ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tekninen palvelupäällikkö (TSM)

DNA Tekninen palvelupäällikkö (Technical Service Manager) kehittää palvelukokonaisuutta saadaksenne DNA:n palveluista liiketoiminnallenne tehokkaammin lisäarvoa. Palvelu on suunniteltu tilanteisiin, joissa ICT-palvelut vaativat erityistä jatkokehitystä ja seurantaa. Se sisältää niin dataratkaisut, palvelinkeskuspalvelut, viestintäratkaisut kuin yritysverkkopalvelut.

Tekninen palvelupäällikkö hallitsee asiakkaan palveluympäristön teknisen toteutuksen ja liiketoimintakriittisyyden. Hän seuraa ja analysoi palveluidenne toimintaa mahdollisten kehityskohteiden löytämiseksi.

Palvelun sisältö sovitetaan tarpeisiinne ja käytössänne oleviin DNA:n palveluihin ja se tuo käyttöönne nimetyn teknisen edustajan DNA:n organisaatiossa.

Tekninen palvelupäällikkö avustaa myös mahdollisuuksien mukaan kriittisissä P1-häiriötilanteissa normaalien Service Desk -prosessien lisäksi, varmistaa parhaiden käytäntöjen mukaisen toiminnan ja resurssien optimoinnin vikojen selvittämiseksi sekä antaa tarvittaessa lisätietoja häiriöiden statuksesta nimeämillenne yhteyshenkilöille.

Teknisen palvelupäällikön tehtävät:

 • Valmistelee ja järjestää sovitun aikataulun mukaiset tekniset seuranta- ja/tai kehityspalaverit
 • On nimetty kontaktinne jäljempänä kuvattuihin teknisiin asioihin liittyen
 • Vastaa palvelukokonaisuuden kehityksesta
 • Analysoi käytössänne olevia palveluita
 • Edustaa yritystänne DNA:n organisaatiossa teknisissä kehitysasioissa
 • Ylläpitää teknisiä dokumentteja
 • Järjestää koulutuksia sovitun mukaisesti
 • Koordinoi kriittisien vikatilanteiden viankorjausta
 • ​​​​​​​Toimii yhteyshenkilönänne monitoimittajaympäristössä sovitun mukaisesti

Täydennä palvelua

Palvelua voidaan täydentää mm. seuraavilla lisäpalveluilla:

Palvelujen kehittäminen 

Vastaa asiakasympäristönne DNA:n palveluita koskevan teknisen kehityssuunnitelman laatimisesta kanssanne. Kehityskohteita nousee esille niin tarpeistanne kuin teknisen palvelupäällikön havainnoista.

Palvelujen analysointi 

Tekninen palvelupäällikkö analysoi systemaattisesti palveluiden raportteja ja koostaa säännöllisesti asiantuntijanäkemyksen, jossa hyödynnetään myös tunnistettuja parhaita käytäntöjä, jotka DNA on oppinut teknologiakumppaneiltaan sekä muilta asiakkailta. Raporttien analysoinnin tavoitteena on palveluiden laadun varmistaminen ja jatkuva kehitys. 

Teknisen koulutuksen järjestäminen

Tekninen palvelupäällikkö järjestää DNA:n asiakasjärjestelmien ja palveluiden käyttökoulutusta.

Palvelujen muutoshallinta

Tekninen palvelupäällikkö voi osallistua ympäristössänne tehtävien merkittävien DNA-palveluita koskevien muutosten hallintaan normaalien muutoshallintaprosessien lisäksi. 

Disaster recovery -testaus

Avustaa asiakkaan palveluiden vikasietoisuuden ja palautumisen testauksessa ennalta sovitun testisuunnitelman mukaisesti. Osallistuu esimerkiksi palvelinkeskuspalveluiden varmistusten vuosittaiseen palautumisten ja toipumissuunnitelman testaamiseen.

Monitoimittajaympäristö

Tekninen palvelupäällikkö voi huolehtia, että monitoimittajaympäristössä on luotu tarvittavat toimintatavat ja sitoumukset laadukkaan asiakaspalvelun varmistamiseksi. Lisäksi hän voi huolehtia, että yhteistyö, palvelujenhallinta ja tiedonkulku toimivat sujuvasti

Keskeiset edut

 • Ratkaisujen toteutus nopeutuu ja laatu paranee
 • Tiedon välittämiseen ei tarvitse käyttää aikaa
 • Yksi rajapinta

Esimerkki muutostilanteesta

 1. Yrityksellänne on muutostarve, joka vaatii toimenpiteitä useammalta eri toimittajalta.
 2. Esitätte yhden muutospyynnön DNA:lle. 
 3. Tekninen palvelupäällikkö koordinoi erikseen sovitun mukaisesti muutoksen suunnittelun ja toteutuksen muiden palveluntarjoajien kanssa.
 4. Tekninen palvelupäällikkö raportoi teille muutostyön etenemisestä.

Esimerkki häiriötilanteesta

 1. Jokin osapuoli havaitsee palveluissanne häiriön.
 2. Tekninen palvelupäällikkö käynnistää sovitusti yhden korjausprosessin muiden palveluntarjoajien kanssa ongelman kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämiseksi.
 3. Teidän ei tarvitse toimia tiedon välittäjän eri toimijoiden välillä.
 4. Tekninen palvelupäällikkö raportoi teille muutostyön etenemisestä.

Harkitsetko? Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä yrityksellesi sopiva ratkaisu.