FINNSEMENTTI

Finnsementin haaste: ennaltaehkäistä laiterikot tehtaalla

Jo yli satavuotias Finnsementti valmistaa tänäkin päivänä suurimman osan kaikesta Suomessa käytettävästä sementistä. Finnsementin Paraisten sementtitehtaalla perinteistä valmistusprosessia tehostetaan nyt digitalisaation keinoin.

Kerran vuodessa tehtävää huoltoseisokkia lukuun ottamatta Finnsementin massiivisen klinkkeriuunin ja muiden koneiden pitäisi pyöriä tehtaalla vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Mutta laiterikot voivat keskeyttää tuotannon ja odottamattomat katkokset tuotannossa tulevat kalliiksi.

Sementtitehtaan johto, kunnossapito- ja koneinsinöörit sekä muut tehtaan työntekijät yhdistävät nyt toimialaosaamisensa parhaiden IoT-asiantuntijoiden ja DNA:n mentoreiden kanssa uudenlaisten digitaalisten ratkaisujen löytämiseksi.

#iotnextlevel-kilpailussa Finnsementin haasteena on tunnistaa, minkälaista dataa pitäisi mitata tehokkaamman ennakoivan huoltotyökalun rakentamiseksi.

Tutustu Finnsementin tuomariin ja mentoreihin

Tommy Ranta, Tehdaspäällikkö

#iotnextlevel voi tuoda vain hyötyjä.

Finnsementin Tommy Ranta: #iotnextlevel voi tuoda vain hyötyjä

Sementtiä valmistetaan perinteisin menetelmin, eikä valmistusprosessin ytimessä monikaan asia ole muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana. Tommy Ranta toimii Finnsementin Paraisten tehtaan tehdaspäällikkönä ja kartoittaa seuraavan vuosikymmenen kehitystarpeita.

"Toimiala on ollut pitkään hyvin staattisessa tilassa, eikä mitään isoja innovaatioita ole syntynyt. Pidemmän aikavälin haaste on se, miten voimme pysyä kehityksessä mukana ja viedä toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan."

Paraisten tehtaalla on tuotettu sementtiä yli sata vuotta, ja suurimpana haasteena on tuotantokoneiden vanheneminen. Sementtiteollisuuden investoinnit tehdään vuosikymmeniksi, joten vanheneva laitekanta täytyy pitää mahdollisimman hyvässä kunnossa. Finnsementin haaste #iotnextlevel-kilpailussa liittyy juuri tähän tavoitteeseen.

"Näen, että digitalisaation avulla ja hyödyntämällä internet of thingsiä, pystymme paremmin reagoimaan ongelmiin ja laiterikkoihin."

Finnsementillä on aiemmin viety joitakin digitalisaatiohankkeita läpi, viimeisimpänä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Ranta odottaakin #iotnextlevel-kilpailun tuloksia innokkaana.

"Me jäämme usein kiinni vanhoihin kierteisiin. Toivon, että saamme uutta lähestymiskulmaa olemassa oleviin ongelmiin. En oikeastaan näe, että tässä voi epäonnistua. Kaikki tieto, mitä tästä saadaan, on meille hyödyksi."

Juuso Puska, Kunnossapitoinsinööri

Valtava datamäärä asettaa valtavia haasteita.

Juuso Puska

Kunnossapitoinsinööri Juuso Puska on yksi Finnsementin #iotnextlevel-haasteeseen osallistuvista mentoreista. Haasteen aikana hän työskentelee ratkaisutiimien kanssa, ja kehittää digitaalisia ratkaisuja tuotantoprosessien toimintavarmuuden parantamiseksi.

Puskan työtehtäviin kuuluu Finnsementin Paraisten tehtaan ennakoiva huolto: hän kerää kentältä dataa, ja analysoi sitä havaitakseen häiriötilanteet ennen kuin niistä syntyy ongelmia.

"Suurimpia haasteita on datan valtava määrä. Jos esimerkiksi saamme tiedon siitä, että jossain koneessa on tärinää, täytyy osata ymmärtää mikä sen aiheuttaa, kuinka vakavasta asiasta on kyse, ja miten kiireellisiä korjaustoimia tilanne vaatii."

Puska toivookin, että #iotnextlevel-haasteen myötä Finnsementille saadaan toimiva järjestelmä datan keruuseen ja analysointiin. Reaaliaikainen ja yksinkertainen ohjelma helpottaisi Puskan omaa työtä, ja toisaalta yritys säästäisi rahaa, kun työntekijöiden aika ei kuluisi mittausten tekemiseen, vaan he voisivat keskittyä muihin tehtäviin.

"Odotan, että saamme hyviä ideoita joita voimme yhdessä viedä eteenpäin. Toivon, että voin kilpailussa auttaa tiimejä taustoittamalla Finnsementin haasteita ja niiden ratkaisuun varattuja resursseja."

Niklas Wetterstein, Aluepäällikkö, klinkkerituotanto

#iotnextlevel-kisan tavoitteena toimintavarmuuden lisääminen.

Niklas Wetterstein

”Perinteisen teollisuuden parista löytyy vielä paljon digitalisoitavaa. Sementtituotanto muuttuu jähmeästi, mutta IoT-ratkaisuilla voidaan lisätä toimintavarmuutta ja parantaa työtapoja”, uskoo Finnsementin Paraisten sementtitehtaan klinkkerituotannon aluepäällikkönä työskentelevä Niklas Wetterstein.

Eräs suurimmista työn haasteista syntyy koneiden odottamattomista vikaantumisista, sillä laitteiden pitäisi toimia yötä päivää ja ympäri vuoden, lukuun ottamatta ennalta suunniteltua kuukauden mittaista huoltotaukoa.

"Se, että näin suuri kokonaisuus saadaan toimimaan jatkuvalla varmuudella, on työmme suurin haaste", Wetterstein kiteyttää.

Sementtitehtaalla koneilla on tarkat valvontaprosessit, ja Paraisten tehtaalle on asennettu tuhansia antureita, jotka mittaavat jatkuvasti laitteiden toimintaa, esimerkiksi liikettä, tärinää tai lämpötiloja.

”Keräämme kentältä jatkuvasti äärimmäisen suuria määriä dataa. Ennakoivassa kunnossapidossa voisimme hyödyntää esimerkiksi datan visualisointia."

Edellytykset kiinnostavalle IoT-projektille ovat siis olemassa. Wetterstein toivoo, että #iotnextlevel-kilpailun aikana perinteikkäälle sementtitehtaalle löydettäisiin uusia toimintatapoja.

"Sementtitehdas Paraisilla on ollut tässä yli 100 vuotta, ja toimintatavat muuttuvat perinteisessä teollisuudessa hyvin hitaasti. Uskon, että #iotnextlevel-kampanjassa saamme kehittäjiltä uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Suuren epäonnistumisen mahdollisuutta ei ole, vaan kilpailu antaa meille mahdollisuuden parantaa toimintaamme."

Roxana Ionescu, Koneinsinööri

#iotnextlevel voi auttaa vähentämään kustannuksia ja parantamaan datan hyödyntämistä ja tehokkuutta.

Roxana Ionescu

Romaniasta kotoisin oleva koneinsinööri Roxana Ionescu on Finnsementin tuoreimpia vahvistuksia. Kunnossapidon parissa työskentelevä Roxana haluaa tuoda mukanaan hyviä sementinvalmistuksen käytäntöjä Romaniasta, sekä viedä Suomesta hyviä käytäntöjä takaisin kotimaahansa.

Roxanan työn suurimmat haasteet liittyvät koneiden kunnossapitoprosessin helpottamiseen ja tehostamiseen. Hän etsii työssään jatkuvasti parannuskohteita, ja näkee, että #iotnextlevel-kilpailu tarjoaa tähän paljon mahdollisuuksia.

"Voimme #iotnextlevel-kisan kautta oppia pienentämään prosessin kustannuksia, työskentelemään tehokkaammin, ja hyödyntämään dataamme paremmin”, Ionescu visioi.

Roxana odottaa jo kehittäjien kanssa työskentelyä, ja toivoo, että kommunikointi projektin jäsenten kesken onnistuu hyvin. Yhteistyöstä Finnsementin työntekijät saavat uusia ja hyödyllisiä ideoita, joilla parantaa tehtaan prosesseja. Vaikka kaikki ei sujuisikaan suunnitelmien mukaan, kehitysprojektiin kannattaa silti lähteä mukaan.

"Onhan se mahdollista, että projektissa voi epäonnistua. Mutta jokainen epäonnistuminen on mahdollisuus oppia uutta."

Lisää IoT:stä

TinyML-ohjelmistot on tarkoitettu toimimaan hyvin vaatimattomalla raudalla. Kuvan laitteessa on pieni kamera sekä sovellus, joka ottaa kuvia ja kykenee esineiden tunnistukseen kohtuullisessa ajassa. Kuva: Telenor
8/2021 DNA Business

Kuinka tehdä pienistä antureista älykkäitä? – Telenorin tutkimusyksikkö työstää seuraavaa vallankumouksellista IoT-innovaatiota

DNA on ollut osa Telenor-konsernia vuodesta 2019.
7/2021 DNA Business

Wi-Fi 6 pähkinänkuoressa – kolme poimintaa uudesta standardista

Langattoman lähiverkon käyttäjät lisääntyvät vauhdilla.

Data on valtaa – kunhan sen muuttaa älykkääksi palveluksi

Ota askel lähemmäksi omaa älykästä palveluasi.

DNA IoT Starterkit - Löydä IoT:n mahdollisuudet

DNA IoT Starter Kit sisältää yhteydet ja laitehallinnan DNA:n kattavassa mobiiliverkossa.