DNA Sähköposti ja Kalenteri -palvelun (DNA Yritysselainposti ja DNA Yritysposti) asiakkaat

Päivitykselle suunniteltu ajankohta on aikaisemmasta informaatiosta poiketen siirtynyt aikavälille 12.07. - 14.07.2013.

DNA Sähköposti ja kalenteri -palvelusta siirtyvien tilien salasanat vaihtuvat järjestelmän päivityksessä. Tietoturvasyistä toimitamme tilien salasanat teille erikseen Excel-muodossa. Voitte pyytää oman organisaationne listauksen vastaamalla tähän viestiin tai soittamalla Service Deskin numeroon 044 144 099.

Palvelun pääkäyttäjän uudet tunnustiedot saatte myös Service Deskistä ennen päivitystä, niillä pääsette kirjautumaan palvelun hallintasivustolle. Myös hallintasivuston osoite ja ominaisuudet muuttuvat päivityksen yhteydessä, uusi osoite on https://hallinta.yp.dna.fi. Uuden hallintasivuston käyttöohjeet löytyvät suoraan palvelusta. Myös hallintasivustolta saatte ladattua Excel-lomakkeen, johon on listattu käyttäjienne uudet tilit salasanoineen.

Täältä löydät pääkäyttäjän ohjeet sähköpostipalvelun loppukäyttäjien tunnusten hakuun.

Järjestelmävaihdon yhteydessä suosittelemme poistamaan vanhat Outlook-profiilit ja luomaan ne kokonaan uudestaan. Tällä varmistetaan uusien palvelintietojen ajantasaisuus. Huomattavaa on, että uuden järjestelmän myötä Outlook 2003 ei enää ole tuettu sähköpostiohjelmisto. Järjestelmävaihdon jälkeen voitte käyttää selainpohjaista Outlook Web App-käyttöliittymää kunnes mahdolliset työasemien Outlook-asennukset ja -päivitykset on saatu tehtyä. Sähköpostialustan päivitys ei sisällä työasemapäivityksiä eikä asiakkaan verkossa tehtäviä mahdollisia palomuuriavauksia.

     
Outlook Web App http(s)://webmail.yp.dna.fi 80/443
IMAP4S (SSL) mail.yp.dna.fi 993
SMTPS (STARTTLS) mail.yp.dna.fi 587
ActiveSync https://mail.yp.dna.fi 443
Exchange Web Services https://mail.yp.dna.fi 443

Uudet sähköpostitilit ovat järjestelmävaihdon ja siihen liittyvien nimipalvelumuutosten jälkeen välittömästi käytettävissä. Vanhassa järjestelmässä olevat sähköpostit siirretään uuteen järjestelmään tausta-ajona. Tämä saattaa kestää n. kaksi vuorokautta.

Päivityksen kohteena oleva DNA Sähköposti ja kalenteri -palvelu on perustunut Microsoft Exchange 2003-tuotteeseen. Siinä käytettiin X.400-osoitteistusta organisaation sisäiseen viestintään. Tästä johtuen vanhasta järjestelmästä siirrettyihin sähköposteihin vastaaminen saattaa epäonnistua päivityksen jälkeen, koska X.400-osoite ei ole enää saavutettavissa. Tämä voidaan kiertää lähettämällä vanha posti edelleenlähetyksellä.