Omistajat

Suomalainen omistus

 

DNA Oy:n suurimmat omistajat

 

Finda Oy

49,85 %

PHP Holding Oy

37,52 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

5,00 %

Anvia Oyj

3,47%

Lohjan Puhelin Oy

2,60%

Pietarsaaren Seudun Puhelin

0,83%

Karjaan Puhelin Oy

0,20%

Vakka-Suomen Puhelin Oy

0,15%

 

DNA:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 28.6.2013. 

DNA Oy:n hallussa olevia omia osakkeita ei ole otettu huomioon omistusosuuksia laskettaessa.