Tietoa DNA:n asiakkaiden tietosuojasta

Asiakkaidemme yksityisyyden suoja on meille ensiarvoisen tärkeää. Käsittelemme päivittäin asiakkaillemme tärkeitä tietoja ja haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia. Noudatamme toiminnassamme Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia ohjeistuksia.

Tässä yhteenvedossa kerromme:

  • käytännöistä, joita me DNA:lla noudatamme asiakkaidemme ja palveluidemme käyttäjien yksityisyyden suojan ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseksi, 
  • mitä henkilö- ja muita tietoja keräämme ja
  • miten käsittelemme näitä tietoja.

Tietosuojakäytäntöä ei sovelleta muiden yritysten tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi DNA:n palveluiden kautta.

Miksi asiakastietoa kerätään?

Käytämme asiakastietoja ensisijaisesti palveluidemme tekniseen toteutukseen ja asiakassuhteen hallintaan kuten esimerkiksi laskutukseen. Keräämme asiakkaistamme tietoja myös parantaaksemme asiakaskokemusta ja pystyäksemme kehittämään palveluistamme entistä parempia. Samalla voimme kohdistaa palvelujamme vastaamaan paremmin asiakkaidemme yksilöllisiä mieltymyksiä.

Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään?

Keräämme asiakastietoja ensisijaisesti palvelujen tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Tietojen avulla voimme toimittaa tilatut palvelut asiakkaiden käyttöön, kehittää palvelutarjontaa ja asiakkaiden käyttämiä palveluja, varmistaa palvelujen turvallisuus sekä parantaa käyttökokemusta.

Asiakassuhteen hallinnan lisäksi hyödynnämme tietoja laskutuksessa, saatavien valvonnassa ja perinnässä sekä mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemisessä ja tutkinnassa. Tiedot hyödyttävät myös asiakasviestinnässä, jotta voimme lähettää asiakkaan palveluja koskevia tiedotteita ja ollaksemme yhteydessä muissa palveluitamme koskevissa asioissa. Käytämme tietoja myös markkinatutkimuksiin ja palvelun käytön analysointiin ja tilastointiin. Voimme ryhmitellä tietoja esim. käyttöryhmien ja -määrien tai laskutuksen avulla ja samalla selvittää esim. millä tavoin eri käyttäjäryhmät käyttävät palvelujamme. Tavoitteenamme on ymmärtää asiakkaidemme tarpeita paremmin.

Hyödynnämme ryhmätason käyttötietoja ja henkilöön liittyviä tietoja myös markkinoinnin ja myynnin kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa esim. palvelujen personointia, markkinoinnin kohdentamista tai sellaisten mainosten ja sisältöjen tai suositusten esittämistä, joiden arvioimme olevan asiakkaille tarkoituksenmukaisia ja kiinnostavia keräämämme tiedon perusteella.

Käsittelemme tietoja lakiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseksi, esim. kirjanpitotarkoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Mitä hyötyä tietojen keräämisestä on asiakkaalle?

Käytämme asiakkaiden tietoja ensisijaisesti palvelujen tuottamiseen. Kehitämme palveluista tietojen avulla entistä toimivampia, varmistamme laskutuksen virheettömyyttä, huolehdimme tietoturvasta ja ehkäisemme palveluiden väärinkäyttöä.

Käytämme tietoja myös asiakaskokemuksen parantamiseen ja tehdäksemme DNA:n palveluista henkilökohtaisempia, käyttäjäystävällisempiä ja vuorovaikutteisempia. Esimerkiksi DNA:n palvelu tai dna.fi-verkkosivusto voi tietojen avulla suositella käyttäjälle sisältöä tai tuotteita, jotka todennäköisesti kiinnostavat häntä. Suositukset perustuvat siihen, että palvelu tai sivusto voi tietojen avulla ennustaa minkälaisia tuotteita tai sisältöjä käyttäjä haluaa katsella. Voimme käyttää tietoja myös markkinatutkimuksiin ja asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Markkinoinnin osalta pyrimme kohdentamaan tarjouksia ja muuta mainontaa, jotta ne olisivat käyttäjän kannalta mahdollisimman mielenkiintoisia ja merkityksellisiä. Käyttäjän ollessa esim. kirjautuneena sivustoillemme, voimme näyttää hänelle tarjouksen, jonka olemme arvioineet häntä kiinnostavan ja olevan relevanttia perustuen siihen, mitä palveluita hän on käyttänyt tai kokeillut tai mitä hänellä on jo tilattuna. Esimerkiksi asiakkaalla käytössä olevan puhelinmallin perusteella hän voi saada kohdennetun mainoksen uudesta päätelaitteesta tai päätelaitteen ominaisuuksiin parhaiten sopivasta liittymätyypistä. Kohdentamista voidaan tehdä DNA:n hallinnoimissa palveluissa ja kanavissa (esim. dna.fi) sekä mainostilaa myyvillä verkkosivustoilla ja palveluissa.

Mitä tietoja DNA kerää ja miten?

Asiakkaista kertyy meille tietoja monin eri tavoin. Tallennamme tietoja esimerkiksi sopimuksen teon, kilpailujen, kampanjoiden tai tutkimusten yhteydessä. Asiakkaasta tallentuu tietoa myös palveluita käytettäessä, asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme tai kun asiakas käy nettisivuillamme.

Mitä tietoja DNA:n asiakkaasta kerätään?

– Sopimuksen teon tai palveluun rekisteröinnin yhteydessä keräämme henkilötietoja (kuten esim. nimi) ja yhteystietoja, laskutus-, maksu- ja tapahtumatietoja, asiakasyhteydenottoja, tietoja kiinnostuksesta tuotteisiin tai palveluihin, markkinointilupia ja -kieltoja. Esim. liittymällä käytössä olevan päätelaitetieto tallentuu, kun asiakas laittaa SIM-kortin päätelaitteeseen ja avaa sen. Voimme kerätä tietoja henkilöltä itseltään myös muutoin eri asiointikanavissa. Rekisterin sisältämät tiedot on kuvattu tarkemmin rekisteriselosteessamme.

– Asiakkaan käyttäessä DNA:n verkkoa ja viestintäpalveluja tallentuu viestin välittämisen yhteydessä järjestelmiin välitystietoja, muun muassa tiedot puheluiden ja viestien osapuolista, puhelun kesto ja tapahtuma-aika. Myös sijainnista, yhteyden reitityksestä ja tiedonsiirtoprotokollista tallentuu tietoja. Esim. DNA:n laajakaistapalveluiden käytöstä tallentuu käyttäjään liitettäviä tietoina esim. IP-osoite, laitteen käyttöjärjestelmä, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto ja tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain ja selaimen versio).

Voimme käsitellä välitystietoja viestintäpalvelun toteuttamista, kehittämistä, laskutusta ja viankorjausta varten sekä väärinkäytösten selvittämiseksi tai tietoturvan varmistamiseksi. Asiakkaan suostumuksesta voimme hyödyntää välitystietoja myös  markkinoinnissa.

– Muiden kuin viestintäpalveluiden käytön yhteydessä, esimerkiksi TV-palveluissa, tietoja tallennetaan seuraavasti: käyttöhetken päivämäärä ja kellonaika, laitetiedot, käyttöjärjestelmä, kielivalinta, maksuhistoriatiedot. DNA TV:n tietosuojaselosteeseen voi tutustua täällä.

– DNA:n verkkopalveluiden kautta tunnistetulle rekisteröityneelle käyttäjälle tai DNA:n lähettämän sähköpostiviestin avanneelle asiakkaalle luodaan sattumanvaraisesti luotu numerosarja, joka voidaan yhdistää evästeeseen. Rekisteröitymättömän käyttäjän tunnisteena on eväste. Käyttäjän siirtyessä linkin kautta DNA.fi- verkkosivuille (esim. hakukoneen tulossivun kautta), tallentuu palvelun selailuhistorian lisäksi myös tieto verkkosivusta, jolta on siirrytty DNA:n verkkosivuille. Voit tutustua evästekäytäntöihimme täällä.

– Voimme nauhoittaa asiakkaan ja DNA:n väliset asiakaspalvelu- ja myyntipuhelut tai tallentaa asiakkaan ja DNA:n käymät sähköposti- tai tekstiviestit. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää mm. asiakaspalvelutapahtumien tai syntyneiden sopimusten todentamiseen, palveluiden laadun tarkkailemista ja kehittämistä varten, markkinoinnin kohdentamiseen ja personointiin ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tuhoamme tallenteet, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin.

– Tallennamme markkinointirekisteriimme rekisteröidyn suostumuksella henkilötiedot (mm. nimi, ammatti, ikä/syntymävuosi, äidinkieli, sukupuoli, yhteystiedot, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot) markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin tms. osallistuttaessa, DNA:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä kilpailuiden, arvontojen, asiakastapahtumien tai DNA:lle tulevien yhteydenottojen yhteydessä. Suoramarkkinoinnin rekisteriselosteeseen voit tutustua täällä.

Mistä lähteistä tietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja, muita asiakastietoja ja palvelun käyttöä kuvaavia tietoja sopimusten teon, palvelun rekisteröinnin, asiakaspalveluyhteydenottojen ja palvelun käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröitävältä itseltään. Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään sopimuksen teon tai rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Väestörekisteristä, Postista, Intellia Oy:sta, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista kolmansien osapuolten rekistereistä. Verkkoa käytettäessä järjestelmiimme kertyy myös operaattoritoimintaan liittyviä välitystietoja puheluista, viesteistä ja sijainnista.

Voiko asiakas tarkistaa, mitä tietoa hänestä on kerätty?

Totta kai. Asiakkaillamme on oikeus tarkistaa mitä tietoja heistä on henkilörekisteriimme tallennettu tai vaihtoehtoisesti ettei rekisterissämme ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla.

Asiakas voi kieltää käsittelemästä hänen tietojaan suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai DNA:n verkkosivuilla Minun palvelussani.

Joidenkin palveluiden tai kampanjoiden osalta sopimus- tai kampanjaehtoihin voi liittyä sähköinen suoramarkkinointilupa. Markkinoinnin kohdentamisessa voidaan hyödyntää henkilö-ja välitystietoja. Myös näissä tapauksissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus ja kieltää henkilötietojen käsittely markkinointiin.

Jos asiakas on kieltänyt henkilötietojensa käsittelyn markkinointitarkoituksiin, voimme kuitenkin edelleen lähettää hänelle yrityksen palveluita koskevia tiedotteita, esim. informoida sopimusmuutoksista sekä palveluiden vika- ja häiriötilanteista.

Voiko asiakas vaatia poistamaan hänestä tallennettuja tietoja?

Asiakkaalla on lain sallimissa rajoissa oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Korjaamme tiedot asiakkaan ilmoituksen mukaisesti viipymättä.

Kuka DNA:lla käsittelee asiakastietoja ja luovutetaanko tietoja?

Tietoja saavat käsitellä vain ne DNA-konserniin kuuluvat työntekijät, joille se on työtehtävien myötä välttämätöntä. Voimme myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita DNA:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme sopimusjärjestelyin ja tarkoituksenmukaisella tavalla riittävästä tietosuojan tasosta ja tietojen huolellisesta ja asianmukaisesta käsittelystä lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Henkilöstöämme ja alihankkijoitamme koskee vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisten tietojen hyväksikäytön kielto. Henkilö- ja välitystietoja käsittelevät vain ne nimetyt DNA:n työntekijät tai DNA:n hyväksi työskentelevät, joiden on työtehtäviensä hoitamiseksi välttämätöntä käsitellä näitä tietoja. Käsittelyoikeuden saaneet henkilöt saavat käsitellä tietoja vain siinä laajuudessa kuin se on yksittäisten tehtävien hoitamista varten tarpeellista.

Meillä on velvollisuus luovuttaa asiakkaitamme koskevia tietoja laissa säädetyissä laajuudessa tietoja pyytävälle viranomaiselle esim. Viestintävirastolle, Tietosuojavaltuutetulle, poliisille, hätäkeskusviranomaisille ja muillekin viranomaisille laissa säädetyillä perusteluilla tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksen nojalla.

Tekijänloukkaustapauksissa meillä on velvollisuus luovuttaa IP-osoitteita koskevia henkilötietoja markkinaoikeuden antaman päätöksen perusteella päätökseen kirjatulle hakijalle tai tämän edustajalle tekijänoikeuslain 60a §:n nojalla.

Yhteystietopalveluille. Voimme luovuttaa asiakkaan tai käyttäjän nimeä, osoitetta ja puhelinnumeroa koskevia yhteystietoja tilaajaluettelossa ja numeropalvelussa julkaistavaksi, ellei asiakas ole julkaisemista kieltänyt. Luovutamme julkaistavat yhteystiedot Suomen Numeropalvelu Oy:lle, jonka kautta yhteystietoja on saatavilla mm. seuraavissa palveluissa: Numerotiedustelu 118, Fonectan 020202, sähköiset hakemistopalvelut (Fonecta ja Eniro). DNA:lla on velvollisuus luovuttaa luettelossa julkaistaviksi ilmoitettuja tietoja myös muille luettelo- ja numerotiedotuspalveluiden tarjoajille.

Asiakkailla on mahdollisuus kieltää tietojensa merkitseminen ja luovuttaminen kokonaan tai osittain yhteystietopalveluun. Kiellon kohteena olevaa liittymänumeroa kutsutaan salaiseksi numeroksi. Salaisesta numerosta on sovittava erikseen kanssamme. DNA poistaa ja korjaa henkilön pyynnöstä virheelliset tiedot tarkoituksenmukaisella tavalla. Asiakkaan tulee kuitenkin huomata, että paperiluettelossa oleva virhe voidaan korjata tai poistaa vasta seuraavan luettelon ilmestyessä.

Muille teleyrityksille tai palveluntarjoajille, jotka tarjoavat tai toimittavat palveluita esim. laskutusta varten ja vika- ja häiriötilanteissa. Käyttäessäsi muiden operaattoreiden tarjoamia roaming-palveluita (esim. ulkomailla matkustaessa), on näillä operaattoreilla oikeus saada DNA:lta tietoja ja kerätä ja käsitellä niitä.

Tietoja voidaan siirtää DNA:n markkinointia suorittaville nimetyille yhteistyökumppaneille mainonnan kohdentamista varten, sekä mielipide- ja markkinointitutkimuksien toteuttamiseksi. Mediat, mainosverkostot ja verkkopalvelut voivat kohdentaa mainontaamme DNA:n sivuilta kerätyn käyttäytymistiedon kuten esim. asiakkaan dna.fi -sivuilla tekemien sivulatauksien ja selaimeen yhdistyvän intressiprofiilitiedon perusteella.

Kuinka kauan asiakkaan tietoja säilytetään asiakkuuden päättymisen jälkeen?

Aika vaihtelee tietojen ja sen mukaan, kuinka kauan niitä tarvitaan niille määriteltyyn tarkoitukseen. Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Joskus tietoja pitää säilyttää asiakassuhteen jälkeenkin esimerkiksi saatavien perimiseksi tai suoramarkkinointikiellon toteuttamiseksi.

Tiettyjä tietoja meidän on säilytettävä lain velvoittamana. Esimerkiksi kirjanpitolaki edellyttää kirjanpitotositteiden säilyttämistä 6 vuoden ajan. Meidän on myös säilytettävä tiettyjä viestintään liittyviä tietoja viranomaisia varten rikosten tutkinnassa käytettäväksi. Tässä tarkoituksessa esimerkiksi matkaviestinverkon puhelu- ja tekstiviestien välitystietoja on säilytettävä 12 kuukautta viestintätapahtumasta.

Miten tietosuojasta ja yksityisyydestä huolehditaan?

Asiakkaidemme yksityisyys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tarjoamme palveluita toimialalla, jossa tietojärjestelmät ovat osa liiketoiminnan ydintä, ja asiakkaiden tietosuoja on oleellinen osa toimintaamme. Siksi varmistamme, että tietoturvamme on aina korkealla tasolla. Asiakkaiden tietoja käsittelevät vain nimetyt työntekijät, joilla on vaitiolovelvollisuus. Tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

Kuinka DNA varmistuu palveluiden turvallisuudesta?

Asiakkaidemme yksityisyys on meille ensiarvoisen tärkeää, joten huolehdimme henkilö- ja välitystietojen tehokkaasta suojaamisesta ja käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, hävittämistä, luovuttamista tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Henkilö- ja välitystietoja käsittelevä henkilöstömme ja DNA:n hyväksi em. tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia työssään käsittelemistään tiedoista. Henkilötietojen käsittely kuuluu osana uusien työntekijöiden perehdytystä ja tietosuoja-asioista järjestetään säännöllisesti koulutuksia kaikille työntekijöille.  Kaikkia työntekijöitä sitoo laissa säännelty tai erikseen työsopimuksissa sovittu ja dokumentoitu vaitiolovelvollisuus. 

Käyttöoikeuksien hallinta. DNA:lla on käytössä hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta. Henkilötietoja ja muita asiakastietoja käsittelevät vain ne nimetyt DNA:n työntekijät tai DNA:n hyväksi työskentelevät, joilla on työtehtäviensä hoitamiseksi välttämätöntä käsitellä henkilötietoja ja muita asiakastietoja. Luovutamme henkilötietoja ja muita asiakastietoja tietoja pyytävälle viranomaiselle tai oikeudenhaltijalle silloin, kun viranomaisella tai oikeudenhaltijalla on siihen lakiin perustuva oikeus.

Palveluiden tietoturva. Huolehdimme palveluidemme tietoturvasta soveltaen erilaisia menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen, tekniseen kehitystasoon ja kustannuksiin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt ja nimetyt henkilöt. Hallintayhteydet palvelimiin sekä ostotapahtumiin ja laskutusaineiston yhteydessä tapahtuva asiakastietojen siirto tapahtuvat suojattuja yhteyksiä käyttäen.

Tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi DNA voi ryhtyä välttämättömiin toimiin esim. poistamalla viruksia ja haittaohjelmia viesteistä, estämällä sähköpostiviestien vastaanottamisen sekä toteuttamalla muita näihin rinnastettavia välttämättömiä teknisiä toimenpiteitä. Pyrimme siihen, ettei viestin luottamuksellisuutta tai yksityisyyden suojaa edellä mainittuja toimenpiteitä tehtäessä tarpeettomasti vaaranneta.

Asiakkaan vastuu tietoturvasta. Myös asiakkaalla on omalta osaltaan vastuu riittävästä tietoturvasta esim. käyttämällä päätelaitteita huolellisesti ja valvomalla niiden käyttöä sekä huolehtimalla ajantasaisten virus- ja palomuuripalveluiden käytöstä ja käyttöjärjestelmien päivityksistä. Jos asiakas käyttää PIN-koodeja, salasanoja tai muita erityisiä tunnuksia palveluita käyttäessään, niiden suojaaminen on asiakkaan vastuulla.

Tiedotus tietoturvaan liittyvistä asioista. Tiedotamme palvelun tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja muista tietoturvaan liittyvistä seikoista tarkoituksenmukaisella tavalla ja mahdollisuuksien mukaan, esim. internetsivuilla tai asiakastiedotteilla.

Mitä asiakkaan viestiliikenteestä voidaan nähdä?

Käsittelemme kaikkea viestiliikenteestä syntyvää tietoa luottamuksellisena. DNA:n verkkoa käytettäessä järjestelmiimme kertyy myös välitystietoja puheluista, viesteistä ja sijainnista. Välitystiedoista voidaan nähdä muun muassa puheluiden ja viestien osapuolet, kuinka kauan puhelu kesti ja sijaintitiedot. Myös sijainnista, yhteyden reitityksestä ja tiedonsiirtoprotokollista tallentuu tietoja.

Käsittelemme viestinnän välitys- ja sijaintietoja tietoyhteiskuntakaaren mukaisesti palvelujen toteuttamiseksi, laskutusta, teknistä kehittämistä (kuten optimoidaksemme viestintäverkkojen toimintaa), väärinkäytösten selvittämistä tai tietoturvan varmistamista varten.

Tietoja voidaan käsitellä myös muiden palveluntarjoajien laskutusta varten, väärinkäytös- ja viankorjaustapauksissa sekä tietoturvan varmistamiseksi. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan käsitellä myös markkinointia varten.

Miten sijaintitietoja käsitellään ja mihin niitä käytetään?

Sijaintitieto ilmaisee matkapuhelimen maantieteellisen sijainnin ja sitä käytetään sijaintipalveluiden tarjoamiseen sekä teknisenä apuna tietoliikenteen välittämisessä. Sijaintitietojen tarkkuus voi vaihdella huomattavastikin tukiasemien sijainnin tiheydestä riippuen. Merkittäviä eroja voi syntyä taajamien ja harvaan asuttujen alueiden välillä.
Sijaintitietoa voidaan hyödyntää monissa palveluissa, esimerkiksi asiakkaan tilatessa matkapuhelimeen tiedon lähimmän apteekin tai kukkakaupan sijainnista tai sijaintiperusteisten säätietojen tai uutisten näyttämisessä. Paikantaminen edellyttää paikannettavan etukäteistä suostumusta.
Sijaintitiedoissa on sen tukiaseman osoite, jonka kautta palvelu (esimerkiksi puhelu tai tekstiviesti) on välittynyt liittymääsi. Toimitettujen sijaintitietojen tarkkuus voi vaihdella huomattavastikin tukiasemien sijainnista johtuen.

Miten lasten yksityisyydestä huolehditaan?

Asiakkaidemme on oltava täysi-ikäisiä, joten on tärkeää, että myös asiakas antaa meille tiedon liittymää käyttävästä alaikäisestä rekisteröimällä hänet liittymän käyttäjäksi.
Alle 15-vuotiaan liittymän käyttäjän osalta hänen huoltajallaan on oikeus saada liittymän laskun yhteyskohtainen erittely, jossa on eritelty viestinnän osapuolten liittymien numerot tai muut tunnistamistiedot täydellisesti tai päätelaitteen sijainnin ilmaisevat välitystiedot.

Tietosuojakäytäntöjä koskevat muutokset

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja päivitämme tätä tietosuojakäytäntödokumenttia ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojakäytäntöjemme sisältöön säännöllisesti verkkosivuiltamme.