Tietosuojalausunto

Laskutus

Laskutusta varten DNA käsittelee tunnistamistietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelujen laskuttamiseksi, laskujen perimiseksi, sekä laskutuksen oikeellisuuden tarkastamiseksi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi soittavan ja vastaanottavan liittymän numerot, yhteyden muoto, kesto, lukumäärä ja alkamisajankohta sekä muut sen kaltaiset tiedot ja tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan DNA:n tulee säilyttää tunnistamistietoja laskutusta varten vähintään kolme kuukautta. Tarvittaessa tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä pidempäänkin, kuitenkin enintään niin kauan kuin lasku voidaan laillisesti periä, tai jos lasku on asiakkaan toimesta riitautettu, siihen saakka kun asia on ratkaistu tai sovittu.

Palvelujen tekninen toteuttaminen ja kehittäminen

DNA käsittelee tunnistamistietoja palvelujen teknisen toteuttamisen ja kehittämisen mahdollistamiseksi. Palvelujen teknisellä toteuttamisella tarkoitetaan esimerkiksi verkkopalvelun, viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun toteuttamista ja käyttämistä sekä näiden tietoturvasta huolehtimista. Palvelujen teknisellä kehittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi teknisen suorituskyvyn ja käytettävyyden parantamista, sekä uusien palvelujen kehittämistä, testaamista ja käyttöönottoa.

Tunnistamistietojen avulla DNA voi esimerkiksi saada tietoa asiakkaiden käytössä olevista matkapuhelimista ja muista päätelaitteista. Tämä helpottaa uusien palvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Palvelujen teknistä toteuttamista ja kehittämistä varten käsiteltäviä tunnistamistietoja ovat esimerkiksi telepäätelaitteen tyyppi ja sijainti, yhteyden muoto, kesto ja alkamisajankohta sekä muut sen kaltaiset tiedot ja tunnisteet, kuten käyttäjätunnukset. Palvelujen teknistä toteuttamista ja kehittämistä varten tunnistamistietoja voidaan käsitellä koko sopimussuhteen ajan.

Markkinointi

Asiakaspalvelua parantaakseen ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi DNA käsittelee viestintäverkoista kerättyjä tunnistamistietoja ja pyrkii niiden avulla tarjoamaan asiakkaalle parhaiten soveltuvaa ja edullisinta palvelua. Markkinointia varten käsiteltäviä tunnistamistietoja ovat esimerkiksi telepäätelaitteen tyyppi ja sijainti, yhteyden alkamisajankohta ja kesto sekä muut sen kaltaiset tiedot. Markkinointia varten tunnistamistietoja voidaan käsitellä koko sopimussuhteen ajan. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakkaan suostumuksella.

Tunnistamistietoja ei luovuteta DNA:n ulkopuolelle muuten kuin lain sallimissa tai velvoittamissa tilanteissa. Laissa säädettyä tunnistamistietojen luovuttamista viranomaisille asiakas ei voi kieltää.