palveluratkaisuja ammattikeittiöille. Kilpailu alalla on kovaa ja Pron tavoite on kasvaa tuotemyyjän roolista ammattikeittiöiden kumppaniksi. Jotta kumppanuus koetaan ylivertaiseksi, täytyy Pron kyetä tarjoamaan tuote- ja palveluratkaisuja, jotka tuottavat asiakkaalle selkeästi mitattavia hyötyjä.

”Ruoan ja toiminnan kehittäminen tapahtuu meillä aina asiakkaan tarpeet edellä: tavoitteena on luoda asiakkaillemme lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Tämä ei onnistu, jos emme ymmärrä, mitä asiakas tarvitsee. Emme siis voi ottaa valmiita ratkaisuja hyllystä, vaan ne täytyy kehittää yhdessä. Olemme käyneet monen monta asiakaskeskustelua ymmärtääksemme heidän tarpeensa ja palvelumuotoilun ideologian mukaisesti lähteneet toteuttamaan ratkaisuja yhdessä. Yhteistyöhön liittyy olennaisena osana datan ja tiedon keruu asiakkaalta, jotta osaamme tehdä fiksuja, kustannustehokkaita tuotteita.”

Snellman Pro tulee tarjoamaan ammattikeittiöille niiden toiveiden mukaisesti yhä enemmän valmiimpia ruokatuotteita ja pitkälle kehitettyjä ruokaratkaisuja. Tuotetarjonnan jalostusaste siis kasvaa. Samalla myös yhteistyö tiivistyy, kun pelkkien tuotteiden sijaan myydään koko ruoantuotantoprosessin läpi kulkevia ratkaisuja.

”Meidän tulee miettiä, miten asiat voi tehdä nopeammin, fiksummin ja eri tavalla kuin ennen. Jo nyt olemme tehneet palvelumuotoilun avulla uudenlaista kehitystyötä, jossa idea-aihiosta kehitetään tuote nopeasti asiakkaan kommentoitavaksi. Palautteen perusteella tuotetta kehitetään lisää, ja pyritään näin ratkaisemaan haaste yhdessä. Kumppaneiden kanssa yhdessä tapahtuvan jatkuvan dialogin kautta aiomme kehittää myös digiratkaisuja”, kertoo Vainio.

Tuomas Tahvanainen, Aluemyyntipäällikkö

Olemme #iotnextlevel-hankkeiden kanssa vielä alkuvaiheessa.

Tuomas Tahvanainen

Tuomas Tahvanainen on Snellman Pron aluemyyntipäällikkö, joka vastaa Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ravintola-asiakkuuksista sekä muutamasta suuremmasta valtakunnallisesta ketjusta. Hän on päivittäin tekemisissä asiakkaiden kanssa, olipa kyse sitten uusien tuotteiden esittelystä tai uuden liikeidean kehittelystä. Tällä hetkellä Snellmanilla on käytössä vain tyypillisiä pk-yrityksen digityökaluja, kuten kotisivut ja chatti. #iotnextlevel-hankkeen myötä Tuomas uskoo tämän muuttuvan.

”Odotan todella paljon sitä, että pääsen tekemään töitä eri alojen huippuosaajien kanssa. Kun oman hiekkalaatikon ulkopuolelta tulee uusia tekijöitä, niin siitä syntyy todennäköisesti jotakin täysin uutta ja innovatiivista – ehkä alkuun hullultakin tuntuvaa.”

Tuomaksen mielestä kaikki uusi hiekka on tervetullutta, koska laatikon ulkopuolelta asioita ei nähdä itsestäänselvyyksinä. Paras onnistuminen olisi saada #iotnextlevel-hankkeen tuloksena työkalu, jolla asiakkaat voisivat kehittää omaa liiketoimintaansa. Samalla tällainen työkalu piristäisi myös omaa tekemistä. Kehityshanke ulkopuolisten kanssa on joka tapauksessa oppimisprosessi, jonka jälkeen on helpompaa käynnistää uusia, samantyyppisiä hankkeita myös sisäisesti.

Jukka Heikkilä, Avainasiakaspäällikkö

Ulkopuoliset #iotnextlevel-asiantuntijat näkevät työmme eri tavalla.

Jukka Heikkilä

Jukka Heikkilä vastaa Snellman Prolla valtakunnallisista ketjuista. Käytännössä hän kuuntelee herkällä korvalla asiakkaiden palautetta ja toiveita, sekä käy heidän kanssaan läpi hinnoittelua ja tuotepalettia. Jukka odottaa #iotnextlevel-hankkeelta erityisellä mielenkiinnolla elintarvikealan ulkopuolelta tulevien ihmisten ideoita.

”He näkevät varmasti aivan eri tavalla sen, mitä me oikein teemme työksemme. Toivottavasti tulee paljon meitä haastavia kysymyksiä: miksi te teette näin, onko tähän muuta syytä kuin perinne tai tottumus. Tämän seurauksena saadaan haasteisiin varmasti ihan erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja, kuin mitä olisi itse osattu miettiä.”

Jukan mukaan paras lopputulos #iotnextlevel-hankkeesta olisi aito, euromäärissä mitattava ratkaisu asiakkaan arkeen. Vielä parempaa olisi, jos löydetyn ratkaisun kehittämistä voitaisiin jatkaa myös syksyn jälkeen. Asiakkaiden Jukalle esittämät haasteet muuttuvat jatkuvasti, joten myös ratkaisujen täytyy kehittyä.

Peter Kinnunen, Myyntijohtaja

Paras #iotnextlevel-lopputulos olisi konkreettinen työkalu.

Peter Kinnunen

Peter Kinnunen vetää Snellmanin myyntiä, eli hän viettää päivänsä niin omien myyjien kuin asiakkaidenkin kanssa. Hän odottaa innolla yhteistyötä #iotnextlevel-hankkeen kolmen ammattilaistiimin kanssa. Oman osaamisen yhdistäminen toimialan ulkopuolisten kehittäjien kanssa on innostavaa, koska lopputulos voi olla hyvinkin yllättävä ja toimiva.

”Meillä on digitalisaatio hieman lapsen kengissä vielä. Perusasiat ovat kunnossa, ja asiasta puhutaan strategiatasolla, mutta nyt aletaan tehdä sitä käytännössä. Me olemme oman toimialamme ammattilaisia, ja on mahtavaa nähdä, mitä nämä digipuolen kompetenssin omaavat tiimit tuovat tähän yhtälöön.”

Parasta #iotnextlevel-hankkeessa on Peterin mielestä uusien asioiden oppiminen, ja niiden vieminen konkreettisiksi työkaluiksi ja tuloksiksi. Aiemmissa kehitysprojekteissa hän on havainnut, että projektiin sitoutuminen on yleensä paras ennusmerkki sen onnistumisesta. Ainakaan Snellman Prolla menestys ei jää siitä kiinni, koska #iotnextleveliä ja sen tuloksia odotetaan todella innolla.

Lisää IoT:stä

TinyML-ohjelmistot on tarkoitettu toimimaan hyvin vaatimattomalla raudalla. Kuvan laitteessa on pieni kamera sekä sovellus, joka ottaa kuvia ja kykenee esineiden tunnistukseen kohtuullisessa ajassa. Kuva: Telenor
8/2021 DNA Business

Kuinka tehdä pienistä antureista älykkäitä? – Telenorin tutkimusyksikkö työstää seuraavaa vallankumouksellista IoT-innovaatiota

DNA on ollut osa Telenor-konsernia vuodesta 2019.
7/2021 DNA Business

Wi-Fi 6 pähkinänkuoressa – kolme poimintaa uudesta standardista

Langattoman lähiverkon käyttäjät lisääntyvät vauhdilla.

DNA IoT Starterkit - Löydä IoT:n mahdollisuudet

DNA IoT Starter Kit sisältää yhteydet ja laitehallinnan DNA:n kattavassa mobiiliverkossa.

Data on valtaa – kunhan sen muuttaa älykkääksi palveluksi

Ota askel lähemmäksi omaa älykästä palveluasi.