Smidig trivsel utan avbrott

Med DNA Netti är det lätt för hela familjen att trivas – på flera apparater samtidigt. Tillräcklig hastighet garanterar att det inte blir avbrott i filmerna och serierna. Vid behov kan man få upp hastigheten till en giga – i framtiden ännu mera.

I det effektiva DNA Netti för bostadsbolag är hastigheterna alltid de rätta. Du väljer din egen anslutning med den hastighet du behöver till ditt hem. Anslutningarna är specifika för varje hem, vilket gör att användningen inte påverkar internethastigheten i husets andra bostäder.

Så här fungerar det:

1. Bostadsbolagets styrelse eller disponent begär en offert av DNA.
2. Vi förhandlar fram det bästa priset och den tekniskt bäst passande lösningen.
3. Ärendet tas till bolagsstämman, som ett beslutsärende på föredragningslistan.
4. Efter bolagsstämmans anskaffningsbeslut gör vi ett avtal och kommer överens om tjänsternas ibruktagningsdag.
5. Vi sänder alltid ut meddelanden åt boende om tjänster som erbjuds samt anvisningar för deras ibruktagande.

Vi sätter igång

Skicka först ett meddelande till oss, så kontaktar vi din disponent.

Agera

Ännu billigare internet än tidigare, med exakt rätt hastighet

DNA Netti för bostadsbolag ger hemmen en internetanslutning till och med hälften billigare än normalprisen.

Anslutningens grundhastighet ingår behändigt i bolagsvederlaget. Du kan enkelt höja hastigheten för din egen anslutning eller beställa andra internet- och TV-tjänster enligt dina egna behov.