Lataa tutkimus

DNA selvitti: Miten digitalisaatio muuttaa työelämää?

Digitalisaatio, automaatio ja robotiikka koskettavat valtaosaa meistä jo nyt. Tekoäly tekee tuloaan ja sen nähdään olevan pian luonnollinen osa yhä useamman yrityksen arkea.

Me DNA:lla selvitimme, miten työympäristön muutos näkyy tällä hetkellä suomalaisten työntekijöiden arjessa ja miten muutokseen suhtaudutaan. Selvitys toteutettiin kesäkuussa 2017 ja siihen vastasi yli 500 työssäkäyvää suomalaista.

Lataa tutkimus ja lue, miten suomalaisyritysten työntekijät, keskijohto ja ylin johto suhtautuvat työn muutokseen.