DNA:lla toimialan tyytyväisimmät matkapuhelinpalveluiden ja liikkuvan laajakaistan yritysasiakkaat

 

DNA on menestynyt jälleen EPSI Ratingin asiakastyytyväisyystutkimuksessa. DNA:n yritysliiketoiminnalla on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat matkapuhelinpalveluissa sekä liikkuvassa laajakaistassa.

DNA sai yritysasiakkailtaan alan parhaat asiakasarviot matkapuhelinpalveluista kaikissa tutkimuksen osa-alueissa. DNA oli lisäksi ainoa toimija, joka pystyi kasvattamaan asiakastyytyväisyyttään viime vuoden tutkimusajankohtaan verrattuna. Kehitystä on tapahtunut muun muassa asiakaspalvelussa ja asiakasuskollisuudessa.

DNA otti selkeän ykköstilan yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyydessä myös liikkuvan laajakaistan kategoriassa. DNA sai asiakkailtaan toimialan parhaat arviot seuraavilla keskeisillä osa-alueilla: imago, odotukset, palvelulaatu, vastine rahalle, tyytyväisyys ja asiakasuskollisuus.

DNA sai yritysasiakkailtaan korkeimmat pisteet muihin toimijoihin verrattuna asiakastyytyväisyydessä myös kiinteän laajakaistan puolella ja pääsi operaattoreista lähimmäksi asiakkaiden omaan operaattoriinsa kohdistamia odotuksia. DNA palvelee myös suurasiakkaita operaattoreista parhaiten: DNA:n saavuttama tyytyväisyystaso suurempien asiakkaiden kategoriassa sai erittäin hyvän arvosanan.

– Vahva panostus asiakastyytyväisyyteen on ollut strategiamme kulmakivi jo pitkään ja on mahtavaa nähdä sen näkyvän näin vahvasti tuloksissamme. Asiakaskuntamme on laajentunut viime vuosien yritysostojen myötä ja meillä on vahva halu kehittyä edelleen, toteaa DNA:n yritysliiketoiminnan johtaja Hannu Rokka.

-Oleellinen osa asiakkaan käyttökokemusta on verkon nopeus ja kattavuus – uskommekin, että suorituskykyisen 4G-verkkomme merkittävä laajeneminen eri puolilla Suomea on vaikuttanut asiakaskokemukseen erittäin positiivisesti.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista:
Asiakaskokemus - laajakaistaoperaattorit
Suomalaisten tyytyväisyys matkaviestintäpalveluihin pysyy hyvällä tasolla – yritykset vaativat enemmän

EPSI Rating -televiestintätutkimus on osa Euroopan-laajuista EPSI Rating -ohjelmaa. EPSI Rating -tutkimus perustuu todellisten asiakkaiden kokemuksiin, ja siinä vertaillaan saman toimialan eri toimijoita. Tutkimusdata on kerätty puhelinhaastatteluin 1.9.-19.10.2015 välisenä aikana. Haastattelut on tehnyt Norstat Finland. Tutkimuksessa on ollut mukana 3000 suomalaista kuluttajaa ja 1 500 suomalaista yritystä. EPSI Rating -tutkimus selvittää, miten asiakkaat pysyvät asiakkaina kysymällä asiakkailta, mitä mieltä he ovat tuotteen tai palvelun laadusta. Televiestintäalan tutkimus tehdään erikseen yritys- ja kuluttaja-asiakkaiden osalta, ja siinä ovat erillisinä kategorioina matkapuhelinpalvelut, kiinteän laajakaistan ja liikkuvan laajakaistan palvelut. Kussakin kategoriassa tutkitaan seitsemän osa-aluetta, jotka ovat imago, odotukset, tuotelaatu, palvelulaatu, vastine rahalle, tyytyväisyys ja uskollisuus. Tutkimustulokset raportoidaan asteikolla 0-100 indeksipistettä. Virhemarginaali on +/- 2,5 indeksipistettä. 
http://www.epsi-finland.org/